เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์  >>

อาวุธนิวเคลียร์จากการใช้ธาตุเนฟทูเนียม

(Neptunium)

ในอดีตนั้นธาตุพลูโตเนียม (Plutonium) ถือเป็นธาตุเดียวที่ถูกใช้ในการทำอาวุธนิวเคลียร์ แต่ในปัจจุบันนี้ได้มีการนำเอาธาตุชนิดอื่นเข้ามาใช้ในการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ อาทิเช่น ธาตุยูเรเนียม (Uranium-235) และธาตุเนฟทูเนียม (Neptunium-237) ซึ่งถือว่าเป็นการค้นพบใหม่โดยคณะนักวิทยาศาสตร์แห่ง Los Alamos (N.M.) National Laboratory

ธาตุเนฟทูเนียมนี้ถือเป็นธาตุที่มีคุณลักษณะคล้ายกับโลหะ อีกทั้งยังเป็นธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันกับธาตุยูเรเนียม เพียงแต่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าต่างกัน เมื่อนิวตรอนของเนฟทูเนียมถูกกระตุ้นจะก่อให้เกิดปฏิกริยาลูกโซ่ (Chain Reaction) และก่อให้เกิดพลังงานออกมาโดยที่พลังงานที่ปลดปล่อยออกมานี้ถ้าถูกควบคุมและดูแลอย่างดีก็จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆ แต่ถ้าปราศจากการควบคุมแล้วปฏิกริยาลูกโซ่นี้จะก่อให้เกิดการระเบิดที่รุนแรงได้

ที่มา: Science News, October 26, 2002)

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ