วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคจูรัสสิค

190-135ล้านปีก่อน ยุคจูรัสสิค(Jurassic Period) คำว่าจูรัสสิค มาจากคำว่า Jura ซึ่งเป็นชื่อของ เทือกเขายูรา(Jura Mountains)ตั้งอยู่ระหว่าง ฝรั่งเศสกับสวิสเซอร์แลนด์ ในบริเวณเทือกเขาแห่งนี้มอง เห็นชั้นหนา ๆ ของหินทราบ หินชนวน และหินปูน ของโลกต่อจากยุคไทรอัสสิค เรียกว่ายุคจูรัสสิค

ท้องทะเลยุคจูรัสสิคในอเมริกาเหนือมีอยู่อย่างจำกัด ใน บริเวณภาคตะวันออกของสหรัฐ ไม่มีหลักฐานว่ามีภูเขา เกิดขึ้นมาในช่วงนี้ ส่วนบริเวณตะวันตกมีหินชนวนและ หินทราบทับถมตัวอยู่ในบริเวณ แกรนแคนยอน การ ทับถมตัวของหินทรายในยุคจูรัสสิค เกิดเป็นแนวสันทราย มีสภาพคล้ายทะเลทราย ทรายทีเกิดมาบรเวณนาวาโจ เรียกวาหินทรายนาวาโจ

แนวมอริสัน(Morrison)ประกอบด้วยหินทราย และ หินชนวน ที่มีชื่อมากอีกแห่งหนึ่ง เกิดจากการทับถมของ ตะกอนในยุคนี้ สถานที่แห่งนี้ชื่อเสียงได้เพราะได้มีการ ค้นพบซากไดโนเสาร์ และสัตว์ต่าง ๆ ในบริเวณนี้ บรรยากาศของโลกในยุค จูรัสสิค มีความอบอุ่น แต่ใน บางบริเวณมีความแห้งแล้ง ในตอนช่วงใกล้สิ้นยุค

รูปแบบของสิ่งมีชีวิตมีลักษณะใกล้เคียงกับยุคไทรอัสสิค พืช ในยุคนี้มีไม้เนื้ออ่อน และต้นไซแคด(Cycad) เพิ่มจำนวนมากขึ้น ต้นไซแคดมีจำนวนมากทั้งในยุคนี้ และยุคไทรอัสสิค ต้นไม้ดอกแนะไม้เนื้อแข็งยังไม่เกิดใน ยุคนี้

สัตว์มีกระดูกสันหลัง ส่วนมากเป็นสัตว์ประเภทสัตว์เลื้อย คลานมีมากมายในยุคนี้ในยุคนี้มีสัตว์เลื้อยคลานทุกขนาด และมีรูปแบบต่าง ๆ อาศัยอยู่ทั้งบนบก บนอากาศและ ในน้ำ ไดโนเสาร์ในยุคนี้มี บรอนโตเสารัส(Brontosaurus) และไดโพลโดคัส(Diplodocus) เป็นไดโนเสาร์ขนาดใหญ่เดิน 4 เท้ากินพืชเป็นอาหาร สตีโกเสารัส(Stegosaurus)เป็นไดโนเสาร์กินพืช เกิดขึ้นมาในยุคนี้เช่นกัน ออลโลเสารัส(Allosaurus)เป็นไดโนเสาร์ประเภท กินเนื้อขนาดใหญ่ที่สุดในยุคนี้สัตว์เลื้อยคลานในทะเลยังมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง แต่ที่น่าสนใจคือพวกที่บินได้ในอากาศ เรียกสัตว์ที่ บินได้นี้ว่า ปเตอโรเสาร์(Pterosaur)ซึ่งแปลได้ว่า สัตว์เลื้อยคลานมีปีกที่บินได้เพราะพวกมันมีกระดูกกลวง น้ำหนักค่อนข้างน้อย มีร่างการเล็กปีกมันมีลักษณะเป็น หนังบาง ๆ เป็นสัตว์ที่ฉลาดกว่าพวกที่อาศัยบนบกและ ในน้ำเพราะมีสมองใหญ่กว่า

เหตุการณ์สำคัญมากที่สุดเหตุการณ์หนึ่งในยุคนี้คือมีนก ตัวแรกเกิดขึ้นมา นักวิทยาศาสตร์เรียกนกตัวแรกที่ ค้นพบซากของมันนี้ว่า อาร์คคีโอปเตอรักซ์ ซึ่งมันมี ลักษณะที่คล้ายสัตว์เลื้อยคลาน

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคนี้มีขนาดเล็กคือขนาดเท่าหนู จนถึงขนาดเท่าสุนักตัวเล็ก ๆ แต่เนื่องจากไม่ค่อยพบ ซากของมันจึงทำให้ประวัติความเป็นมาของสัตว์เลี้ยงลูก ด้วยนมจึงขาดความสมบรูณ์

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ