ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

การปฏิวัติถาวร “หันเห”
โดย โทนี่ คลิฟ

ความขี้ขลาดและจุดยืนปฏิกิริยาอนุรักษ์นิยมของชนชั้นนายทุนในประเทศที่ด้อยพัฒนา (ประเด็นแรกของตรอทสกี) เป็นกฏที่ยังยืนอยู่ แต่ลักษณะแนวคิดปฏิวัติของชนชั้นกรรมาชีพที่พึ่งจะเกิดใหม่ในประเทศเหล่านี้ (ประเด็นที่สองของตรอทสกี) ไม่ใช่เรื่องอัตโนมัติ สาเหตุที่กรรมาชีพในประเทศด้อยพัฒนาอาจจะยังไม่คิดปฏิวัติคงหาได้ไม่ยาก การครอบงำจากความคิดหลักในสังคม การที่กรรมาชีพเหล่านี้ยังผูกพันกับสังคมอดีตของชนบท การที่เขาเป็นคนไร้ประสบการณ์ในการต่อสู้แบบกรรมกร และระดับการศึกษา ล้วนแต่เป็นอุปสรรคในการรวมตัวอย่างเอกภาพของชนชั้นกรรมาชีพ ซึ่งความอ่อนแอตรงนี้มักนำไปสู่ความอ่อนแออีกระดับหนึ่ง คือกรรมาชีพจะไปพึ่งการนำจากคนที่ไม่ใช่กรรมาชีพ ตัวอย่างเช่นสหภาพแรงงานในอินเดียมักถูกนำโดย "คนภายนอก" ที่มีการศึกษา หรือในบางประเทศสหภาพแรงงานบางแห่งจะพึ่งพิงรัฐ การพึ่งพิงรัฐก่อให้เกิด "ลัทธิสหภาพ" หรือการเคลื่อนไหวในขอบเขตที่ถูกจำกัดโดยกฏหมายของชนชั้นผู้ปกครอง

อีกสาเหตุหนึ่งที่อาจทำให้กรรมาชีพในประเทศด้อยพัฒนาอ่อนแอก็คือ กิจกรรมของพรรคคอมมิวนิสต์สายสตาลิน-เหมาในประเทศเหล่านั้น ซึ่งลดความสำคัญของชนชั้นกรรมาชีพ และลดความสำคัญของการต่อสู้ทางชนชั้น เพื่อเชิดชูลัทธิชาตินิยม และการประนีประนอมระหว่างชนชั้นใน "แนวร่วมรักชาติ"

ในเมื่อความคิดปฏิวัติของกรรมาชีพในประเทศด้อยพัฒนาไม่ใช่สิ่งอัตโนมัติ ในประเทศเหล่านี้อาจเกิดการปฏิวัติที่ล้มสามารถล้มระบบอาณานิคม และทำลายความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบฟิวเดิล เพื่อสถาปนาระบบทุนนิยมและเอกราชของประเทศได้ ซึ่งไม่ได้นำโดยชนชั้นกรรมาชีพเลย สาเหตุที่เกิดภาวะ เช่นนี้มี 3 สาเหตุหลักคือ

1) ความอ่อนแอของจักรวรรดินิยมเนื่องจากความขัดแย้งระหว่างมหาอำนาจต่างๆ และความอัมพาตที่จะแทรกแซงในประเทศด้อยพัฒนาโดยใช้กำลังทหาร เนื่องจากการสะสมระเบิดนิวเคลียร์ของทั้งสองฝ่ายในสงครามเย็นทำให้การต่อสู้เพื่อเอกราชง่ายขึ้น

2) ความสำคัญของรัฐในการพัฒนาระบบการผลิตในประเทศล้าหลังในระยะเริ่มแรก เนื่องจากนายทุนเอกชนอ่อนแอและไม่มีความสามารถที่จะพัฒนาสังคมจากสภาพการเป็นอาณานิคมที่ด้อยพัฒนา มีผลทำให้ลัทธิรัฐนิยมที่ใช้ในการพัฒนาประเทศเป็นที่ชื่นชมในหมู่ปัญญาชนมากกว่าลัทธิเสรีนิยมของนายทุนเอกชน

3) ความสำคัญของปัญญาชนในการเป็นผู้นำของสังคมในประเทศด้อยพัฒนาแทนกลุ่มอื่นๆในสังคม รูปแบบการเป็นผู้นำของปัญญาชนเหล่านี้จะแตกต่างจากรูปแบบปัญญาชนที่เป็นผู้นำพรรคปฏิวัติกรรมาชีพ เช่นพรรคบอลเชอร์วิคในรัสเซีย เพราะในกรณีพรรคบอลเชอร์วิค ตัวองค์กรเป็นองค์กรจัดตั้งของคนงานพื้นฐาน ฉะนั้นผู้นำทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกรรมกรหรือปัญญาชน จะต้องรับผิดชอบและขึ้นอยู่กับมติและความเห็นชอบของมวลกรรมาชีพในองค์กรจัดตั้ง คือพูดง่ายๆมวลชนกรรมาชีพจะควบคุมผู้นำของตนได้ตลอด ซึ่งตรงข้ามกับปัญญาชนที่เข้ามานำขบวนการชาวนาที่ไร้การศึกษาในประเทศล้าหลัง เพราะในกรณีนี้ผู้นำที่เป็นปัญญาชนมักจะนำขบวนการในรูปแบบวีรชนที่ไม่ต้องรับผิดชอบหรือถูกควบคุมจากชาวนาเลย นี่คือลักษณะเด่นของการนำในพรรคคอมมิวนิสต์ของประเทศเอเซียโดยเฉพาะการนำของเหมา เจ๋อ ตุง ในจีน

  หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ