สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้>>

คู่มือจ่ายตลาดสำหรับซื้ออาหารปลอดจีเอ็มโอ

ทุกวันนี้ จีเอ็มโอเข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งในอาหารของเรา เราถูกบังคับให้กินสิ่งที่เราไม่รู้ว่าจะมีพิษภัยอย่างไรต่อไปในอนาคต โดยที่เราไม่รู้ตัว
                     อาหารจีเอ็มโอถูกปฎิเสธจากผู้บริโภคในสหภาพยุโรปอย่างสิ้นเชิง ผู้ผลิตอาหารที่มีส่วนประกอบของจีเอ็มโอ จึงย้ายตลาดเข้ามาสู่ประเทศกำลังพัฒนาในทวีปเอเซียและแอฟริกา
                    จากการตรวจสอบของกรีนพีซ พบว่าอาหารที่มีขายอยู่ในซุปเปอร์มาร์เกตในประเทศไทยราวร้อยละ 20 ปนเปื้อนสิ่งที่เรียกว่า จีเอ็มโอ หรือสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม โดยไม่มีการติดฉลากบอกผู้บรโภคแต่อย่างใด
                      กรีนพีซ จัดทำคู่มือเลือกซื้ออาหารปลอดจีเอ็มโอขึ้นเพื่อให้ผู้บริโภคมีสิทธิที่จะรับรู้ว่า อาหารที่ตนบริโภคอยู่ทุกวันนั้นมีส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมหรือไม่
                      คู่มือนี้จะได้รับการปรับปรุงและพิมพ์เป็นระยะๆ ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.greenpeacesoutheastasia.org

ป้องกันไว้ก่อน
หากดูจากภายนอก อาหารจีเอ็มโอไม่ได้มีลักษณะที่แตกต่างจากอาหารทั่วๆไปแต่อย่างไร แต่โครงสร้างของยีนภายในต่างกันโดยสิ้นเชิง จากการที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ว่า จีเอ็มโอปลอดภัยต่อสุขภาพและชีวิตมนุษย์หรือไม่ และผลกระทบที่เรียกกลับคืนมาไม่ได้ถ้าจีเอ็มโอเข้าไปอยู่ในระบบนิเวศน์ และห่วงโซ่อาหาร ทำให้เราต้องยึกหลักปลอดภัยไว้ก่อน โดยใฝ่หาอาหารปลอดจีเอ็มโอตั้งแต่บัดนี้

บัญชีเขียว(Green List)
หมายถึง บริษัทที่ตอบแบบสอบถามหรือมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรว่า ผลิตภัณฑ์อาหารของตนปลอดจีเอ็มโอ และไม่ได้ใช้ส่วนประกอบที่มาจากสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมในการผลิตอาหาร หากตรวจสอบแล้วพบว่า ไม่เป็นความจริงตามนโยบาย ชื่อบริษัทเหล่านี้อาจถูกย้ายไปในบัญชีเทา หรือบัญชีดำได้

บัญชีเทา(Grey List)
หมายถึง บริษัทที่พยายามจะดำเนินการเพื่อการปลอดจีเอ็มโอในผลิตภัณฑ์อาหารของตน แต่ยังไม่ได้มีนโยบายที่เป็นลายลักษณ์อักษร หรือมาตรการที่เป็นรูปธรรมพอที่จะยืนยันได้ว่า อาหารของตนจะปลอดจีเอ็มโอต่อไปในอนาคต รวมถึงบริษัทที่เคยมีนโยบายปลอดจีเอ็มโอ แต่ผลตรวจสอบทางห้องแลปของกรีนพีซยังคงพบการปนเปื้อนของจีเอ็มโออยู่ เมื่อใดที่บริษัทเหล่านี้ดำเนินนโยบายปลอดจีเอ็มโอสำเร็จ และมีนโยบายเป็นลายลักษณ์อักษร ชื่อของผลิตภัณฑ์จะถูกย้ายไปอยู่ในบัญชีสีเขียว แต่ถ้าไม่สามารถดำเนินการได้ภายใน 1 ปี เท่ากับว่าไม่จริงใจในการปลอดจีเอ็มโอ จะถูกย้ายไปอยู่บัญชีดำทันที

บัญชีดำ(Black List)
หมายถึง บริษัทที่ไม่มีนโยบายปลอดจีเอ็มโอในอาหารของตน รวมถึงบริษัทที่ยืนยันจะใช้ส่วนประกอบที่ได้จากการดัดแปลงพันธุกรรมต่อไป และบริษัทที่ปฎิเสธที่จะให้นโยบายหรือไม่ตอบแบบสอบถาม ผลิตภัณฑ์อาหารของบริษัทเหล่านี้ แม้จะตรวจไม่พบจีเอ็มโอ ก็ไม่ได้ยืนยันว่าจะไม่มีจีเอ็มโอในคราวต่อไป เนื่องจากไม่มีนโยบายคัดเลือกวัตถุดิบที่ปลอดจีเอ็มโอ

หมวดอาหาร
อาหารเด็ก
นมถั่วเหลือง
บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
เต้าหู้
ซอสและเครื่องปรุงรส
ซุปสำเร็จรูป
ไส้กรอก
เครื่องดื่มธัญพืช
ขนมขบเคี้ยว
อาหารชนิดอื่นๆ

ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.greenpeacesoutheastasia.org

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ