ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ >>

ที่สุดในโลกของคัมภีร์ไบเบิล

ต้นฉบับของคัมภีร์ไบเบิล ภาคพันธสัญญาเดิม ส่วนใหญ่เขียนด้วยภาษาฮีบรู มีบางส่วนเท่านั้นที่เขียนด้วยภาษาอารามิก ส่วนต้นฉบับภาคพันธสัญญใหม่นั้น เขียนด้วยภาษากรีก

จากสถิติที่สุดในโลก ที่รวบรวมโดยหนังสือ กินเนส คัมภีร์ไบเบิลเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลก ประมาณกันว่ามียอดขายในระหว่างปีค.ศ. 1815-1975 ถึง 2500 ล้านเล่ม

       คัมภีร์ไบเบิล นอกจากเป็นหนังสือที่ขายดีที่สุดในโลกแล้ว ยังถูกแปลเป็นภาษาต่างๆมากที่สุดในโลกอีกด้วย จากสถิติในปี ค.ศ. 1993 คัมภีร์ไบเบิลฉบับเต็ม ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ 337 ภาษา ส่วนการแปลบางส่วนแบบไม่เต็มนั้นมากถึง 2062 ภาษา ภาษาเหล่านี้ยังรวมถึงภาษาพื้นเมือง และเผ่าต่างๆ ส่สนใหญ่เป็นผลงานของพวกมิชชินนารี ที่ออกไปเผยแพร่ความเชื่อทั่วโลก

       และนอกจากคัมภีร์ไบเบิล จะได้รับตำแหน่งหนังสือขายดีที่สุดในโลกแล้ว ยังเป็นหนังสือที่ขายช้าที่สุดในโลกอีกด้วย โดยคำภีร์ไบเบิลภาดพันธสัญญาใหม่ ฉบับแปลโดย เดวิด วิล กินส์ จากภาษาคอปติก เป็นภาษาละติน จุดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย ออกซ์ฟอร์ด ในปี ค.ศ. 1716 ด้วยยอดพิมพ์ 500 เล่ม และวางขายอยู่นานถึง 191 ปี จึงขายหมด

       มภีร์ไบเบิล ฉบับที่พิมพ์เก่าแก่ที่สุด จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ของมหาวิทยาลัย เคมบริดจ์ ในปี ค.ศ. 1591

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ