Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ตราด สร้างสัมพันธ์เวียดนาม พัฒนาการเกษตร การประมงและการท่องเที่ยว

นายประธาน สุรกิจบวร รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด เปิดเผยหลังจากทำกิจกรรมกับผู้นำจังหวัดในถนนสาย อาร์ 10 ของประเทศสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 24-27 กันยายน 2560 ที่ผ่านมาว่า การสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างจังหวัดตราด กับจังหวัดก่าเมาและจังหวัดเกียนยางของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ซึ่งทั้งสองฝ่ายมีการตกลงกันว่าจะมีการเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะด้านการเกษตรและการท่องเที่ยว โดยในระยะแรกจะเน้นเรื่องการท่องเที่ยวรูปแบบโฮมสเตย์ เพราะผู้ประกอบการในจังหวัดก่าเมา ยังขาดทักษะในด้านนี้ ซึ่งในเร็วๆ นี้ จะมีการเชิญผู้ประกอบการของจังหวัดก่าเมามาฝึกอบรมที่จังหวัดตราด ส่วนในระยะยาว จะมีการตั้งคณะกรรมการร่วมกัน เพื่อช่วยเหลือทางด้านการเกษตร การประมงและการค้า จะทำให้บ้านพี่เมืองน้องมีความแนบแน่นมีความมั่นคงด้านการค้าการลงทุน

ในขณะที่จังหวัดเกียงยาง มีความสัมพันธ์ที่ดีกับจังหวัดตราดมายาวนาน จึงมีข้อตกลงร่วมกันที่จะให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรและการประมงเลี้ยงกุ้ง และด้านท่องเที่ยว ได้มีการศึกษาดูงานที่เกาะฟูกั๊วก ซึ่งในอนาคตจังหวัดฟูกวั๊กจะมีการเชื่อมโยงกับจังหวัดตราด ด้วยการเดินทางทางเรือ ทั้งนี้ จะมีการสร้างเส้นทางการเดินเรือระหว่างกันให้มีความชัดเจนมากขึ้น โดยจังหวัดตราดจะเป็นศูนย์กลางในการแวะพักจอด

ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด ได้มีการหารือกับผู้อำนวยการ ททท. สำนักงานตราด ได้เชิญผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองจังหวัดมาทำแนวทางที่เหมาะสมกับผู้ประกอบการของจังหวัดตราด เพื่อสร้างเส้นทางการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ส่วนด้านอื่นๆ จะได้การตั้งคณะกรรมการมาพูดคุยกันต่อไป

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com