วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคเพอร์เมียน

280-225ล้านปีก่อน ยุคเพอร์เมียน(Permasin Period) คำว่า Permain เป็นคำมาจากคำว่า Perm ชื่อของ บริเวณหนึ่งในรุสเซียซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับการศึกษาประวัติ ความเป็นมาของโลกในช่วงนี้เป็นครั้งแรกแต่อย่างไรก็ดี บริเวณที่มีการขุดพบซากของสิ่งมีชีวิตยุคเพอร์เมียนมากที่สุด กลับเป็นทางใต้ของเท็กซัส และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ นิวเม็กซิโก

สภาพการเปลี่ยนของโลกซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคก่อน ได้เริ่ม เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของ รัฐ เวสต์เวอร์ตจิเนียของสหรัฐและบริเวณใกล้เคียงกับรัฐโอไฮโอ และรัฐเพนซิลวาเนีย มีเทือกเขาเกิดขึ้นมากว้างไพศาลเรียก กันว่า ดันการ์ดกรุ๊ป(Dunkard Group) การค้นพบ ซากปลาฉลามในแถบนี้ แสดงให้เห็นว่าช่วงยุคนี้ระดับน้ำ เคยท่วมขึ้นมาบริเวณนี้

ในช่วงสุดท้ายของยุคมีภูเขาเกิดขึ้นมาอย่างมากมายและได้ เกิดภูเขาแนวใหญ่ขึ้นมาในโคโรลาโด นิวเม็กซิโก และ เท็กซัส แนวเขาที่เกิดมาในบริเวณดังกล่าวนี้เรียกกันว่า เทือกเขารอกกี้

มีความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นภูมิอากาศในยุคนี้มีทั้งแห้งแล้งจนถึง มีอากาศอบอุ่นและแห้งแล้ง การเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิมี ตั้งแต่หนาวจัด จนถึงอุณภูมิร้อนจัดยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ และบรรยากาศมาก ทำให้พืชและสัตว์จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ก็ต้องสูญพันธุ์ไป สิ่งมีชีวิตหลาย อย่างในยุคก่อนยุคเพอร์เมียนเช่น ไทรโลไบ้ท์ ซึ่งเคยมี อยู่มากมายได้สูญพันธุ์ไปในยุคนี้

สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในช่วงนี้ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่าง รวดเร็วปลาในท้องทะเลในยุคเพอร์เมียนวิวัฒนาการต่อไป สัตว์เลื้อยคลาน(Reptile)ในยุคเพอร์เมียนที่มีรูปร่าง พิเศษชนิดหนึ่งได้แก่ตัวพีลีโคเสาร์(Pelycosaur) ส่วนสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ มีลักษณะคล้ายในปัจจุบัน สัตว์เลื้อยคลานในยุคนี้เองที่เป็นผู้ ที่เบิกทางให้เกิดไดโนเสาร์ในยุคต่อมา

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ