ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม>>

ประเพณีและอารยธรรมไทย

              ประเพณีไทยอันดีงามที่สืบทอดกันมา ล้วนแตกต่างกันไปตามความเชื่อ ความผูกพันของผู้คนต่อพุทธศาสนา และการดำรงชีวิตที่สอดประสานกับฤดูกาลและธรรมชาติอย่างชาญฉลาด ของชาวบ้านในแต่ละท้องถิ่นทั่วแผ่นดินไทย และยังนำมาซึ่งการท่องเที่ยว จนเป็นที่รู้จัก ประทับใจแก่ชนชาติอื่น นับเป็นมรดกล้ำค่าที่เรา คนไทยควรอนุรักษ์และสืบสานให้ยิ่งใหญ่ต่อไป้ยิ่งใหญ่ต่อไป

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จ.อุบลราชธานี
ประเพณีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาว จังหวัดอุลบราชธานี มีขึ้นในช่วงวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาของทุกปี โดยคุ้มวัดต่างๆ จะจัดทำต้นเทียน และแกะสลักลวดลายอันงดงามแห่แหนไปรอบเมือง ก่อนที่จะนำไปถวายตามอุโบสถของวัดต่างๆ ต่อไป

ประเพณีแข่งเรือ จ.บุรีรัมย์
ประเพณีพื้นบ้านที่แสดงให้เห็นวิถีชีวิตของคนไทย อันผูกพันกับสายน้ำมาเนิ่นนาน โดยในฤดูฝนเมื่อเสร็จสิ้นการดำนา นับจากเดือนสิงหาเป็นต้นไป จนถึงราวเดือนพฤศจิกายนที่น้ำหลากเต็มตลิ่ง ชาวบ้านจะจัดงานแข่งเรือขึ้น เพื่อความสนุกสนาน และการสมัครสมานสามัคคีกัน

ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ จ.เพชรบูรณ์
ประเพณีท้องถิ่นในช่วงเดือน 10 ของชาวจังหวัดเพชรบูรณ์ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ในงานจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปมหาธรรมราชา พระคู่บ้านคู่เมืองของชาวเพชรบูรณ์มาสรงน้ำ โดยเจ้าเมืองจะต้องเป็นคนอุ้มพระนี้มาดำลงไปในน้ำ ทั้งนี้มีความเชื่อว่าจะทำให้บ้านเมือง และประชาชนมีความสุขความเจริญ

 

ประเพณีตักบาตรเทโว จ.อุทัยธานี
ประเพณีสำคัญในงานออกพรรษา ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของชาวจังหวัดอุทัยธานี โดยพระสงฆ์จำนวน กว่า 300 รูป นำโดยพระพุทธรูปปางเสด็จจากดาวดึงส์ จะเดินลงบันไดจากมณฑปพระพุทธบาทบนเขาสะแกกรัง ลงมารับบิณฑบาตรข้าวสารอาหารแห้ง จากพุทธศาสนิกชน บริเวณลานวัดสังกัสรัตนคีรี อ.เมือง จ. อุทัยธานี

ประเพณีลอยโคม จ.เชียงใหม่
งานประเพณีพื้นบ้านในวันเพ็ญเดือน 12 ของชาวล้านนาจังหวัดเชียงใหม่ ที่มีความเชื่อในการปล่อยโคมลอย ซึ่งทำด้วยกระดาษสาติดบนโครงไม้ไผ่ แล้วจุดตะเกียงไฟตรงกลาง เพื่อให้ไอความร้อนพาโคมลอยขึ้นไปในอากาศ เป็นการปล่อยเคราะห์ปล่อยโศก และเรื่องราวร้ายๆ ให้ลอยพ้นไปจากตัว

ประเพณีทำขวัญข้าว จ.พระนครศรีอยุธยา
พิธีของชาวนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อต้นข้าวแตกกองอกงามจะทำพิธี "ขวัญข้าว" เพื่อเป็นการขอบคุณและเอาใจแม่โพสพ ที่ให้ความอุดมสมบูรณ์แก่ผืนนา พอถึงเดือนอ้ายชาวนาจะลงแขกเกี่ยวข้าว แล้วเอาข้าวลงลาน ก็จะทำพิธี "รับขวัญเข้าลาน" เชิญพระแม่โพสพกลับเข้าเรือน จากนั้นก่อนนวดข้าวจะทำพิธี "ขวัญลาน" ให้เป็นสิริมงคล ซึ่งก็คล้ายกับรับขวัญเข้าลานนั่นเอง

 อ่านต่อหน้า 2

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ