สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์  >>

ข้าว

      “ข้าว” หมายถึงพืชประจำถิ่นที่เป็นอาหารหลักของชาวไทย และชาวเอเชียอีกหลายชาติ เมื่อเกิดปัญหาการขาดแคลน หรือเมื่อประเทศประสบกับปัญหาภัยธรรมชาติ การปลูกข้าวไม่อาจทำได้ตามฤดูกาล ผลผลิตไม่เพียงพอ ก็จะเกิดปัญหาวิกฤติการณ์ขาดแคลนข้าวสำหรับการบริโภค ข้าวจึงมีความสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่นับแต่ในอดีตถึงปัจจุบัน ในอดีตมักจะเกิดปัญหาการขาดแคลนข้าวเสมอจนมีคำกล่าวเป็นสุภาษิตว่า “ข้าวยากหมากแพง” ซึ่งหากในปีใดเกิดปัญหาดังกล่าวก็จะส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของรัฐบาลอย่างรุนแรง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อประเทศตกอยู่ในภาวะสงคราม ข้าวนับเป็นยุทธปัจจัยที่สำคัญต่อกองทัพและประชาชน จึงเป็นที่มาของการตรากฎหมายเกี่ยวกับข้าว การควบคุมการผลิต การค้าข้าว การเคลื่อนย้ายของข้าว รวมทั้งการค้าข้าวระหว่างประเทศ เพื่อให้รัฐสามารถควบคุมปริมาณข้าวให้เหมาะสมกับความต้องการของประเทศ ดังนั้น การอธิบายคำว่า “ข้าว” ในบทต่อไป จึงจะได้กล่าวถึงความหมายของคำว่า “ข้าว” ประวัติความเป็นมาของข้าวตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน เหตุผลการตรากฎหมาย สาระสำคัญของกฎหมาย กระบวนการปฏิบัติ รวมทั้งความเชื่อมโยงของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของกฎหมายคำว่า “ข้าว” เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้าว และการใช้บังคับกฎหมายว่าด้วย “ข้าว”

ความหมายคำว่าข้าว
ประวัติและความเป็นมาของข้าว
ประวัติข้าวของโลก
ประวัติของข้าวไทย
ข้าวกับสถาบันพระมหากษัตริย์
พิธีกรรมความเชื่อ
การปลูกข้าว
ประเภทของข้าว
คุณประโยชน์และความสำคัญของข้าว

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย