วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคออร์โดวิเชียน

500-480ล้านปีก่อน ยุคออร์โดวิเชียน (oordovician Period) คำว่าออร์โดวิเชียนมาจากคำว่าOrdovices เป็นชื่อของคนเผ่าโบราณในนอร์ธเวลส์

สภาพทางกายภาพของเอมริการเนือในช่วงนี้ ต่างไปจากปัจจุบันมากนัวทวีปอเมริกาตั้งอยู่ ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลมากยิ่งกว่าในยุคแคมเบรียน ทำให้น้ำทะเลแผ่คลุมขึ้นไปในบริเวณทวีป มากประมาณร้อยบะ 70 ของทวีปตกอยู่ภายใต้ ทะเลในช่วงตอนปลายมีเทือกเขาเกิดขึ้นจาก ซากตกอนคือเทือกเขา ทาโคเนียน(Taconian Mountains) และต่อมาได้มีภูเขาไปเกิดขึ้นมาในบริเวณนี้ ในช่วงท้ายของยุคน้ำทะเลได้ถดถอยลง

น้ำทะเลได้พัดซากตะกอนหินชนวนและหินปูน มาปกคลุมเหนือทวีปจากหินปูนเหล่านี้รวมทั้ง ซากหินของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในยุคนี้ทำ ให้ทราบว่าบรรยากาศของโลกมีอุณภูมิสม่ำเสมอ

ท้องทะเลที่อบอุ่นเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตที่ ไม่มีกระดูกสันหลังมากมาย ไทดลไบท์และ บราคิดอพอตได้เพิ่มจำนวนมากขึ้นกว่าในยุค แคมเบรียนและยังมีรูปแบบชีวิตอื่น ๆ เกิด ขึ้นมาอีกมากไบรโอซัว(Bryozoans) ปรากฎโฉมในยุคนี้เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่ทำ ให้เกิดหินปูนสัตว์มีกระดูกสันหลังเกิดขึ้นมาครั้งแรกในยุคนี้ ได้แก่พวกปลามีขนาดเล็กและมีโครงแข็งรอบ ตัวเหมือนหุ้มด้วยเกราะมีชื่อเรียกว่า ออสตราโคเดิร์ม(Ostracoderm)ซึ่งแปล ได้ว่า "ผิวหุ้มเกราะ" นักวิชาการเชื่อว่าปลา ชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับปลา Hagfish หรือ ปลา Lamprey ในปัจจุบัน

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ