ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์>>

คัมภีร์คอมมิวนิสต์

นิพนธ์วิจารณ์ ฟอยเออร์บัค
แถลงการณ์พรรคคอมมิวนิสต์
บทบาทของแรงงานในการเปลี่ยนลิงให้เป็นคน
กำเนิดครอบครัวทรัพย์สินส่วนตัว และรัฐ
ว่าด้วยศาสนา
ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
สงครามและสังคมนิยม
รัฐกับการปฏิวัติ
แนวชนชั้นในการปลดแอกสตรี
ในวิกฤตเศรษฐกิจกรรมาชีพสู้หรือไม่
ว่าด้วยขบวนการฟาสซิสต์
ทฤษฏีปฏิวัติถาวร
ประชาธิปไตยของแรงงาน
สงครามจุดยืนและสงครามขับเคลื่อน
ปัญญาชน
ระบบทุนนิยม:ถ้าไม่ปฏิวัติก็เท่ากับยอมจำนน
แนะนำทฤษฎีทุนนิยมโดยรัฐของ โทนี่ คลิฟ
การปฏิวัติถาวร "หันเห"

ว่าด้วยการนัดหยุดงาน
โดย วี ไอ เลนิน แปลโดย ใจ อึ๊งภากรณ์

ในทุกประเทศความโกรธแค้นของกรรมาชีพในยุคเริ่มแรกปรากฏออกมาในรูปแบบการต่อสู้อย่างกระจัดกระจาย - ตำรวจและนายจ้างในรัสเซียเรียกการต่อสู้แบบนี้ว่า “การกบฏ” ในทุกประเทศการต่อสู้กระจัดกระจายนี้พัฒนาไปสู่ การนัดหยุดงานอย่างสันติ และการต่อสู่อย่างรอบด้านเพื่อการปลดแอกกรรมาชีพ

การนัดหยุดงานมีความสำคัญอย่างไรสำหรับชนชั้นกรรมาชีพ? ถ้าจะตอบคำถามนี้ก่อนอื่นเราต้องวิเคราะห์การนัดหยุดงานให้ลึกกว่านี้ เราทราบดีว่าค่าจ้างของกรรมาชีพถูกกำหนดจากข้อตกลงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้าง และในเมื่อลูกจ้างในลักษณะปัจเจกไม่มีพลังอันใดทั้งสิ้น ลูกจ้างจำต้องรวมตัวกันเพื่อการต่อสู้เรียกร้อง พร้อมกันนั้นในการต่อสู้แบบรวมหมู่นี้กรรมาชีพถูกบังคับให้ใช้วิธีการของการนัดหยุดงาน ไม่ว่าจะเป็นกรณีการปกป้องระดับค่าจ้างที่ดำรงอยู่ไม่ให้ถูกลดลง หรือกรณีการเรียกร้องค่าจ้างเพิ่ม ในทุกประเทศที่มีระบบทุนนิยมจะมีการนัดหยุดงานของกรรมาชีพนี่คือสัจจะที่ปฏิเสธไม่ได้ ในทุกประเทศ ไม่ว่าจะยุโรปหรืออเมริกา กรรมาชีพจะรู้สึกอ่อนแอถ้าไม่มีความสามัคคี ถ้าเขาจะต่อรองกับนายจ้างเขาต้องรวมตัวกันนัดหยุดงานหรืออย่างน้อยประกาศว่าอาจจะนัดหยุดงาน

หน้าถัดไป >>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุดดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

» แม่ไม้มวยไทย
การเล่นพื้นบ้านที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

» ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ