ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ตำราพิชัยสงคราม ซุนวู

อธิคม สวัสดิญาณ และ อดุลย์ รัตนมั่นเกษม แปล

บทที่ 8 ความผันแปร 9 ประการ

ซุนวูกล่าวว่า อันหลักการทำศึกนั้น เมื่อแม่ทัพขุนทหารได้รับพระราชโองการจากพระเจ้าแผ่นดิน ระดมเกณฑ์ทหารจัดตั้งเป็นกองทัพ

 • สะสมยุทธปัจจัย “ประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นเส้นทางผ่าน”
 • อย่ารีรออ้อยอิ่งใน “พื้นที่ที่ไปมาไม่สะดวก ขนส่งเสบียงลำบาก”
 • หากเข้าไปใน “พื้นที่ที่ข้าศึกล้อมไว้” จงรีบหาทางหนีออกมาโดยเร็ว
 • เมื่ออยู่ใน “พื้นที่ไม่มีทางรอด” ก็ต้องสู้ยิบตาเพื่อเอาตัวรอด
 • บางครั้งจะไม่เดินเส้นทางบางทางที่หน้าจะเดิน
 • บางครั้งแม้เจอข้าศึกที่ง่ายก็จะไม่ตี
 • บางครั้งก็ไม่เข้าตีเมืองบางเมือง แม้จะยึดตีได้ง่าย
 • บางครั้งจะไม่แย่งชิงพื้นที่บางแห่ง
 • บางครั้งก็จะไม่รับสนองพระราชโองการจากพระเจ้าแผ่นดิน หากเห็นว่าจะไม่ก่อผลดีต่อการสงคราม

ฉะนั้น แม่ทัพผู้ช่ำชองที่รู้จักใช้ความผันแปรเหล่านี้ ถือว่าเป็นผู้รู้แจ้งในหลักการทำสงคราม แต่แม่ทัพผู้ไม่รู้จักใช้ความผันแปรเหล่านี้ แม้จะรู้สภาพภูมิประเทศดี ก็ไม่อาจใช้ให้เกิดความได้เปรียบได้ ถ้าแม่ทัพนำทัพโดยไม่เข้าใจความผันแปรเหล่านี้ แม้จะรู้ความได้เปรียบต่าง ๆดี ก็ไม่อาจบัญชากองทัพได้มีประสิทธิภาพ

แม่ทัพที่ฉลาดต้องใคร่ครวญปัญหาโดยคำนึงถึงผลดีและผลเสียไปพร้อมกัน เมื่ออยู่ในสภาพที่เสียเปรียบ ต้องทบทวนให้เห็นความได้เปรียบในนั้น จะได้ช่วยสร้างความมั่นใจ เพื่อให้ภาระกิจสำคัญดำเนินไปได้โดยราบรื่น และเมื่ออยู่ในสภาพได้เปรียบ ก็ต้องทบทวนให้เห็นความเสียเปรียบจะได้ขจัดเพทภัยอันอาจเกิดขึ้นได้ทันท่วงที จงใช้เรื่องที่แคว้นอื่น ๆ กลัว ข่มให้พวกเขายอมสยบต่อเรา จงใช้ทุกวิถีทาง ทำให้แคว้นอื่นทะเลาะหันให้วุ่นวาย และจงใช้ผลประโยชน์เข้าล่อ ให้แคว้นอื่นฝักใฝ่อยู่ข้างเรา

หลักการทำศึกนั้น จงอย่าวางใจว่า ข้าศึกจะไม่มาราวี เราต้องเตรียมพร้อมไว้รับมือ และจงอย่าวางใจว่า ข้าศึกจะไม่เข้าโจมตีเรา เราต้องมีกำลังแข็งแกร่งพอที่ข้าศึกจะสู้ไม่ได้ ผู้เป็นแม่ทัพย่อมมีจุดอ่อนที่ถึงตายอยู่ 5 ข้อ คือ

 • ผู้คิดแต่สู้ตายฝ่ายเดียวอาจถูกลวงไปฆ่าได้
 • ผู้ที่รักตัวกลัวตาย อาจตกเป็นเชลย
 • ผู้ที่ใจร้อนวู่วามโกรธง่าย อาจหลงกลแผนยั่วยุของข้าศึกได้
 • ผู้ถือตนบริสุทธิ์รักชื่อเสียง อาจตกหลุมพรางการใส่ไคล้ของข้าศึกได้
 • ผู้ยึดถือแต่ “รักราษฎร” ก็อาจยุ่งยากใจ

ทั้งห้าข้อนี้เป็นเรื่องที่แม่ทัพกระทำผิดพลาดได้ง่าย และเป็นผลร้ายต่อการรบด้วย กองทัพจะพินาศย่อยยับ แม่ทัพจะถูกฆ่า ก็ล้วนแต่เกิดจากจุดอ่อนทั้งห้าข้อ จึงต้องพิเคราะห์ให้ดี

 

การวางแผน
การทำสงคราม
ยุทโธบายเชิงรุก
ลักษณะการยุทธนุภาพ
ยุทธานุภาพ
จริงลวง
การสัประยุทธ์
ความผันแปร 9 ประการ
การเดินทัพ
ลักษณะภูมิประเทศ
พื้นที่เก้าลักษณะ
โจมตีด้วยไฟ
การใช้จารชน

ปฏิบัติการทางทหาร

ประเมินศึก
การทำศึก
กลวิธีรุก
รูปลักษณ์การรบ
พลานุภาพ
ตื้นลึกหนาบาง
การสัประยุทธ์
เก้าลักษณะ
การเดินทัพ
ภูมิประเทศ
เก้ายุทธภูมิ
โจมตีด้วยเพลิง
การใช้จารชน
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ