วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

                โลกของเราเกิดจากการรวมตัวของกลุ่มก็าซ และธุลีในจักรวาลกล่าวกัน ว่าเมื่อโลกเกิดขึ้นมาใหม่นั้นมีความร้อนถึง 4,000 องศาเซลเซียส ต่อมา ผิวโลกค่อยๆ เย็นตัวลงเกิดเป็นก้อนหินแข็ง ๆ มากมาย โลกได้เกิดขึ้นแล้ว โลกเป็นดาวพระเคราะห์ลำดับที่ 3 ของระบบสุริยะจักรวาลได้กำเนิดขึ้น มาแล้วกว่า 4,600 ล้านปีโลกที่ร้อนจัดได้เย็นตัวลงจากนั้น อีกประมาณ 1 พันปี บรรยากาศของโลกและทะเลได้เกิดขึ้นบรรยากาศ ที่ห่อหุ้มโลกอยู่ใน ขณะนั้นไม่มีออกซิเจนรวมอยู่ด้วยในบรรยากาศปะปนไปด้วย ไอเย็นจากนั้นก็เกิดฝนตกขนาดใหญ่ขึ้น ทำให้เกิดเป็นทะเลแต่ทะเลใน ขนะนั้นยังไม่มีสิ่งมีชิวิตใดอาศัยอยู่เลยได้มีการค้นพบฟอสซิลของแบคทีเรีย และสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินพวกแรกที่ทวีปอเมริกาฟอสซิลที่พบมีอายุราว 3,500 ล้านปี ทำให้ทราบว่าสิ่งมีชีวิตได้กำเนิดขึ้นมาแล้วขณะนั้นมีสิ่งที่เป็นอันตราย ต่อสิ่งมีชีวิตได้แก่ ความร้อนจากดวงอาทิตย์หรือแม้แต่ที่ผิวโลก ดังนั้นสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ จึงอาศัยอยู่ได้เฉพาะในทะเลเท่านั้นโดยแบคทีเรียและสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินจะใช้พลังงานแสงอาทิตย์สร้างออกซิเจนขึ้นมา เมื่อออกซิเจนยิ่งเพิ่มมากขึ้นก็ทำให้เกิดสิ่งมีชีวิตที่มีความสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

 

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย