วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคครีตาซัส

135-65ล้านปีก่อน ยุคครีตาซัส(Cretaccous Period ภูเขาของยุคครีตาซัสได้รับการศึกษาครั้งแรกทีบริเวณ ภูเขาไว้ท์คลิฟฟ์(White Cliffs)ที่โดเว่อร์ ตรง บริเวณช่องแคบอังกฤษ ชื่อของยุคนี้ได้มาจากภาษลาติน คำว่า "Creta" แปลว่า "ชอล์ก" ซึ่งเป็นลักษณะ ของภูเขาครีตาซัสเกิดขึ้นทั่วโลก

ในช่วงต้นยุคน้ำทะเลขึ้นท่วมตามชายฝั่งของอเมริกาเหนือ น้ำทะเลได้นำเอาตะกอนหนาของทราย หินชนวน และ หินปูน เป็นชอล์กมาทับถมอยู่ในบริเวณดังกล่าว ทางฝั่ง ทะเลตัวตกของอเมริกาเหนือ น้ำทะเลขยายตัวไปทางทิศ ตัวันออกจนจรดเชิงเขาเซียร่า เนวาด้า ในแคลิฟอร์เนีย ในบริเวณภาคกลางทางทิศตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ เกิดแอ่งลึกขนาดใหญ่ในบริเวณเทือกเขารอกกี้ แอ่งลึก ขนาดมหึมาเด็มไปด้วยน้ำทะเลซึ่งทอดตัวตั้งแต่บริเวณ อ่าวเม็กซิโกข้ามที่ราบต่ำ "เกรท" น้ำท่วมทวีปอเมริกา เป็นครั้งสุดท้ายและในบริเวณที่ถูกน้ำท่วมนี้ได้คนพบซาก ของสัตว์หลายชนิด

บรรยากาศในยุคนี้ค่อนข้างอบอุ่นแต่ก็มีระดับความเย็น สูงกว่าบรรยากาศในยุค จุรัสสิค ที่ผ่านพ้นไปแล้ว มี หลักฐานว่าในช่วงนี้บางบริเวณของโลกมีภูมิอากาศที่ แตกต่างกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงต้น ๆ ยุค ในช่วง ท้าย ๆ ของยุคครีตาซัสซึ่งเป็นช่วงที่น้ำทะเลท่วมบริเวณ อเมริกาเหนือ อากาศมีความอบอุ่นยิ่งกว่าปัจจุบัน

ชีวิตในยุคนี้ได้พัฒนาจากก่อนมากเริ่มมีต้นไม้ดอก และ ต้นไม้แบบที่มีอยู่ในปัจจุบันเกิดขึ้นมาเป็นครั้งแรก ต้นไม้ เช่นนี้เกิดขึ้นในบริเวณทั่ว ๆ ไปของโลก ในอาณาจักร ของสัตว์ปรากฎว่าสัตว์ประเภทเลื้อยคลานมีความก้าวหน้า สูงสุด ในจณะเดียวกันไดโนเสาร์เริ่มสูญพันธุ์ไปในช่วง สุดท้ายของยุคครีตาซัส สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังส่วนใหญ่ ได้วิวัฒนาการขยายตัวก้าวหน้ามากขึ้นพืชที่มีอยู่ในยุคนี้เป็นอย่างเดียวกับที่มีอยู่ในปัจจุบัน มี ไม้ดอกเกิดขึ้นมาหลายชนิด ต้นวอลนัท ต้นเอลป์ โอ๊ก ต้นแมกโนเลีย และต้นมาเปิ้ล ได้เกิดขึ้นตั้งแต่ยุคนี้แล้ว ต้นพีชประเภทข้าว ต้นหญ้า ก็เกิดขึ้นมาและขยายตัว ออกไปอย่างรวดเร็วและเป็นอาหารของสัตว์ต่าง ๆ ปลาที่เกิดในยุคนี้มีรูปร่างคล้ายปลายสมัยใหม่ สัตว์เลี้ยง ลูกด้วยนม นก มีอยู่มากมายหลายชนิด

ไดโนเสาร์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในยุคนี้คือ ไทรันโนเสารัส(Tyrunnosaurus) เป็นสัตว์ในยุคนี้มีขนาดใหญ่ กินเนื้อเป็นอาหาร ยืนด้วย 2 ขาหลังสองมือข้างหน้าของมันมีเล็บแหลมคมเป็น ไดโนเสาร์ที่ดุร้ายมากและมีขนาดใหญ่ยักษืจึงเรียกกันว่า "ราชาไดโนเสาร์"

จากกว่าร้อยปีที่สัตว์เลื้อยคลายครองโลกทำให้สัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมไม่พัฒนา แต่เมื่อปลายยุคครีตาซัสนี้จำนวนของ ไดโนเสาร์เริ่มลดลงจนกระทั่งสูญพันธุ์ไปหมดโดยที่เราไม่ รู้สาเหตุที่แน่นอนและต่อจากยุคนี้ก็จะเป็นยุคที่สัตว์เลี้ยงที่ เลี้ยงลูกด้วยนมครองความเป็นใหญ่ในโลกจนถึงปัจจุบัน

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย