วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคเพอร์เมียน

280-225ล้านปีก่อน ยุคเพอร์เมียน(Permasin Period) คำว่า Permain เป็นคำมาจากคำว่า Perm ชื่อของ บริเวณหนึ่งในรุสเซียซึ่งเป็นบริเวณที่ได้รับการศึกษาประวัติ ความเป็นมาของโลกในช่วงนี้เป็นครั้งแรกแต่อย่างไรก็ดี บริเวณที่มีการขุดพบซากของสิ่งมีชีวิตยุคเพอร์เมียนมากที่สุด กลับเป็นทางใต้ของเท็กซัส และภาคตะวันออกเฉียงใต้ของ นิวเม็กซิโก

สภาพการเปลี่ยนของโลกซึ่งเริ่มต้นมาตั้งแต่ยุคก่อน ได้เริ่ม เปลี่ยนแปลงมากขึ้น ในบริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของ รัฐ เวสต์เวอร์ตจิเนียของสหรัฐและบริเวณใกล้เคียงกับรัฐโอไฮโอ และรัฐเพนซิลวาเนีย มีเทือกเขาเกิดขึ้นมากว้างไพศาลเรียก กันว่า ดันการ์ดกรุ๊ป(Dunkard Group) การค้นพบ ซากปลาฉลามในแถบนี้ แสดงให้เห็นว่าช่วงยุคนี้ระดับน้ำ เคยท่วมขึ้นมาบริเวณนี้

ในช่วงสุดท้ายของยุคมีภูเขาเกิดขึ้นมาอย่างมากมายและได้ เกิดภูเขาแนวใหญ่ขึ้นมาในโคโรลาโด นิวเม็กซิโก และ เท็กซัส แนวเขาที่เกิดมาในบริเวณดังกล่าวนี้เรียกกันว่า เทือกเขารอกกี้

มีความแห้งแล้งเพิ่มขึ้นภูมิอากาศในยุคนี้มีทั้งแห้งแล้งจนถึง มีอากาศอบอุ่นและแห้งแล้ง การเปลี่ยนแปลงของอุณภูมิมี ตั้งแต่หนาวจัด จนถึงอุณภูมิร้อนจัดยุคนี้มีการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ และบรรยากาศมาก ทำให้พืชและสัตว์จึงต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยนไปจากเดิมหรือไม่ก็ต้องสูญพันธุ์ไป สิ่งมีชีวิตหลาย อย่างในยุคก่อนยุคเพอร์เมียนเช่น ไทรโลไบ้ท์ ซึ่งเคยมี อยู่มากมายได้สูญพันธุ์ไปในยุคนี้

สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในช่วงนี้ก้าวหน้าและพัฒนาไปอย่าง รวดเร็วปลาในท้องทะเลในยุคเพอร์เมียนวิวัฒนาการต่อไป สัตว์เลื้อยคลาน(Reptile)ในยุคเพอร์เมียนที่มีรูปร่าง พิเศษชนิดหนึ่งได้แก่ตัวพีลีโคเสาร์(Pelycosaur) ส่วนสัตว์เลื้อยคลานอื่น ๆ มีลักษณะคล้ายในปัจจุบัน สัตว์เลื้อยคลานในยุคนี้เองที่เป็นผู้ ที่เบิกทางให้เกิดไดโนเสาร์ในยุคต่อมา

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย