Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เปิดประตูเมียนมา อุตสาหกรรม “เมืองปะเต็ง”

ระยะหลังนี้คนรู้จัก“เมืองพะสิม” ในชื่อของ “เมืองปะเต็ง” มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อสาธารณรัฐสหภาพ “เมียนมา” ได้เผยแพร่ศักยภาพของเมืองเอกแห่งนี้สู่สายตานานาชาติในฐานะเมืองอู่ข้าว อู่น้ำของเขตการปกครองอิรวดีที่มีความอุดมสมบูรณ์ มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมาอย่างยาวนาน เมื่อมองด้านการพัฒนา “ปะเต็ง” ถูกยกให้เป็น นิคมอุตสาหกรรมปะเต็ง โดยรัฐบาลร่วมกับเอกชน หวังสร้างให้เป็นเขตเศรษฐกิจนำร่องแห่งใหม่ของเมียนมา ใน “ภาคการผลิตแบบครบวงจร” เพื่อรองรับการลงทุนจากต่างชาติ

เมืองปะเต็ง ถือเป็นเมืองใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเมียนมา เมืองนี้มีประชากรร้อยละ 40 ของประเทศ ความหนาแน่นประชากร 177 คนต่อตารางกิโลเมตร ส่วนใหญ่กว่าร้อยละ 85 ทำงานในภาคการเกษตร นับเป็นการกระจุกตัวของแรงงานภาคการเกษตรที่สูงสุดในเมียนมา และเป็นแรงขับเคลื่อนหลักในอุตสาหกรรมภาคการเกษตร เช่น ข้าว ถั่ว ข้าวโพด งาดำ สิ่งทอ ป่าไม้ อุปกรณ์ด้านการเกษตร

นิคมอุตสาหกรรมปะเต็ง ได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลอิรวดีนับตั้งแต่ปี 2555 และได้รับความเห็นชอบจาก Myanmar Investment Commission หรือ MIC ในปี 2559 เพื่อการเดินหน้าพัฒนาการลงทุน โดยมีบริษัท Ayeyawaddy Development Public Co. Ltd. เป็นผู้พัฒนาและดูแลโครงการต่างๆ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

นิคมอุตสาหกรรมปะเต็ง นับว่าเป็นจังหวะเหมาะสมที่เหล่าผู้ประกอบการต้องเริ่มศึกษาตลาด สร้างความพร้อมให้กับตัวเอง เศรษฐกิจเมียนมาปัจจุบันกำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง อยู่ระหว่างการเปิดโอกาสและสนับสนุนให้นักลงทุนเข้ามาช่วยพัฒนาพร้อมลงทุนในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งสำหรับประเทศไทยแล้ว เมียนมาได้ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ เนื่องจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติ และยังคงยึดประเทศไทยเป็นแบบอย่างของความสำเร็จ ทั้งได้มีการเยี่ยมเยือนหารือในเวทีรูปแบบต่างๆ ระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในระดับต่างๆ อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งผ่านความร่วมมืออย่างสมาคมนักธุรกิจไทย-เมียนมา

ดังนั้น ก้าวต่อไปของการสร้าง นิคมอุตสาหกรรมปะเต็ง ของเมียนมาครั้งนี้ จึงถือเป็นก้าวสำคัญที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ด้วยวิธีการสร้างตัวเองให้เป็นฐานการผลิต ทดแทนการนำเข้า เน้นการส่งออก และมุ่งสู่การเป็นเศรษฐกิจดิจิทัล ท่ามกลางปัจจัยความพร้อมรอบด้าน ทำเลที่ตั้งสามารถเชื่อมต่อระบบโลจิสติกส์ครอบคลุมการขนส่งทั้งทางบก ทางเรือ และทางอากาศ ที่สำคัญคือการสนับสนุนจากรัฐบาลเมียนมาอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่เป็นส่วนหนึ่งของ MOU ระหว่างประเทศจะเป็นพื้นฐานสู่การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน และนี่คือ “เมืองปะเต็ง” เมืองที่มาพร้อมกับภาพลักษณ์ใหม่ๆ ของสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาประตูการค้าที่มีศักยภาพและเป็นโอกาสของบรรดานักลงทุนโดยเฉพาะ “ประเทศไทย”

<< ย้อนกลับ || ข้อมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน >>


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com