วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคไทรอัสสิค

225-190ล้านปีก่อน ยุคไทรอัสสิค(Triassic Period) ในช่วงต้นของยุคนี้ ทวีปของโลกยังคงเชื่อมต่อกันอยู่ใน ปัจจุบันเชื่อกันว่าทวีปของโลกเริ่มต้นแยกตัวออกจากกัน ในยุคนี้

ในบริเวณแกรนแคนยอนของอริโซนา มีหินชนวนและ หินทรายเกิดขึ้นมามาก การเกิดของภูเขาในยุคไทรอัสสิค มีขึ้นมากมาย และในช่วงสิ้นสุดยุคนี้ได้เกิด เทือกเขา พาลีซาดีส(Palisadis)ซึ่งเป็นเป็นผลทำให้ตะกอนที่ ทับถมตัวอยู่ในบริเวณ นิวอาร์ค(Newark) ตามชาย ฝั่งแอตแลนติคสูงขึ้น ส่วนบริเวณภาคตะวันตกของสหรัฐ ไม่มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลง ไม่มีภูเขาเกิดขึ้นตอนช่วงสุดท้าย ของยุคไทรอัสสิค

การมีชั้นเกลือและยิปซั่ม เกิดขึ้นมาในบริเวณหลายแห่ง ของโลกแสดงว่าบรรยากาศของโลกในยุคไทรอัสสิคมี ความแห้งแล้งมาก จากการค้นพบซากของสัตว์เสื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเป็นจำนวนมาก ทำให้ทราบว่า บริเวณส่วนใหญ่ของโลกมีอากาศอบอุ่น จากการศึกษา เรื่องของสัตว์และต้นไม้ในยุคปลาย ๆ ของยุคไทรอัสสิค แสดงว่าในบริเวณของโลกมีสภาพกึ่งร้อน

พืชและสัตว์ในยุคนี้เป็นสิ่งมีชีวิตที่สูงกว่า รูปแบบของ สิ่งมีชีวิตในยุคที่ผ่านมา ปะการังประเภททำให้เกิดแนว ปะการังเกิดขึ้นมาในบริเวณหลายแห่งทั่วโลกสัตว์ประเภท นี้มีรูปร่างคล้ายปะการังประเภทที่สะสมตัวเป็นแนวขึ้นมา ในท้องทะเลในปัจจุบันได้สะสมตัวเป็นภูเขาสูง อยู่ใน บริเเวณเทือกเทาแอลป์และเทือกเขาหิมาลัย

สัตว์ประเภทมีกระดูกสันหลังมีอยู่มากในยุคนี้และมีรูปร่าง แปลก ๆ เช่น ไฟโดเสาร์(Phytosaur)เป็นสัตว์ เลี้อยคลานที่คล้ายจระเข้ไดโนเสาร์ชนิดอาศัยอยู่บนบกชนิดแรกที่สุดเริ่มปรากฎตัว ขึ้นมาในยุคนี้แต่ส่วนมากยังมีขนาดเล็ก ไดโนเสาร์ทีเกิด ขึ้นมาในยุคนี้เดินด้วยเท้าหลังมีตีนคล้ายนก

สัตว์เลื้อยคลานที่อาศัยอยู่ในท้องทะเลยุคนี้มีอยู่ 2 กลุ่ม คือพวก อิชไธโอเสาร์(Ichthyosaur) ซึ่งเป็น สัตว์เลื้อยคลานมีรูปร่างคล้ายปลา อีกพวกหนึ่งได้แก่ พลีสิโอเสาร์(Plesiosaur)สัตว์กลุ่มนี้มีรูปร่างคล้าย เต่าแต่มีคอยาว

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมในยุคนี้มีรายงานว่ามีอยู่ในยุคนี้แต่ก็ มีคนมาโต้เถียงว่าอาจเป็นแค่สัตว์ที่ลักษณะใกล้เคียงสัตว์ เลี้ยงลูกด้วยนมเท่านั้นหรือหากมีจริงก็คงมีจำนวนน้อยมาก เพราะในยุคนี้เป็นยุคสัตว์เลื้อยคลานครองโลก

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ