วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา >>

โลกของเรา

ยุคแคมเบรียน

507-500 ล้านปีก่อน ยุคแคมเบรียน(carbrian Period) เป็นยุคแรกสุดของพาลีโอโซอิคคำว่า แคมเบรเรียนมาจากคำว่า carmbrian ภาษาโรมันหมายถึง Wales ซึ่งเป็นบริเวณที่ มีการศึกษาภูเขาที่ Weales เป็นครั้งแรก

ยุคนี้มีภูเขาตะกอน(Sedimentary Rocks) เป็นแนวกว้างตั้งแต่ทะเลฝั่งตะวันออกและทางฝั้ง ตะวันตกของอเมริกาเหนือ มีหินชนวน หินทราย และหินปูนสะสมอยู่เป็นจำนวนมากใน บริเวณท้องทะเลดังกล่าว หินตะกอนที่เกิดขึ้นได้ มาจากหินอัคนีและหินตะกอนที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ ยุคพรีแคมเบรียนแต่ได้สลายตัวและผุพังลง เพราะมีระดับสูงจากน้ำทะเล

ในช่วงท้าย ของยุคแคมเบรียนตัวอเมริกาเหนือ มีระดับสูงจากน้ำทะเลมากขึ้นเพราะการถดถอย ของน้ำทะเล การเกิดภูเขาในช่วงแคมเบรียนไม่ ปรากฎเว้นเทือกเขากรีน(Green Mountain) หรือภูเขาเวอร์มอนเทียน(Vermontian)

โลกในยุคแคมเบรียนเมื่อพิจารณาจากการเกิดของ หินปูนและอินทรีย์ชีวิตในท้องทะเลแสดงว่า บรรยากาศของโลกค่อนข้างร้อนและอบอุ่น จากการวิเคราะห์หินที่เกิดขึ้นในยุคแคมเบรียน พบว่าบริเวณท้องทะเลตื้น ๆ มีอุณหภูมิอบอุ่น


 
ปรากฎว่ามีพืชทะเลหลายชนิดและในทะเลมียัง สัตว์ประเภทไม่มีกระดูกสันหลังอยู่มากมายแต่ สัตว์ประเภทที่มีกระดูกสันหลังยังไม่ปรากฎใน ยุคนี้สัตว์ที่มีอยู่มากมายในทะเลยุคนี้คือ ไทรโลไบท์(Trilobites) และ บราคิโอพอด(Brachiopods)คิดเป็นร้อยละ 80-90 ของสิ่งมีชีวิตในยุคนี้และเนื่องจากจำนวน สัตว์ที่พบมาในยุคนี้คือ ไทรโลไบท์ นักวิจัยเลย เรียกยุคแคมเบรียนนี้ว่ายุค "ไทรโลไบท์"

ยุคแคมเบรียน
ยุคออร์โดวิเชียน
ยุคซิลูเรียน
ยุคดิโวเนียน
ยุคคาร์บอนนิเฟอรัส
ยุคเพอร์เมียน
ยุคไทรอัสสิค
ยุคจูรัสสิค
ยุคครีตาซัส
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ