ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม >>

ประวัติความเป็นมาของขนบธรรมเนียมประเพณีทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ
ประเพณีทหารเรืออื่น ๆ
มรรยาทบางอย่างของทหารเรือ

ขนบธรรมเนียมประเพณีของทหารเรือ

ทางขึ้นลงเรือใหญ่

เนื่องจากการที่ทหารต้องเดินบนดาดฟ้าใหญ่ทางกราบซ้าย นายทหารเดินทางกราบขวา ฉะนั้นเมื่อขึ้นเรือใหญ่หรือลงจากเรือใหญ่ก็ตาม จึงมีประเพณีปฏิบัติกัน ให้นายทหารใช้บันไดขวา พันจ่าใช้บันไดซ้าย จ่าและพลทหารโดยปกติต้องขั้นลงทางมุมกางออกไปจากกราบเรือ เพื่อใช้สำหรับผูกเรือเล็กประจำเรือ สำหรับจ่าและพลทหารถ้าจะใช้บันไดต้องใช้บันไดซ้ายและขออนุญาตก่อน เนื่องจากการได้รับอนุญาตและเคยชินทหารมักขึ้นลงทางบันไดซ้ายมากยิ่งขึ้น และการขออนุญาตนั้นจะใช้บันไดขวาก็ได้ตามเหตุการณ์ นอกจากการขึ้นลงดังกล่าวแล้ว ถ้าเป็นเรือรบขนาดใหญ่และมีนายทหารชั้นนายพลเรืออยู่ในเรือด้วย เรือบางลำมีบันไดโดยเฉพาะทางกราบขวาสำหรับนายพลเรือเท่านั้น ดังนั้น เพื่อสงวนสิทธิ์ไว้สำหรับผู้บังคับการเรือ และนายทหารเรือชั้นนายเรือให้มากยิ่งขึ้น เรือบางลำจึงอาจมีบันไดทางกราบซ้ายมากกว่าบันไดทางกราบขวาก็ได้ และจัดให้คนอื่นใช้กราบซ้ายให้มากที่สุดแม้แต่นายทหารสัญญาบัตรเอง และทุกคนเมื่อจะขึ้นเรือหรือไปจากเรือ ต้องหันหน้าไปกระทำความเคารพท้ายเรือด้วยเสมอ

การเคารพด้วยนกหวีดเรือ
การกระทำความเคารพท้ายเรือ
ประเพณีการเคารพของทหารเรือ
การเคารพระหว่างเรือต่อเรือ
การยิงสลุต
การอวยพรระหว่างเรือ
พิธีวางกระดูกงูเรือ
พิธีปล่อยเรือลงน้ำ
พิธีรับมอบเรือ
พิธีขึ้นระวางประจำการ
พิธีฉลองเรือในต่างประเทศ
พิธีสวนสนามทางเรือ
พิธีบูชาแม่ย่านางเรือ
พิธีข้ามอีเควเตอร์
พิธีปลงศพในทะเล
การตั้งชื่อเรือ
การไว้ทุกข์ของเรือ
การชักหวูดเรือ
การสละเรือใหญ่
การประดับเหรียญตราที่อกซ้าย
การตีระฆังเรือบอกเวลา
ทางเดินบนดาดฟ้าเรือ
ทางขึ้นลงเรือใหญ่
การขึ้นลงเรือใหญ่
ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับเรือเล็ก
เครื่องแบบทหารเรือ
วิธีซ่อนทรัพย์ในเรือ
ทำไมภายในห้องเรือรบสมัยโบราณจึงทาสีแดง
ช่องกระจก

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย