Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

คาโรไลน์

เป็นหมู่เกาะยุทธศาสตร์ในกลุ่มเดียวกับหมู่เกาะมาเรียนาส และหมู่เกาะมาร์แชล ซึ่งอยู่ในภาวะทรัสตีของสหรัฐอเมริกา เกาะเหล่านี้มีจำนวนระหว่าง 550 - 680  เกาะ กระจายกันอยู่ในอาณาบริเวณที่กว้างขวาง ทางด้านตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิก เป็นส่วนหนึ่งของหมู่เกาะไมโครเอเชีย มีเกาะใหญ่ที่สุดเพียงห้าเกาะ ส่วนมากเกิดจากภูเขาไฟใต้มหาสมุทร ส่วนเกาะเล็ก ๆ เกิดจากหินปะการัง ที่ก่อตัวและทับถมพอกพูน ขึ้นมาจากสันเขาใต้มหาสมุทร

เซอร์ฟรานซิส เดรก  เป็นนักเดินเรือคนแรกของโลก ที่ผ่านมาทางหมู่เกาะคาโรไลน์ ในการเดินทางรอบโลกระหว่างปี พ.ศ.2121 - 2123 ในปี พ.ศ.2229  นายพลเรือเสปญได้ตั้งชื่อเกาะแยปว่า คาโรสินา และได้จับจองเป็นดินแดนของประเทศเสปญ ต่อมาในปี พ.ศ.2428  เยอรมันเข้ายึดครองเกาะแยป อ้างสิทธิปกครองหมู่เกาะเหล่านี้ ด้วยเหตุผลทางการค้า แต่ประเทศเสปญคัดค้าน สันตปาปาลีโอที่ 13 ได้รับมอบให้พิจารณาคดี แล้วตัดสิน เมื่อปี พ.ศ.2430 ให้หมู่เกาะคาโรไลน์อยู่ในอธิปไตยของเสปญ

ต่อมาในปี พ.ศ.2442  อเมริกากับเสปญทำสงครามกัน เสปญยอมขายหมู่เกาะคาโรไลน์ ให้แก่เยอรมันซึ่งรวมทั้งหมู่เกาะ ในแถบไมโครเอเชียด้วย เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่หนึ่ง ในปี พ.ศ.2457 ญี่ปุ่นเข้ายึดครองหมู่เกาะคาโรไลน์ ครั้นสงครามสงบในปี พ.ศ.2462 ญี่ปุ่นเลยได้รับมอบให้ปกครองหมู่เกาะนี้ต่อไป ด้วยสิทธิคุ้มกัน แต่ในปี พ.ศ.2478 ญี่ปุ่นกลับดัดแปลงหมู่เกาะคาโรไลน์เป็นฐานทัพ เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสงบลง สหประชาชาติพิจารณาให้หมู่เกาะคาโรไลน์อยู่ในภาวะทรัสตีของสหรัฐอเมริกา ตั้งแต่ปี พ.ศ.2490

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com