Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

เสียงกระซิบข้างหัวใจ

โดย : ดอกแก้ว dokgaew@hotmail.com

กรกฎาคม 2548
        
งามจริง งามใจคนจะงามงามน้ำใจใช่ใบหน้า

ความสวยงามเป็นสิ่งที่พึงปรารถนาของทุกชีวิต ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชาย เด็กหรือผู้ใหญ่ ต่างก็มีรสนิยมชื่นชมในความงามที่ต่างกันไปหากองสืบค้นประวัติศาสตร์โบราณแล้วก็จะพบว่า กระบวนการสร้างเสริมความงามของแต่ละชนชาตินั้นมีความพิถีพิถัน และขั้นตอนที่มากด้วยความประณีต ต่างมีสูตรพิเศษเคล็ดลับความงามกันต่างๆนานา ทั้งขัดสีฉวีวรรณ ทั้งบำรุงด้วยสรรพโอสถทั้งขัดเกลากิริยามารยาท  ทั้งตกแต่งร่างกายด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับต่างๆ รวมมาถึงในสมัยนี้ก็มีวิทยาการสมัยในนามของศัลยกรรม มาช่วยสร้างเสริมความงามให้แก่ผู้ต้องการทั้งหลาย บางคนถึงขนาดยอมเจ็บตัว ยอมอดอาหาร หรือยอมเสี่ยงกับความตายจากการแพ้ยาหลายๆอย่าง ก็ล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวคือเพื่อความงามเท่านั้น

แต่เมื่อมาคิดดูแล้ว เรื่องของความงามมิใช่เป็นเรื่องเล็กเลยบางชนชาติถึงขนาดจัดประกวดเพื่อค้นหาความงามในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นคนหรือวัตถุ และเมื่อเร็วๆนี้ก็เพิ่งมีกระบวนการค้นหาสาวงามระดับนานาชาติที่มาจัดในบ้านเมืองเรา ความงามจึงถือว่าเป็นเรื่องสำคัญและเป็นที่เชิดหน้าชูตาให้อยู่ในสังคมได้อย่างมั่นใจ

ความงามจากรูปร่างหน้าตานั้นหาใช่สิ่งที่คงทนถาวรรวมทั้งยังไร้เสน่ห์และขาดอานุภาพที่จะมามัดใจผู้คนที่พบเห็นให้รู้สึกชื่นชมตลอดไปได้ ที่กล่าวอย่างนี้ก็เพราะว่า วัยและเวลาได้พรากพาความงามเหล่านั้นไปในแต่ละวัน เมื่อใดที่ไร้การตกแต่งจัดแจงตามกระบวนการความงาม ริ้วรอยและความทรุดโทรมก็จะมาปรากฏให้ใจหาย การบำรุงปรุงแต่งเพื่อความงามภายนอก จึงเป็นกระบวนการที่ซ้ำซาก สิ้นเปลือง และสะสมความทะนงในรูปร่างหน้าตาตน

สาวงามบนเวทีประกวดนั้นกว่าจะออกมาเดินบนเวทีได้ ก็ต้องใช้เวลาและการลงทุนเพื่อความงามไปไม่น้อยเพื่อที่จะไปช่วงชิงมงกุฎแห่งความงามมาครอบครอง ซึ่งก็ครองตำแหน่งอยู่ได้เพียงชั่วคราวแล้วก็ต้องสละมงกุฎไปตามวาระ การลงทุนเพื่อความงามภายนอกนี้จึงให้ผลเพียงระยะสั้นและยังมีผลเสียอีกหลายๆอย่าง

เมื่อก่อนนี้ในการประกวดนางงามจะมีตำแหน่งพิเศษอยู่ตำแหน่งหนึ่ง นั่นก็คือ ขวัญใจช่างภาพคือนางงามที่ช่างภาพลงคะแนนความงามความน่ารักให้ด้วยความชื่นชม แต่ขวัญใจช่างภาพนี้มีไม่น้อยที่ไม่ได้เข้าถึงตำแหน่งชนะเลิศ นั่นก็คือสิ่งที่บอกได้ว่า มุมมองของความงามมีความแตกต่างกันไปในแต่ละสายตา มาตรฐานของความงามของแต่ละคนก็ชื่นชมในสิ่งที่ไม่เหมือนกัน ความงามภายนอกจึงมิใช่ความงามอันเป็นมาตรฐาน และในบางปีเราก็จะเห็นว่า นางงามประจำปี พ.ศ. นั้น ไม่ค่อยงามนัก

แต่ความงามภายในเป็นงามที่มีอยู่ตลอดไปจนชั่วชีวิต ไม่ว่าจะรูปร่างหน้าตาอย่างไร หากใจงดงามด้วยความอดทนและความสงบแล้ว  ความดุร้ายก็จะไม่บังเกิดขึ้นความหยาบคายในกิริยามารยาท และการพูดจาก็จะไม่มีปรากฏให้ใครพบเห็น จะไปคบหาสมาคมกับใครก็จะได้รับแต่คำยกย่องชมเชย ไม่มีคำตำหนิติติงว่าน่าเกลียด เมื่อใดที่ต้องประสบกับสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจ ความอดทนและความสงบกายวาจานี้ ก็จะมาทำหน้าที่เป็นเครื่องสำอางพอกเสริมให้ดูเด่นและสง่างาม

นอกจากนี้เคล็ดลับความงามอีกสูตรหนึ่งก็คือ การผูกไมตรีกับผู้อื่นด้วยน้ำใจ ได้แก่การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ   การพูดจาอ่านหวานและจริงใจ การช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้ผู้คนที่คบหา และการประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย

 

การเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และเสียสละ เป็นเสน่ห์ที่จะสร้างความประทับใจให้แก่การคบหาในเบื้องต้นเพราะการให้ คือ การสร้างไมตรีด่านแรกที่ตรึงมิตรไว้กับความสัมพันธ์อันอบอุ่น และจะผูกพันกันไว้ตลอดไป เพราะการให้เป็นกิริยาอาการที่ผู้รอรับต้องการและถูกใจ การให้นั้น มิใช่ให้เพียงสิ่งของเครื่องใช้ แต่ยังหมายถึงการให้อภัยและให้โอกาสผู้อื่นได้พูด ได้กระทำในสิ่งที่ดีเพื่อสร้างสรรค์หรือแก้ไข โดยไม่ผูกโกรธหรือเก็บความไม่พอใจไว้ในห้องใจเพื่อรอวันปะทุ

การพูดจาอ่อนหวานและจริงใจ ก็เป็นเคล็ดลับความงามอีกประการหนึ่งของมนุษย์ การพูดจาอ่อนหวานเพียงประการเดียวไม่ถือว่า เป็นเคล็ดลับความงามที่แท้ เพราะการพูดจาอ่อนหวานอาจเป็นไปเพื่อหวังประโยชน์ส่วนตน หรือเสแสร้งแกล้งหลอกให้หลงเชื่อก็เป็นได้ แต่ความจริงใจนั้นต่างหากคือประกายแห่งความงามที่ฉายฉานออกมาจากใจ

การช่วยเหลือสร้างประโยชน์ให้ผู้คนที่คบหา  เป็นเคล็ดลับประการที่สามที่จะเสริมเสน่ห์ให้น่านับถือ เพราะการอยู่ร่วมกันย่อมต้องเกื้อกูลกันในแง่ต่างๆ การเกื้อกูลกันที่เป็นความงามที่มีมานับตั้งแต่โบราณ อย่างเช่นเวลาที่บ้านใครมีงานบุญ คนในละแวกนั้นก็จะพากันมาช่วยจัดสถานที่ ทำครัว หุงหาอาหาร หรือนำข้าวนำขนมมาช่วยงาน มาถึงสมัยนี้ก็ยังมีอยู่ในกลุ่มกิจกรรมนักศึกษา กลุ่มเยาวชน และกลุ่มชุมชนต่างๆ เมื่อเห็นบรรยากาศเช่นนี้แล้ว คงไม่มีใครปฏิเสธว่าไม่ใช่ภาพแห่งความงดงาม

เคล็ดลับความงามประการสุดท้ายที่นำมาแจกในครั้งนี้ก็คือ การประพฤติตนเสมอต้นเสมอปลาย เพราะแสดงถึงความหนักแน่น ไม่โลเล เป็นที่น่านิยม และน่าไว้วางใจของผู้ที่คบหา เคยประพฤติตนอย่างไร เคยพูดจา เคยไปมาหาสู่กันอย่างไร เคยช่วยเหลือกันอย่างไร ก็มีการกระทำที่สม่ำเสมอ ไม่หลีกเลี่ยงหรือหลบเพื่อเอาตนรอดจากสถานการณ์

หากผู้ใดที่เข้าคอร์สความงามภายในอย่างครบถ้วนแล้วไม่ว่าวันเวลาจะผ่านไปนานเพียงไหนและเข้าสู่วัยใด ความงามจริงนี้ก็จะติดตาตรึงใจผู้คนไม่รู้เลือน ไม่ต้องมีการเปลี่ยนถ่ายมงกุฎไปสู่ศีรษะของใครๆ เพราะต่างก็มีมงกุฎแห่งความงามไว้ประจำตัวทั้งหญิงชายผู้ประพฤติปฏิบัติ ใครที่ยิ่งกระทำก็จะยิ่งเป็นเพิ่มทุนความงามของชีวิตในระยะยาว บางทีก็ยาวข้ามไปถึงหลายภพชาติ และหากสังคมใดมีคนที่นิยมและอบรมความงามประเภทนี้มากๆแล้ว เชื่อได้เลยว่า สังคมนั้นจะมีแต่สิ่งที่งดงามปรากฏอยู่รอบกาย

ด้วยความปรารถนาดี
พี่ดอกแก้ว
กรกฎาคม 2548

          <<< อ่านย้อนหลัง<<<

เสียงกระซิบข้างหัวใจ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com