ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป (3)

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

ประเทศจีน
สาธารณรัฐประชาชนจีนมีพรมแดนติดกับ 15 ประเทศ (นับเวียนตามเข็มนาฬิกา) คือ เวียดนาม ลาว พม่า อินเดีย ภูฏาน สิกขิม เนปาล ปากีสถาน อัฟกานิสถาน ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน คาซัคสถาน รัสเซีย มองโกเลีย และ เกาหลีเหนือ

บรู๊ซ ลี ( Bruce Lee)
ฝึกกังฟูไปแล้ว ถ้าหากไม่สามารถขจัดกิเลส คือความโกรธ ความเกลียด ความกลัวภายในจิตใจของตัวเองไปได้ ต่อให้มีอายุถึง 100 ปีก็ยังมีแต่ความทุกข์ แต่ถ้าหากฝึกกังฟูไปแล้วสามารถขจัดกิเลส คือ ความโกรธ ความเกลียด ความกลัวภายในจิตใจไปได้ ต่อให้มีชีวิตอยู่ เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่ามากมายนัก

ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

นักเขียนไทย
ชีวิตและงาน นักเขียนไทย

สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือพระเจ้ากรุงธนบุรี พระราชสมภพ ณ วันอาทิตย์  เดือน 5 ขึ้น 15 ค่ำ ปีขาล จุลศักราช 1096 ตรงกับวันที่ 17 เมษายน พ.ศ.2277 ในแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยา

อดอล์ฟ ฮิตเลอร์
บุคคลที่มีอุดมการทางการเมือง ทั้งแนวคิด นโยบาย และการสร้างชาติของพรรคนาซีแบบชาตินิยม จนนำไปสู่สงครามโลกครั้งที่ 2

ไทย
ข้าพเจ้าขอปฏิญญาตัวเองว่ามีความรักดินแดนนี้มาก มีความนับถือชาวประเทศนี้มาก จิตใจข้าพเจ้าอยู่กับชนชาวไทยผู้ภักดีเหล่านี้ซึ่งเคยพ่ายแพ้แก่จีน ณ กวางนานฟู และเมืองตาลิฟู...
คำนำ (คึกฤทธิ์ ปราโมช)
ไทยในเสฉวนและไกวเจา
ในแคว้นเชียงตุง
ที่ถือพุทธศาสนาในยูนนาน
ที่ไม่มีหนังสือในยูนนาน
ในมณฑลกวางซี
แถบแม่น้ำยางสี
เดินทางในยูนนาน พ.ศ. 2461

กว่าจะมาเป็นไทย
ยุคหินเก่าคือยุคที่มีอายุระหว่าง 500,000 – 10,000 ปีล่วงมาแล้ว ร่องรอยของมนุษย์หินเก่าในประเทศไทยมีค่อนข้างน้อย ในปี พ.ศ.2475 ศาสตราจารย์ฟริตซ์ สารแซง ชาวสวิตเซอร์แลนด์ได้เข้ามาสำรวจหาร่องรอยสมัยหินเก่าที่จังหวัดเชียงราย ราชบุรี และลพบุรี

ไทยใหญ่ (shan state)
จากทางตอนใต้ของประเทศจีน ชาติพันธุ์อิสระชนผู้รักเสรี ไม่ยอมที่จะก้มหัวให้ใคร และรักสงบ หอบลูกจูงหลานรอนแรมอพยพล่องลงมาทางใต้จนเกือบจะตกแหลมมาลายู กองเกวียนสุดท้าย หลายร้อยปีผ่านไป บัดนี้ยังคงไม่ทราบชะตากรรม

รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตูหน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

สุริโยทัย
ความรักบงการแล้ว หัวใจกับชีวิตก็พร้อมยอมสวามิภักดิ์...แล้วด้วยเช่นกันชีวิตหนึ่ง... ได้อุทิศแล้ว เพื่อให้ชีวิตผู้เป็นที่รักได้รอดอยู่... อีกรูปแบบหนึ่งของความรัก ที่ได้ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ของชาติไทย

สุนทรภู่
วัยเด็กบิดามารดาหย่ากัน บิดาออกไปที่บ้านเดิม ได้รับการศึกษาที่วัดชีปะขาว คือวัดศรีสุดาราม ในคลองบางกอกน้อย

ยุคหิน
ดินแดนประเทศไทยเป็นพื้นที่ที่มีความสัมพันธ์กับดินแดนที่พบหลักฐานว่ามีมนุษย์โบราณ พวก มนุษย์เดินตัวตรง (Homo erectus)

วิวัฒนาการเหรียญกษาปณ์ไทย
เหรียญเงินทวาราวดี เป็นเงินเหรียญคล้ายปัจจุบัน ส่วนมากพบที่นครปฐมและอู่ทอง เป็นเงินที่ใช้อยู่ในประเทศอินเดีย ตอนใต้สมัยโบราณ

ราชยานยนต์หลวงโบราณแห่งสยาม
กำเนิดของยุครถยนต์ในประเทศไทย และการที่พระราชวงศ์ไทยสนพระทัยในรถยนต์ เป็นที่เรื่องอุบัติขึ้นแทบจะในเวลาเดียวกัน

บิดาแห่งกฎหมายไทย
บิดาแห่งกฎหมายไทยได้ทรงวางวิถีสุจริต สัมมาปฎิบัติเป็นแนวทางไว้ดีแล้ว อนุชนผู้เป็นนักกฎหมาย จักได้ดำเนินตามเบื้องพระบาทยุคล โดยเสด็จในปณิธาน "ชีวิตฉันคือการับใช้ประชาชน"

สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี

จดหมายเหตุ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระประชวรจนถึงสวรรคต

โครงการแมนแฮตตัน
เมื่อความลับเกี่ยวกับปฎิกิริยานิวเคลียร์ได้ถูกค้นพบ นักวิทยาศาสตร์ฝ่ายสัมพันธมิตรจึงได้พยายาม หาทางที่จะนำเอาพลังงานมหาศาลนี้มาใช้เป็นอาวุธ

วีรบุรุษอาหรับ
นักปฎิวัติ ผู้ต่อสู้เพื่ออิสระภาพแห่งประชาชาติ ปีศาจร้าย นักบุญ หรือ วีรบุรุษ ผู้พ่ายแพ้ที่ต้องเป็นโจร ไม่ว่าพวกเขาจะถูกเรียกว่าอะไร ในสายตาของประชาคมโลก แต่ในสายตาของชนชาติเดียวกัน พวกเขาคือ วีรบุรุษ นักสู้ผู้ยิ่งใหญ่ที่มีความตั้งใจจริงที่จะพัฒนาประเทศชาติของตน

คณะราษฎร์
แผนการณ์ใหญ่ในการปฎิวัติโค่นล้มพระราชบัลลังก์ เมื่อ ร.ศ. 130 ของคณะผู้ก่อการ คือการลอบปลงพระชนม์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว และความล้มเหลวคือจุดจบของคณะปฎิวัติในครั้งนั้น

อิสราเอล
ประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลมีความสำคัญสำหรับคริสต์ชนมาก เพราะพระเจ้าทรงสำแดงพระองค์เองและพระประสงค์ของพระองค์ให้มนุษย์ชาติรู้โดยผ่านทางเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับชนชาตินี้

ยิวกับปาเลสไตน์
ความขัดแย้งระหว่างยิวกับปาเลสไตน์มีที่มาจากชาวยิวที่เชื่อในพระคัมภีร์ยิวที่ว่าพระเจ้าได้ประทานดินแดนแห่งนี้ให้เป็นบ้านของชาวยิวและหวังว่าจะได้กลับมาครอบครองดินแดนแห่งนี้อีกครั้ง

สงครามญี่ปุ่น–รัสเซีย
สงครามญี่ปุ่น – รัสเซีย ผ่านพ้นไปกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว มีนักประวัติศาสตร์ นักการทหาร และนักวิชาการ รวบรวมเหตุการณ์ เรื่องราวและการศึกษาวิเคราะห์ที่เกี่ยวข้องไว้เป็นจำนวนมากและหลากหลายมุมมอง

ประวัติศาสตร์ไทย
ถิ่นเดิมของไทยอยู่ในดินเเดนซึ่งปัจจุบันนี้เป็นอาณาเขตของประเทศจีน บริเวณลุ่มเเม่น้ำฮวงโห หรือ เเม่น้ำเหลือง เเละ บริเวณเเม่น้ำยังซีเกียง

ฮิโรชิมา 1945
บาดแผลแห่งสงคราม ที่ไม่เคยลบเลือน นวัตกรรมแห่งการทำลายล้าง ที่ซึ่งบทเพลงแห่งสันติภาพ ประกาศก้องกัมปนาท สันติภาพที่ไร้การประณีประนอม สันติภาพที่ต้องแลกด้วยเลือดเนื้อและชีวิต สันติภาพที่มิได้ให้เปล่า

จังหวัดชายแดนภาคใต้สมัยอยุธยา
ปัตตานีกับสยามมีความสัมพันธ์กันมาช้านาน โดยเฉพาะชาวสยามนั้นได้ตั้งถิ่นฐาน แถบปัตตานีมาก่อนที่อาณาจักรสยามจะเกิดขึ้นในสมัยสุโขทัย

ยุโรป
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาคริสต์ นอกนั้นนับถือศาสนา ต่าง ๆ เช่น ยิว อิสลาม พุทธ

ประวัติซีเกมส์
ซีเกมส์ กำเนิดมาจากกีฬาแหลมทอง (SEAP GAMES) และกีฬาแหลมทองได้เกิดขึ้นที่ไทยโดยคนไทย และสิ้นสุดที่ไทยก่อนจะกลายเป็น”ซีเกมส์ (SEA GAMES)”

ประวัติกิจการไปรษณีย์ไทย
ในปี พ.ศ. 2423 เจ้าหมื่นเสมอใจราชหัวหมื่นมหาดเล็กเวรสิทธิ์ ได้ทำหนังสือกราบบังคมทูล พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ถวายคำแนะนำให้เปิดบริการไปรษณีย์ขึ้นในประเทศไทย

ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

5 ผู้ยิ่งใหญ่
- กาลิเลโอ มนุษย์นอกศาสนา ผู้ค้นพบความลับของพระเจ้า
- อาร์คิเมดีส ผู้ขับเคลื่อนโลกเจ้าของเสียงร้องตะโกน ยูเรก้า
- หลุยส์ ปาสเตอร์ ผู้ประกาศสงครามกับเชื้อโรค
- ไมเคลอันเจโล จิตรกร สถาปนิก กวี ประติมากรผู้ยิ่งใหญ่และโดดเดี่ยว
- ไอน์สไตน์ ยอดอัจฉริยะเจ้าของทฤษฎีสัมพัทธภาพ

พระที่นั่งวิมานเมฆ
รูปแบบสถาปัตยกรรมอาคารเป็นแบบอังกฤษ Victorian Style แต่ใช้วัสดุของไทย คือไม้สักทอง

ทิโค บราห์
ทิโค บราห์ เป็นนักดาราศาสตร์ที่มีชื่อเสียงที่สุดคนหนึ่งในสมัยก่อนที่จะมีการใช้กล้องโทรทรรศน์ในทางดาราศาสตร์

ลูกเสือไทย
ไม่ว่าจะทำกิจการอะไรเป็นการใหญ่ ย่อมมีความจำเป็นที่จะชี้แจงจุดมุ่งหมายให้คนทั้งหลายทราบ การจัดตั้งกองเสือป่าและลูกเสือก็เป็นเช่นเดียวกัน

คีตกวีไทย
ดนตรีไทยได้แบบอย่างมาจากอินเดีย เนื่องจากอินเดียเป็นแหล่งอารยะธรรมโบราณที่สำคัญ และได้ใหลบ่าเข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆในแถบเอเซียอย่างมากมาย ทั้งทางด้านศาสนาประเพณี ความเชื่อ และศิบปแขนงต่างๆ

สวิตเซอร์แลนด์
ในอดีตเมื่อ 10,000 ปีก่อนคริสตกาล ในดินแดนประเทศสวิตเซอร์แลนด์ พวกกลุ่มนักล่าสัตว์และกลุ่มคนเร่ร่อนได้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่อาศัยในเขตทางตอนเหนือของเทือกเขาแอลป์

» ย้อนกลับ หน้าถัดไป


แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย