ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์>>

สิ่งแรกและสิ่งสำคัญในประเทศไทย

ประเพณีลอยกระทง เริ่มมีขึ้นครั้งแรกในสมัยสุโขทัย โดยนางเรวดีนพมาศจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอขมาต่อพระแม่คงคา ซึ่งได้จัดขึ้นในวันเพ็ญ เดือน 12 ของทุกปี

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ทรงประดิษฐ์อักษรไทย เมื่อ พ.ศ.1826

โปรตุเกส เป็นฝรั่งพวกแรกที่เข้ามาติดต่อกับไทย ครั้งแรกในสมัยพระรามาธิบดีที่ 2 แห่งกรุงศรีอยุธยา

พระราเมศวร เป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรก ที่ทรงสละราชสมบัติ เมื่อ พ.ศ.1912

หนังสือจินดามณี เป็นหนังสือแบบเรียนเล่มแรกของไทย ตั้งแต่สมัยพระนารายณ์มหาราช

ในสมัยพระนารายร์มหาราช ไทยได้ส่งราชทูตไปเจริญสัมพันธไมตรี กับฝรั่งเศส เป็นครั้งแรก

สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) แห่งวัดระฆังโฆสิตาราม เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เป็นพระสังฆราชองค์แรกของไทย ตรงกับสมัยรัชกาลที่ 1 แห่งราชวงศ์จักรี

โรงพิมพ์แห่งแรก ของเมืองไทยตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2378 บริเวณสำเหร่ ฝั่งธนบุรี ของหมอบรัดเลย์ โดยซื้อตัวพิมพ์ของ ร.อ.เจมส์โลว์ จากสิงคโปร ในสมัยรัชกาลที่ 3

หนังสือพิมพ์อังกฤษ ฉบับแรกของไทย คือ บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ. 2387 ในสมัยรัชกาลที่ 3

ตำรวจนครบาล มีขึ้นครั้งแรกในสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

นายจอห์น ลอฟตัส ชาวเดนมาร์ก เป็นผู้นำรถรางมาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย เปิดใช้บริการเมื่อ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2404 สมัยรัชกาลที่ 4

นายตัน เล่งซือ ชาวจีน เป็นคนแรกที่ตั้งโรงรับจำนำขึ้นในประเทศไทย ชื่อโรงรับจำนำไท้หยู และไท้เซ่งเฮง เมื่อ พ.ศ.2416 สมัยรัชกาลที่ 5

รถลาก นำมาใช้ในประเทศไทยเป็นครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2417 โดยนายฮองเซียง แซ่โง้ว เป็นผู้สั่งเข้ามา ในสมัยรัชกาลที่ 5

การไฟฟ้า เริ่มมีครั้งแรกเมื่อเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2430 โดยใช้ในกิจการของรถราง และจ่ายให้ประชาชนใช้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2433 ในสมัยรัชกาลที่ 5

โรงแรมโอเรียลเต็ล เป็นโรงแรมแห่งแรก ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2440 ในสมัยรัชกาลที่ 5

ธนบัตร เริ่มมีใช้เป็นครั้งแรกในปประเทศไทย ในสมัยรัชกาลที่ 5

โรงพยาบาล แห่งแรกของประเทศไทย คือโรงพยาบาลวังหลัง สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5 ปัจจุบันคือโรงพยาบาลศิริราช

เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร องค์แแรก ทรงเป็นพระราชโอรส ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ รัชกาลที่ 5

รถไฟไทย มีใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5 โดยสายแรกระหว่าง กรุงเทพฯ ถึง ปากน้ำ สมุทรปราการ

โทรศัพท์ เริ่มมีใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5เมื่อ พ.ศ. 2419

โรงเรียนตำหนักสวนกุหลาบ เป็นโรงเรียนหลวงแห่งแรก ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

โรงเรียนวัดมหรรณพ เป็นโรงเรียนราษฎร์แห่งแรก ที่เปิดให้สามัญชนได้เรียนหนังสือ สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นธนาคารแห่งแรกของประเทศไทย เดิมชื่อ แบงก์สยามกัมมาจล สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่5

เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ เป็นผู้ต่อเรือกลไฟขึ้นลำแรก ในสมัยรัชกาลที่5

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ แห่งราชวงศ์จักรี พระองค์แรกที่เสด็จออกผนวช ในระหว่างขึ้นครองราชย์

วิทยุโทรเลข เปิดให้ประชาชนชาวไทยใช้เป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2461 ในสมัยรัชกาลที่ 6

สหกรณ์วัดจันทร์ไม่จำกัดสินใช้ จังหวัดพิษณุโลก เป็นสหกรณ์แห่งแรก สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 6

ธนาคารออมสิน จัดตั้งขึ้นเป็นครั้งแรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

การประปา มีขึ้นครั้งแรกในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

คำว่า นาย นาง นางสาว เด็กชาย เด็กหญิง นำหน้าชื่อ และการใช้นามสกุลมีใช้เป็นครั้งแรก ในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

พระราชบัญญัติประถมศึกษา และพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฏร์ มีขึ้นครั้งแรก ในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

ธงชาติไทย มีใช้เป็นครั้งแรกเรียกว่า "ธงช้าง" พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ 2 เป็นผู้นำมาใช้ ต่อมาในสมัย พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ทรงเปลี่ยนเป็นธงไตรรงค์ ดังเช่นทุกวันนี้

คำว่าพุทธศักราช (พ.ศ.) ใช้แทนคำว่า รัตนโกสินทร์ศก (ร.ศ.) ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 6

พระยามโนปกรณ์นิติธาดา เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกของประเทศไทย เมื่อ พ.ศ. 2475 ในสมัยรัชกาลที่ 7

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี เป็นประธานสภาผู้แทนราษฎร์คนแรก ของประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2476 ในสมัยรัชกาลที่ 7

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์ ครั้งแรก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2476 ในสมัยรัชกาลที่ 7

นางสาวกันยา เทียนสว่าง ได้เป็นนางสาวไทยคนแรก ซึ่งจัดประกวดในงานวันฉลองรัฐธรรมนูญ เมื่อ พ.ศ. 2477 ในสมัยรัชกาลที่ 8

นางอรพินท์ ไชยกาล เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร์หญิงคนแรกของไทย

พระยาภิรมย์ภักดี (บุญรอด เศรษฐบุตร) เป็นผู้ตั้งโรงงานผลิตเบียรแห่งแรก ขึ้นในประเทศไทย คือ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ ผลิตเบียรตราสิงห์ออกสู่ตลาดครั้งแรก เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2477 ในสมัยรัชกาลที่ 8

โรงเรียนสอนคนตาบอด ตั้งขึ้นโดย มิสเจนีวิฟ คอลฟิลด์ ชาวอเมริกัน เมื่อ พ.ศ. 2482 ในสมัยรัชกาลที่ 8

ประเทศไทยมีการพิมพ์แสตมป์ ใช้เป็นครั้งแรก เมื่อ พ.ศ. 2484 สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐนมตรี ในสมัยรัชกาลที่ 8

รถเมล์ขาว เป็นรถโดยสารประจำทางคันแรกของไทย เป็นของนายเลิด หรือพระยาภักดีนรเศรษฐ์

โรงเรียนสอนคนหูหนวก เปิดสอนครั้งแรกที่โรงเรียนเทศบาลโสมนัส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2494 ในสมัยรัชกาลที่ 9

กองทัพอากาศไทย ตั้งขึ้นโดยจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงไชยศรีสุรเดช โดยมีพลอากาศโท มุนีมหาสันทนะ เวชยันตร์รังสฤษดิ์ เป็นผู้บัญชาการคนแรก

สมเด็จพระพี่ยาเธอกรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน ทรงเป็นผู้นำเอารถดีเซลเข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย

สถานีไทยโทรทัศน์ หรือทีวีช่อง 4 เป็นสถานีโทรทัศน์แห่งแรกของไทย ตั้งอยู่ที่บางขุนพรหม กรุงเทพฯ ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2498

วิทยุเทเลฟุงเก้น เป็นวิทยุเครื่องแรกที่นำมาใช้ในประเทศไทย

เจ้าพระยาพระเสด็จสุเรนทราบดี เป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ(กระทรวงธรรมการ) คนแรกของประเทศไทย

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับแรกของประเทศไทย ประกาศใช้เมื่อ พ.ศ. 2504-2509 ในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐนมตรี

นางสมทรง สุวพันธ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านหญิงคนแรกของไทย ได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 6 ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2525
 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ