สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ >>

อุดมการณ์และระบอบการเมือง

ระบอบอำนาจนิยม (Authoritarianism)

ผู้ปกครองมีอำนาจเหนือผู้อยู่ใต้การปกครอง การใช้อำนาจของผู้ปกครองเป็นไปโดยอำเภอใจ ไม่มีขอบเขตหรือการควบคุมจากภายนอก (ไม่มีสถาบันใดควบคุมได้) ผู้ปกครอง รัฐ กลไกรัฐ การควบคุมบุคคล กลุ่ม และสังคม จำกัดเสรีภาพ / การมีส่วนร่วมทางการเมือง เน้นการเชื่อฟังและความสงบเรียบร้อย ใช้กระบวนการทางการกฎหมายอยู่บ้าง

ระบอบเผด็จการเบ็ดเสร็จ (Totalitarianism)

อำนาจสูงสุดเด็ดขาดอยู่ที่พรรค / ผู้นำ / องค์กรนำ มีการปลูกฝังอุดมการณ์ของรัฐ ควบคุมสังคม เศรษฐกิจ การเมือง วิถีชีวิตทุกด้าน มีการระดมพลังประชาชนเป็นระยะๆ ไม่เปิดโอกาสให้มีอุดมการณ์อื่นใด เชื่ออย่างคลั่งไคล้ / ผูกพันทางจิตใจ

อุดมการณ์เสรีนิยมคลาสสิค (Classical Liberalism)
อุดมการณ์เสรีนิยมสมัยใหม่ (Modern Liberalism)
อุดมการณ์อนุรักษ์นิยม (Conservatism)
อุดมการณ์สังคมนิยมและการปฏิวัติสังคม (Socialism)
ทฤษฎีแห่งรัฐของมาร์กซิสต์ (The Marxist Theory of the State)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ข้อเขียน-บทความ »

» จินตนา แก้วขาว กราบเธอที่ดวงใจ
» ทะริด ตะนาวศรี คนไทยที่ถูกลืม
» ปู่เย็น ณ สะพานลำใย แห่งลุ่มแม่น้ำเพชรบุรี

» จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ (รวมงานเขียน)
» ฉายเดี่ยว (รวมงานเขียน)
» งูเขียว หางบอบช้ำ (รวมงานเขียน)

» ตีหัวเข้าบ้าน ตะคอกโลก ตีหัวหมา
» ผายลมนี้มีผลย้อนหลัง
» ได้แต่หวังว่า เราจะอยู่ร่วมกันได้บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน

» ขอเป็นตาแก่ขี้บ่นในหัวใจเธอ
» เมื่อคนขับรถปลอมตัวไปเล่นหุ้น (บันทึกการเล่นสด)

นิยาย-เรื่องสั้น »

» ตำนานบันลือโลก
» บันทึกทรราชย์
» ผมเกือบได้เป็นนักแต่งเพลงชื่อดังเสียแล้ว
» ชีวิตเริ่มต้นอีกครั้งหลังเกษียณ
» แสนยานุภาพแห่งการรอคอย