วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส

345-280ล้านปีก่อน ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส(Carboniferious) ท้องทะเลในยุคนี้แผ่คลุมถึงบริเวณที่เรียกกันว่า ลุ่มแม่น้ำ มิสซิสซิปปี้มีหินปูนจำนวนมากสะสมตัวอยู่ในบริเวณนี้ ซึ่งอยู่ในบริเวณอเมริกาเหนือทางภาคตะวันออก

ในอเมริกาเหนือไม่ปรากฎว่ามีการเกิดของภูเขา แต่ใน ยุโรปมี เทือกเขาวาริสแคน(Variscan Mountains) เกิดขึ้นมาเป็นแนวโค้งข้ามอังกฤษ ฝรั่งเศส และเยอรมัน แต่ในอเมริกาเหนือมีแต่ภูเขาขนาดเล็กเกิดขึ้นมาในบางที่เท่านั้น

สภาพภูมิอากาศในยุคคาร์บอนนิเฟอรัสมีอุณภูมิอบอุ่น ซึ่งจะ เห็นได้จากการเกิดของภูเขา หินปูนการมีเกลือและยิปซั่มเกิด ขึ้นมาในบริเวณดังกล่าวมีสภาพแห้งแล้ง การมีสภาพอากาศ ชุ่มชื้นพอควรของโลกในช่วงนี้จะเห็นได้จากการมีถ่านหินใน บริเวณเพนซิลวาเนีย และในบริเวณเวสต์เวอร์จิเนีย ซึ่งเกิด ขึ้นมาในช่วงนี้ และจากซากตะกินทับถมกันในช่วงปลายของ ยุคแสดงให้ทราบว่าบรรยากาศของโลกในช่วงนั้นมีความ อบอุ่น ความชื้น มีต้นไม้เมืองร้อน และกึ่งแถบเมืองร้อนขึ้น อยู่ทั่วอเมริกา

 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง ในยุคนี้มีมากมายหลายชนิด ปลาฉลาม สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ พันธุ์ปลาฉลามช่วงนี้มีประมาณกว่า300 กว่าพันธุ์ แต่ไทรโลไบ้ท์ลดจำนวนลงเนื่องจากตกเป็นอาหาร ของปลาฉลาม

ในช่วงปลายของยุคถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะแก่การที่จะ วิวัฒนาการของชีวิตทุกเผ่าพันธุ์จึงมีสิ่งมีชีวิตเกิดขึ้นมากมาย อย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นในยุคใดมาก่อน

แมลง เกิดขึ้นมาหลายพันธุ์และมีเป็นจำนวนมากมายจนบาง ครั้งนักวิจัยเรียกยุคคาร์บอนนิเฟอรัสช่วงปลายนี้ว่า "ยุคแมลง" แมลงยุคนี้มีรูปร่างคล้ายปัจจุบันมากแต่มีขนาด ใหญ่กว่ามาก เช่นแมลงปอเมื่อกางปีกจะมีความยาว 30 ฟุต แมลงสาบมีขนาดประมาณ 4 นิ้ว

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ