วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส

345-280ล้านปีก่อน ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส(Carboniferious) ท้องทะเลในยุคนี้แผ่คลุมถึงบริเวณที่เรียกกันว่า ลุ่มแม่น้ำ มิสซิสซิปปี้มีหินปูนจำนวนมากสะสมตัวอยู่ในบริเวณนี้ ซึ่งอยู่ในบริเวณอเมริกาเหนือทางภาคตะวันออก

ในอเมริกาเหนือไม่ปรากฎว่ามีการเกิดของภูเขา แต่ใน ยุโรปมี เทือกเขาวาริสแคน(Variscan Mountains) เกิดขึ้นมาเป็นแนวโค้งข้ามอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน แต่ในอเมริกาเหนือมีแต่ภูเขาขนาดเล็กเกิดขึ้นมาในบางที่เท่านั้น

สภาพภูมิอากาศในยุคคาร์บอนนิเฟอรัสมีอุณภูมิอบอุ่น ซึ่งจะ เห็นได้จากการเกิดของภูเขา หินปูนการมีเกลือและยิปซั่มเกิด ขึ้นมาในบริเวณดังกล่าวมีสภาพแห้งแล้ง การมีสภาพอากาศ ชุ่มชื้นพอควรของโลกในช่วงนี้จะเห็นได้จากการมีถ่านหินใน บริเวณเพนซิลวาเนีย และในบริเวณเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่งเกิด ขึ้นมาในช่วงนี้ และจากซากตะกินทับถมกันในช่วงปลายของ ยุคแสดงให้ทราบว่าบรรยากาศของโลกในช่วงนั้นมีความ อบอุ่น ความชื้น มีต้นไม้เมืองร้อน และกึ่งแถบเมืองร้อนขึ้น อยู่ทั่วอเมริกา

 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในยุคนี้มีมากมายหลายชนิด ปลาฉลาม สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พันธุ์ปลาฉลามช่วงนี้มีประมาณกว่า300 กว่าพันธุ์ แต่ไทรโลไบ้ท์ลดจำนวนลงเนื่องจากตกเป็นอาหาร ของปลาฉลาม

ในช่วงปลายของยุคถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การที่จะ วิวัฒนาการของชีวิตทุกเผ่าพันธุ์จึงมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากมาย อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคใดมาก่อน

แมลง เกิดขึ้นมาหลายพันธุ์และมีเป็นจำนวนมากมายจนบาง ครั้งนักวิจัยเรียกยุคคาร์บอนนิเฟอรัสช่วงปลายนี้ว่า "ยุคแมลง" แมลงยุคนี้มีรูปร่างคล้ายปัจจุบันมากแต่มีขนาด ใหญ่กว่ามาก เช่นแมลงปอเมื่อกางปีกจะมีความยาว 30 ฟุต แมลงสาบมีขนาดประมาณ 4 นิ้ว

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย