Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

บ่ายวันหนึ่ง

Yin Yang : yinyang40227@hotmail.com

ร่วงหล่นไปในความเวิ้งว้าง
แหวกว่ายคว้าจับได้เพียงแต่ความว่างเปล่า

ร่างของข้า
จิตวิญญาณของข้า
ดิ่งลึกลงไปในเหวไร้ที่สิ้นสุด

ข้ากลายเป็นนก
บินอยู่บนฟ้าไร้คอนไม้จับ

ข้ากลายเป็นปลา
แหวกว่ายในผืนน้ำกว้างไม่รู้ฟากฝั่ง

ข้ากลายเป็นคน
ปะปนอยู่ในฝูงชนด้วยความเปลี่ยวเหงา

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com