วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคแคมเบรียน

507-500 ล้านปีก่อน ยุคแคมเบรียน(carbrian Period) เป็นยุคแรกสุดของพาลีโอโซอิคคำว่า แคมเบรเรียนมาจากคำว่า carmbrian ภาษาโรมันหมายถึง Wales ซึ่งเป็นบริเวณที่ มีการศึกษาภูเขาที่ Weales เป็นครั้งแรก

ยุคนี้มีภูเขาตะกอน(Sedimentary Rocks) เป็นแนวกว้างตั้งแต่ทะเลฝั่งตะวันออกและทางฝั้ง ตะวันตกของอเมริกาเหนือ มีหินชนวน หินทราย และหินปูนสะสมอยู่เป็นจำนวนมากใน บริเวณท้องทะเลดังกล่าว หินตะกอนที่เกิดขึ้นได้ มาจากหินอัคนีและหินตะกอนที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ยุคพรีแคมเบรียนแต่ได้สลายตัวและผุพังลง เพราะมีระดับสูงจากน้ำทะเล

ในช่วงท้าย ของยุคแคมเบรียนตัวอเมริกาเหนือ มีระดับสูงจากน้ำทะเลมากขึ้นเพราะการถดถอย ของน้ำทะเล การเกิดภูเขาในช่วงแคมเบรียนไม่ ปรากฎเว้นเทือกเขากรีน(Green Mountain) หรือภูเขาเวอร์มอนเทียน(Vermontian)

โลกในยุคแคมเบรียนเมื่อพิจารณาจากการเกิดของ หินปูนและอินทรีย์ชีวิตในท้องทะเลแสดงว่า บรรยากาศของโลกค่อนข้างร้อนและอบอุ่น จากการวิเคราะห์หินที่เกิดขึ้นในยุคแคมเบรียน พบว่าบริเวณท้องทะเลตื้น ๆ มีอุณหภูมิอบอุ่น


 
ปรากฎว่ามีพืชทะเลหลายชนิดและในทะเลมียัง สัตว์ประเภทไม่มีกระดูกสันหลังอยู่มากมายแต่ สัตว์ประเภทที่มีกระดูกสันหลังยังไม่ปรากฎใน ยุคนี้สัตว์ที่มีอยู่มากมายในทะเลยุคนี้คือ ไทรโลไบท์(Trilobites) และ บราคิโอพอด(Brachiopods)คิดเป็นร้อยละ 80-90 ของสิ่งมีชีวิตในยุคนี้และเนื่องจากจำนวน สัตว์ที่พบมาในยุคนี้คือ ไทรโลไบท์ นักวิจัยเลย เรียกยุคแคมเบรียนนี้ว่ายุค "ไทรโลไบท์"

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย