ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ >>

ปรัชญา

ปรัชญาและนักปรัชญา

ปรัชญาเกิดจากการที่มนุษย์มีความสามารถที่จะคิดหรือใช้เหตุผล ในนัยนี้ในฐานะที่เป็นมนุษย์ เราทุกคนเป็นนักปรัชญาในความหมายทั่วไปได้ ถ้าหากคิดวิเคราะห์ และวิพากษ์สิ่งต่างๆที่พบเห็น และใฝ่หาความรู้ใส่ตัวให้เป็นคนฉลาด ในอารยธรรมตะวันตก นักปรัชญาแตกต่างจากคนทั่วไป เพราะเป็นคนรักความรู้เป็นชีวิตจิตใจและมีความสุขจากการแสวงหาความรู้มากกว่าอย่างอื่น การมุ่งมั่นหาความรู้ ทำให้นักปรัชญามีจิตใจวิพากษ์ และไม่ยอมรับหรือทำอะไรที่ไม่สมเหตุสมผล เห็นจะเป็นด้วยเหตุนี้บรรดาผู้นิยมมีชีวิตตามกระแสสังคม และอยู่กับความทึกทักหรือความไม่รู้ จึงไม่ต้องการคบค้าสมาคมกับนักปรัชญาที่ชอบตั้งคำถามต่างๆให้ตนต้องคิดและไม่สบายใจตามมา นักปรัชญากรีกชื่อโสเครตีสเป็นตัวอย่างของนักปรัชญาที่กล่าวมา คนทั่วไปพยายามหลีกหนีการพบปะกับโสเครตีสที่พยายามปลุกตนให้ตื่นจากการหลับใหลในความไม่รู้ ในขณะเดียวกันการวิเคราะห์ วิพากษ์สังคมของนักปรัชญาผู้นี้ทำให้นักการเมืองถือว่าโสเครตีสเป็นอันตรายต่อความปลอดภัย และความมั่นคงของบ้านเมือง โสเครตีสจึงมีสมญาว่าเป็น “ตัวเหลือบ” ของสังคมเอเธนส์ในสมัยนั้น เพราะชอบไปรบกวนคนในสังคมไม่ให้พอใจในชีวิตที่ปรารถนาการวิพากษ์ตัวเอง

 

การดำเนินคดีโสเครตีสเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งของมนุษย์ชาติ ข้อกล่าวหาที่โจทย์ฟ้องศาลมีหลายข้อด้วยกันรวมทั้งการที่โสเครตีสเป็นภัยต่อความสงบเรียบร้อยและเสถียรภาพของสังคมด้วยการสอนคนให้คิดและตั้งคำถามเกี่ยวกับระบอบการปกครอง กฎหมาย บ้านเมือง รัฐบาล และจารีตประเพณี การดำเนินคดีจบลงด้วยการพิพากษาให้ประหารชีวิตโสเครตีสผู้ไม่ยอมรับผิดและขอความกรุณาจากศาล แต่กลับประกาศยืนยันที่จะทำตามอุดมคติของตนต่อไปโดยการสอนคนให้คิดและวิพากษ์ระบอบการปกครองและจารีตประเพณีต่างๆ เพื่อให้สิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นในเอเธนส์ ความตายของโสเครตีสไม่ใช่เป็นจุดจบของปรัชญา แต่เป็นการเริ่มต้นของพัฒนาการที่ติดต่อกันเป็นเวลายาวนาน

ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ นักปรัชญาเช่นโสเครตีสมีอยู่ทุกยุคทุกสมัยและมีส่วนช่วยให้ชีวิตมนุษย์เจริญงอกงามและสังคมมีพัฒนาการต่างๆเกิดขึ้น นักปรัชญาที่รู้จักกันทั่วไป และเป็นเหมือนดาวประกายพฤกของปัญญามนุษย์มีหลายคนรวมทั้ง เพลโต และอริสโตเติลในกรีกสมัยโบราณ พระพุทธเจ้าโคตะมะในอินเดีย เล่าจื๊อและขงจื๊อในจีน ความคิดของนักปรัชญาเหล่านี้มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมและปัญญา ความคิดของคนในยุคสมัยต่างๆจนถึงปัจจุบัน

ปรัชญาและนักปรัชญา
ปรัชญากับวิทยาศาสตร์
ปรัชญากับศาสนา
ปรัชญากับพุทธศาสนา

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ