วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคดิโวเนียน

395-345ล้านปีก่อน ยุคดิโวเนียน(Devonian Period) เป็นยุคแรกของพาลีโซอิคตอนปลายชื่อมาจากคำว่า Devonshire ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นบริเวณแห่งแรก ที่มีการศึกษาประวัติความเป็นมาของโลกในช่วงนี้

ในยุคนี้น้ำทะเลได้ท่วมอเมริการเหนือประมาณร้อยละ 40 ของทวีปช่วกลางยุคนี้ได้มีการเคลื่อนตัวขึ้นสูงของภูเขา ในหลายบริเวณ การเคลื่อนตัวนี้ดำเนินไปเรื่อยจนกระทั่ง สิ้นสุดยุคนี้ ภูเขาที่เกิดขึ้นมาส่วนมากเป็นหินชนวน หินทราย พอช่วงปลายของยุคระดับน้ำทะเลลดระดับลงเรื่อย ๆ จน ในที่สุดทวีปอเมริกาเหนือไม่มีน้ำทะเลปกคลุมเลย ปะการังที่มีอยู่มากมาย และพัฒนาต่อเนื่องในยุคนี้ย่อม แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศโลกอบอุ่น

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังยังปกครองโลกอยู่ แต่พวกที่มี กระดูกสันหลังก็ได้เริ่มวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ปลาที่อยู่ ในยุคปัจจุบันหลายกลุ่มมีวิวัฒนาการมาจากปลาในยุคท้าย ของยุคนี้ ได้มีปลาที่มีปอดสำหรับช่วยในการหายใจเกิด ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในยุคนี้ ปลาฉลามตัวแรกก็ได้ปรากฎ ให้เห็นด้วยเช่นกัน


ที่สำคัญได้มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเกิดขึ้นมาในยุคนี้นับว่าเป็น ช่วงวิวัฒนาการสำคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังของโลก พืชมีมากมายหลายชนิดทั้งขนาดเล็ก ใหญ่ หลากหลาย ทำให้ทิวทัศน์ของโลกในยุคนี้สวยงามยิ่งนัก

จากที่ยุคนี้เป็นยุคที่สัตว์จำพวกปลามีการวิวัฒนาการมาก ที่สุด ประกอบกับมีการค้นพบซากของปลาในยุคนี้ที่มี สภาพสมบูรณ์มากดังนั้นจึงมักเรียกยุคนี้ว่า "ยุคปลา"

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย