วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคดิโวเนียน

395-345ล้านปีก่อน ยุคดิโวเนียน(Devonian Period) เป็นยุคแรกของพาลีโซอิคตอนปลายชื่อมาจากคำว่า Devonshire ประเทศอังกฤษซึ่งเป็นบริเวณแห่งแรก ที่มีการศึกษาประวัติความเป็นมาของโลกในช่วงนี้

ในยุคนี้น้ำทะเลได้ท่วมอเมริการเหนือประมาณร้อยละ 40 ของทวีปช่วกลางยุคนี้ได้มีการเคลื่อนตัวขึ้นสูงของภูเขา ในหลายบริเวณ การเคลื่อนตัวนี้ดำเนินไปเรื่อยจนกระทั่ง สิ้นสุดยุคนี้ ภูเขาที่เกิดขึ้นมาส่วนมากเป็นหินชนวน หินทราย พอช่วงปลายของยุคระดับน้ำทะเลลดระดับลงเรื่อย ๆ จน ในที่สุดทวีปอเมริกาเหนือไม่มีน้ำทะเลปกคลุมเลย ปะการังที่มีอยู่มากมาย และพัฒนาต่อเนื่องในยุคนี้ย่อม แสดงให้เห็นว่าบรรยากาศโลกอบอุ่น

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังยังปกครองโลกอยู่ แต่พวกที่มี กระดูกสันหลังก็ได้เริ่มวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ปลาที่อยู่ ในยุคปัจจุบันหลายกลุ่มมีวิวัฒนาการมาจากปลาในยุคท้าย ของยุคนี้ ได้มีปลาที่มีปอดสำหรับช่วยในการหายใจเกิด ขึ้นมาเป็นครั้งแรกในยุคนี้ ปลาฉลามตัวแรกก็ได้ปรากฎ ให้เห็นด้วยเช่นกัน


ที่สำคัญได้มีสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเกิดขึ้นมาในยุคนี้นับว่าเป็น ช่วงวิวัฒนาการสำคัญของสัตว์มีกระดูกสันหลังของโลก พืชมีมากมายหลายชนิดทั้งขนาดเล็ก ใหญ่ หลากหลาย ทำให้ทิวทัศน์ของโลกในยุคนี้สวยงามยิ่งนัก

จากที่ยุคนี้เป็นยุคที่สัตว์จำพวกปลามีการวิวัฒนาการมาก ที่สุด ประกอบกับมีการค้นพบซากของปลาในยุคนี้ที่มี สภาพสมบูรณ์มากดังนั้นจึงมักเรียกยุคนี้ว่า "ยุคปลา"

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ