สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

แนวความคิดว่าด้วยรัฐ

ชุมชนทางการเมืองในอดีต
พัฒนาการสู่ความเป็นรัฐสมัยใหม่
กำเนิดของรัฐ
องค์ประกอบของรัฐสมัยใหม่
การรับรองรัฐ
รูปของรัฐ (Form of State)
ชาตินิยมหรือความเป็นรัฐชาติ (Nationalism and Nation State)

กำเนิดของรัฐ

การก่อกำเนิดของรัฐมีการตั้งประเด็นวิเคราะห์กันเป็นอย่างมากว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร แต่สิ่งหนึ่งที่เรารู้ก็คือว่า รัฐสมัยใหม่พัฒนาขึ้นเนื่องด้วยการเข้ามาของอุตสาหกรรมและธุรกิจ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ย่อมต้องการแรงงานเป็นจำนวนมาก และต้องการแรงงานที่อยู่ในท้องที่เดียวกันเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน และเพื่อประโยชน์ในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ในลักษณะมหภาคแล้ว ความซับซ้อนในการพัฒนาความร่วมมือในทางเศรษฐกิจ ทำให้รัฐเข้ามามีบทบาทอย่างมาก

จากการพัฒนาของรัฐนี้เอง พ่อค้าและนักอุตสาหกรรมจึงสามารถที่จะสร้างกลุ่มแรงงานขนาดใหญ่ที่มีเอกภาพได้ และยังขายผลิตภัณฑ์ผ่านตลาดขนาดใหญ่ภายใต้กฎหมายชุดเดียวกัน สินค้าสามารถขนส่งได้อย่างสะดวก ปราศจากการถูกเก็บภาษีพิเศษที่สามารถผ่านจากส่วนหนึ่งของรัฐเป็นสู่อีกส่วนหนึ่งได้ ในลักษณะมหภาคเช่นนี้ โรงงานและเรือขนาดใหญ่สามารถสร้างได้ อุตสาหกรรมและธุรกิจจึงได้รับผลประโยชน์จากพัฒนาการของรัฐในความหมายลักษณะเช่นนี้ จึงสรุปได้ว่า

1. อุตสาหกรรมและธุรกิจสมัยใหม่ต้องการบางสิ่งที่เป็นลักษณะเช่น “รัฐ” และการเข้ามาของการรถไฟ รวมทั้งการส่งโทรสารในศตวรรษที่ 19 รัฐบาลจึงสามารถตรวจสอบได้อย่างฉับไวถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ และสามารถเข้าแก้ปัญหาได้อย่างทันท่วงที

2. “รัฐ” ต้องการธุรกิจและอุตสาหกรรมสมัยใหม่เพื่อที่จะเป็นการง่ายที่จะควบคุมประชาชนและเก็บภาษีจากพวกเขา และจากการที่รัฐมีพัฒนาการนี้ ทำให้รัฐบาลสามารถที่จะขยายและกระจายอำนาจได้กว้างขวางขึ้น

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย