วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ห้องร้อยบุปผา

รวมงานเขียนและแนวคิดของ กระบี่ดาวแดง

บทเรียนจากอดีต สู่จิตวิญญาณแห่งอนาคต

โดย : กระบี่ดาวแดง

              บทเรียนจาก 14 ตุลา 2516 อันเป็นการต่อสู้ของประชาชนในการโค่นล้มระบอบแห่งการยึดกุมอำนาจทางการเมืองของขุนศึกและสืบทายาทในระบบขุนศึก...เป็นการเปลี่ยนแปลงพลิกทัศนคติของผู้กุมกลไกรัฐ...ได้หันกลับมามองบทบาทที่เป็นจริงของตนเอง... จากความคิดที่เป็นเจ้าขุนมูลนายไปที่ไหนในชนบทชาวบ้านต้องเกณท์คนมาต้อนรับ..เรี่ยไรทรัพย์สินฆ่าเป็ดฆ่าไก่โคกระบือ...ต้อนรับกันทุกอาทิตย์...เพื่อต้อนรับคณะของคนรับใช้ประชาชน...ที่มาพักผ่อนตรวจงาน....   หลัง 14 ตุลาบทบาทที่ผู้กุมกลไกรัฐได้เริ่มมองเห็นสถานภาพที่แท้จริงจากการกินเงินเดือนอันได้จากภาษีอากรที่เก็บจากประชาชน....ตาที่พร่ามัวก็เริ่มได้มองเห็นแท้ที่จริงแล้วพวกเขาคือคนรับใช้ประชาชน.. หากเป็นนวนิยาย..ก็เหมือนกับตอนผู้ร้ายหรือบรรดานางอิจฉา...ถูกสภาพแวดล้อมต่างๆบีบบังคับให้เกิดความสำนึกผิด....สำนึกว่าที่แท้คือคนรับใช้ประชาชน...หาใช่เจ้านายที่คอยบงการประชาชนไม่.. บทบาท 14 ตุลา ยังมีส่วนในการพลิกโฉมหน้าทางการเมืองไทยในหลายๆบริบท... จาก14 ตุลาคม2516 ผ่านมาถึง 6 ตุลาคม 2519 จนถึง พฤษภาทมิฬ 2535... การดิ้นรนของกลุ่มขุนศึก...และกลุ่มทุนที่ผูกขาด..ยังมีมาโดยตลอด... หากแต่ว่า...บทเรียนแห่งอดีตเหล่านี้การเกิดความรุนแรงใดๆล้วนเกิดจากกระบวนแห่งการสร้างสรรค์ขึ้นมาทั้งสิ้น.... บนปรัชญาฝ่ายประชาชน....จะยึดถือว่า...ไม่มีงาช้างใดๆงอกออกมาจากปากสุนัข....หรือไม่มีผู้มีอำนาจใดๆในโลกหล้าจักลงจากเก้าอี้ด้วยความอ่อนน้อมและสำนึกหากไม่ถูกขับไล่ให้ลง.... ส่วนปรัชญาฝ่ายที่กุมกลไกรัฐ.....มักจะยึดถือว่าอำนาจที่ได้ย่อมมาด้วยเล่ห์เพทุบายไม่ว่าจะเป็นการกบฎการปฏิวัติ...เมื่อได้มาแล้วก็จักต้องใช้เล่ห์เพทุบายนานาชนิดเพื่อรักษาไว้....ก่อนได้อำนาจก็ต้องโกหกหลอกลวงออดอ้อนสารพัดต่อประชาชน...หลังมีอำนาจก็พลิกฟ้าคว่ำแผ่นดินจากหน้ามือเป็นหลังเท้า....
นี่คือบทเรียนกว้างๆที่ผ่านมา... หากเป็นวิญญูชนก็ไม่ควรให้เกิดขึ้นซ้ำๆซากๆ.... เมื่อมีกลไกระบอบประชาธิปไตยที่แม้ว่าจะมิสมบูรณ์นักให้ใช้... ประชาธิปไตยย่อมมิได้หมายถึงประชาธิปไตยของเอ็ง...ของข้าฯ...อย่างที่ผ่านมา... เมื่อไม่สมบูรณ์...และมนุษย์มีมันสมอง...ก็แก้ไขให้มันสมบูรณ์และดียิ่งขึ้นต่างหาก.. วิถีทางระบอบประชาธิปไตยเป็นวิธีการแห่งการปรองดอง...อันตรงข้ามกับวิธีแห่งเผด็จการซึ่งก็คือการโค่นล้ม....

 

แม้ว่าจะมิเห็นด้วยกับเสียงส่วนใหญ่...แต่ก็ต้องยอมรับเพื่อให้มีกติกาคงอยู่....
ทั้งนี้เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายแห่งการสร้างสันติภาพขึ้นมาในสังคม...

หากไม่สมบูรณ์ก็ต้องแก้ไขให้รับใช้ผลประโยชน์แก่คนในสังคมให้มากที่สุด... สร้างและขยายช่องทางในการนำเสนอเพิ่มขึ้น...รวมไปถึงการตรวจสอบการคัดคานบนวิถีทางในการบรรลุสันติภาพของผู้คนในสังคม... จิตวิญญาณแห่งอนาคต....ย่อมมิใช่วิถีทางแห่งการสร้างขุมนรกให้กับผู้คน...อันเกิดจากการสร้างสรรค์บนพื้นฐานงานรังสรรค์ความเคียดแค้นชิงชัง... บทเรียนที่ผ่านมาย่อมทำให้เราทราบดีว่า...ควรจะเลือกวิถีทางแบบไหนที่จะยังผลประโยชน์สูงสุดและสร้างจิตวิญญาณที่ดีงามให้กับประชาชน... นั่นคือการสร้างจิตวิญญาณ..ที่เปี่ยมไปด้วยความรักความเข้าใจ.. แม้จะแตกต่างในหลายรูปการความคิด.... แต่ล้วนมีจิตวิญญาณที่เคารพในสิทธิเสรีภาพ...ความเสมอภาค...ภราดรภาพ...ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่อยู่บนโลกใบนี้...ในระยะเวลาที่สั้นแสนสั้น...เพื่อฝึกสร้างจิตวิญญาณที่เข้มแข็งและเปี่ยมด้วยความรัก...ความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับธรรมชาติ...เรียนรู้เข้าใจในกฎเกณท์ธรรมชาติและสัจจธรรมที่ดำรงอยู่.... ก่อนที่จะปรับเปลี่ยนสภาวะทางกายภาพไปสู่รูปอื่น... อย่างน้อยก็ให้เหลือจิตวิญญาณที่ดีงามไว้บ้าง... จะได้ไม่เสียชาติเกิด....ที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์บนโลกใบนี้..

การเกิดขึ้นของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 ความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากการสร้างสรรค์ความเคียดแค้นชิงชังของกลุ่มผู้มีอำนาจและผู้สูญเสียผลประโยชน์.. หลังเหตุการณ์14 ตุลาคม2516 ปัญหาที่มากมายนานัปประการในหมู่ประชาชนก็หลั่งไหลออกมา...ปัญหาของชาวนาชาวไร่...กรรมกร...คนยากจน..พนักงาน..ฯลฯ..ที่ลุกขึ้นมาทวงถามถึงสิทธิอันพึงได้รับ... แกนนำต่างๆที่เรียกร้องสิทธิถูกฆ่าตายอย่างต่อเนื่องนับร้อยคน...ขณะที่มีการสร้างสรรค์ความเคียดแค้นชิงชังให้เกิดขึ้นในหมู่ประชาชนให้เกลียดชังขบวนการนักศึกษา...ที่ออกไปสู่ชนบทในการประสานงานคลี่คลายปัญหาความทุกข์ยากของประชาชน... การสร้างสรรค์ความเคียดแค้นชิงชังที่ทำกันเป็นขบวนการ...ผ่านสื่อต่างๆ...ที่มีการระบายสีสันแต่งเติมให้เกินกว่าความเป็นจริง...กลุ่มนักศึกษา..ประชาชนถูกสร้างภาพว่าเป็นผู้ทำลายล้างสถาบัน...ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์...


จนในที่สุดก็เกิดการฆ่าโหดกลางเมือง...6 ตุลาคม 2519 ...ความโหดเหี้ยมที่ผิดมนุษย์อันเกิดจากการสร้างสรรค์ความโกรธแค้นอย่างบิดเบือนข้อเท็จจริง.. นักศึกษา...ประชาชน..ที่ถูกฆ่าตาย...หลายศพถูกเอาเชือกผูกคอลากไปขณะที่กลุ่มลากศพหัวเราะด้วยความชอบใจ... บางศพก็ถูกเอาไม้ตอกเข้าไปที่หน้าอกของศพ...บางศพถูกแขวนคอไว้ใต้ต้นมะขามที่สนามหลวง...พลางตะโกนด่าอย่างบ้าคลั่งโดดเตะถีบศพ.. ผู้หญิงถูกข่มขืน...บางศพหญิงสาวถูกถอดเสื้อผ้าเปลือยเอาเชือกมัดคอลาก...ฯลฯ...สารพัดแห่งความเหี้ยมโหดอย่างผิดมนุษย์ที่แสดงออก... เป็นเรื่องราวที่เหลือเชื่อว่า...ความโหดเหี้ยมอย่างผิดมนุษย์เหล่านี้เกิดขึ้นในนครหลวงอันศิวิไล...แห่งประเทศไทยเมืองแห่งพุทธศาสนา... และสถานที่เกิดเหตุก็แวดล้อมไปด้วยวัดวาอารามสถานที่ศักดิ์สิทธิ์...

แต่สิ่งเหล่านี้....ก็เกิดขึ้นมาแล้วจริงในบ้านเมืองนี้...เป็นความจริงทางประวัติศาสตร์ที่บิดเบือนไม่ได้....

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายใต้การสร้างสรรค์ความเคียดแค้นชิงชัง...ให้กับกลุ่มคน... ภายใต้การสุมเพลิงนรกให้ลุกโชนในใจกลุ่มคนที่กุมกลไกรัฐและมีอาวุธในมือกระทำกับคนมือเปล่า...ที่ชุมนุมด้วยความสงบ... และถ้าหากเป็นการสุมเพลิงนรกขึ้นทั้งสองฝ่าย...และถ้าต่างฝ่ายต่างมีอาวุธก็หามีใครกลัวใครไม่...ผลก็คือหายนะแน่นอนทั้งสองฝ่าย..... เหตุการณ์ภาคใต้เช่นกัน...เกิดจากการสร้างสรรค์ความเคียดแค้นชิงชัง...ให้คุโชน ให้ผู้คนเกลียดชังอีกฝ่ายที่ตรงข้ามกับตน...

จากบทเรียน 6ตุลาคม...คงมองเห็นภาพว่า...เมื่อมีการสร้างสรรค์ความเคียดแค้นแล้ว.. สิ่งที่เรียกว่ามนุษย์นั้น...ก็หาแตกต่างจากเดียรัจฉานแต่อย่างใดไม่...    แล้วทำไมเราจึงดิ้นรนอยากจะสร้างสรรค์มันขึ้นมาใหม่....??!!

.......ข้าเองก็ได้หวังว่าสื่อมวลชนต่างๆจักมีบทบาทสำคัญในการเป็นหัวหอกในการสร้างสรรค์ความรักความปรองดองให้เกิดขึ้นบนแผ่นดิน...
.......มากกว่าการเคลือบยาพิษที่ระบายด้วยสีสัน...ห่อหุ้มข้อเท็จจริงเพื่อป้อนผู้บริโภค...
.......เพราะหากทำเช่นนั้น....ปัญหาต่างๆในประเทศใดๆก็แก้ไขไม่ได้...

เมื่อผู้คนต่างล้วนเป็นฝักเป็นฝ่าย...ไร้ซึ่งความสมานฉันท์ในการแก้ไขปัญหา... ปัญหาภาคใต้...หรือปัญหาใดๆ...ในทางยุทธศาสตร์แล้ว...

ความรัก..ความจริงใจเป็นวิถีทางที่ดีที่สุด...
แม้ว่าจะใช้เวลาที่พิสูจน์นาน...


(หมายเหตุ:บันทึกไว้ที่บล็อกแห่งหนึ่งเพื่อรำลึกเหตุการณ์ 14 และ6 ตุลา)

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» นักดาราศาสตร์
» โครโมโซม
» หลุมดำ
» การค้นพบเด่นในวงการดาราศาสตร์

» สาเหตุการเกิดมลภาวะโลกร้อน
ภาวะโลกร้อน หรือ ภาวะภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change) เป็นปัญหาใหญ่ของโลกในปัจจุบัน สังเกตุได้จากอุณหภูมิ ของโลกที่สูงขึ้น

» แนวคิดและหลักการทางวิทยาศาสตร์
วิทยาศาสตร์ คือ องค์ความรู้ของธรรมชาติและวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในการสืบเสาะหาความรู้

» จักรวาล
“จักรวาล” และ “เอกภพ” เป็นคำๆ ที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกับคำภาษาอังกฤษว่า “Universe” ซึ่งหมายถึง ทุกสรรพสิ่งทั้งหมดทั้งปวง

» กีฏวิทยา
แมลงมีความหลากหลายทางชีวภาพมาก และมีจำนวนชนิดมากที่สุดในโลก ประมาณร้อยละ 75 ของสัตว์ที่พบ

» การออกกำลังสมอง
ถ้าเรามีการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆอยู่ตลอดเวลา ไม่ทำอะไรซ้ำซาก จะเป็นการกระตู้นให้สมองมีการแตกกิ่งก้านสาขาเพิ่มขึ้น

» กฎของนิวตัน
วัตถุที่หยุดนิ่งจะพยายามหยุดนิ่งอยู่กับที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำ ส่วนวัตถุที่เคลื่อนที่จะเคลื่อนที่เป็นเส้นตรงด้วยความเร็วคงที่ ตราบที่ไม่มีแรงภายนอกมากระทำเช่นกัน

» ปรมาณู
สสารใด ๆ ก็ตาม จะต้องมีขนาดจำกัด คือไม่สามารถตัดแบ่งให้เล็กลง ๆ อย่างไม่มีที่สิ้นสุดได้