Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย

กไลโกฏ

ฤษีหน้าเนื้อ เป็นบุตรอิสีสิงคมุนี เข้านั่งฌานอยู่ในป่าสาลวัน แขวงเมืองโรมพัตตัน ด้วยอำนาจตบะทำให้ฝนแล้งไปสามปี ท้าวโรมพัตตันทราบเหตุจึงตรัสใช้นางอรุณวดี ราชธิดาไปทำลายตบะ พระฤษีเห็นนางมีเขาที่อกก็สงสัยถามว่า เป็นตัวอะไร นางก็ยื่นอกให้คลำเขาอ่อน พระฤษีคลำแล้วก็เสียตบะ ฝนก็ตกลงมา แล้วนางก็นิมนต์ฤษีเข้าเมือง

ครั้งหนึ่งท้าวทศรถ กษัตริย์แห่งกรุงอยุธยาตั้งพิธีขอลูก ฤษีกไลโกฏมาอำนวยการพิธี และเป็นประธานคณะฤษีไปเฝ้าพระอิศวร ทูลขอให้เชิญพระนารายณ์มาเกิดเป็นพระราม ลูกท้าวทศรถเพื่อดับเข็ญ

>>> กลับหน้าหลัก สารานุกรมไทย >>>

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com