Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เวียดนามอีกทางเลือกที่น่าสนใจกับการลงทุนโดยตรง

เวียดนามเป็นประเทศที่เปิดกว้างให้นักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาลงทุน เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่องประกอบกับเศรษฐกิจของเวียดนามก็ยังขยายตัวร้อยละ 6-7 ซึ่งนักลงทุนไทยรายใหญ่ของไทยอย่างกลุ่มเซ็นทรัล และกลุ่มทีซีซีที่ได้เข้าไปลงทุนในเวียดนามนั้นถูกกระแสโจมตีจากนักข่าวเวียดนาม แต่หลังจากเดินกลยุทธ์การค้า 2 ทาง (ทูเวย์ เทรด) ทำให้กระแสต่อต้านลดน้อยลง

นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาธุรกิจไทย-เวียดนามได้กล่าวถึง โอกาสในการลงทุนของไทยในเวียดนามยังเปิดกว้างอยู่มาก และไม่เพียงอยู่แค่ในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกเท่านั้น แต่ในกลุ่มชิ้นส่วนยานยนต์ อาหารแปรรูป และผลไม้อบแห้ง ล้วนมีความน่าสนใจ เพราะปัจจุบันคนเวียดนามที่อยู่ในไทยมีจำนวนมากขึ้น จึงเกิดการรับรู้และคุ้นเคยกับรสชาติอาหารไทย ทำให้สามารถเชื่อมโยงธุรกิจเอสเอ็มอีไทยเข้าไปตลาดเวียดนามได้ไม่ยาก นอกจากนี้ 6 เมืองใหญ่ที่มีศักยภาพของเวียดนาม ได้แก่ โฮจิมินห์ เกิ่นเทอ เบียนหัว 3 เมืองทางใต้ที่เป็นเมืองอุตสาหกรรม เปรียบเสมือนกับกรุงเทพฯ และปริมณฑล (สมุทรสาคร สมุทรปราการ) ของไทย ส่วนทางเวียดนามตอนเหนืออย่างเมือง ฮานอย และไฮฟอง มีความน่าสนใจมากขึ้น เพราะมีระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่ดี และมีท่าเรือขนาดใหญ่ที่ไฮฟอง ซึ่งเหมาะกับการนำวัตถุดิบจากจีนเข้ามาผลิตและส่งออก ขณะที่ทางตอนกลางของเวียดนาม ก็มีเมือง ดานัง เป็นศูนย์กลางและส่วนใหญ่จะเน้นไปที่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นหลัก ทำให้ธุรกิจโรงแรมจึงมีโอกาสโตสูง

จากการที่เศรษฐกิจเวียดนามกำลังเติบโต จึงมีความต้องการสินค้าและบริการต่างๆ เพิ่มมากขึ้น ขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคและอาหารจากประเทศไทยมีตลาดรองรับอยู่แล้วในเวียดนาม เพราะสินค้าไทยมีภาพลักษณ์คุณภาพที่ดี ราคาสมเหตุสมผลในสายตาชาวเวียดนาม และด้วยการที่นักลงทุนต่างชาติต้องการหาแหล่งลงทุนทางเลือกอื่นนอกจากจีน บวกกับได้ทั้งสิทธิพิเศษทางภาษี (จีเอสพี) มีขนาดตลาดในประเทศใหญ่ และการค้าระหว่างเวียดนามและสหรัฐอเมริกาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว มีธุรกิจจัดซื้อสินค้าจำนวนหนึ่งย้ายจากจีนเข้าสู่เวียดนามเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จึงเป็นโอกาสของนักธุรกิจไทยที่จะตั้งโรงงานในเวียดนาม แต่มีอุปสรรคคือ ต้องระวังเรื่องกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงบ่อย ทั้งจากรัฐบาลกลางและรัฐบาลท้องถิ่น และเวียดนามกำลังพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ประกอบการไทยจึงต้องคำนึงถึงโลจิสติกส์ในซัพพลายเชนให้ดี ดังนั้นการเจรจาต่อรองขอสิทธิประโยชน์การลงทุนกับรัฐบาลเวียดนามจึงเป็นสิ่งสำคัญ ภายใต้อุปสรรคก็ยังมีโอกาสแอบแฝงอยู่ เพราะรัฐวิสาหกิจของเวียดนาม (เอสโออี) เปิดเชิญชวนให้นักลงทุนไทยเข้าไปดำเนินกิจการรัฐวิสาหกิจเพื่อหารายได้เข้าประเทศ เช่น วีนามิลล์ และอาปิโก (รัฐวิสาหกิจด้านเครื่องดื่ม) ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่จะเข้าไปต่อยอด

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com