Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

เสียงกระซิบข้างหัวใจ

โดย : ดอกแก้ว dokgaew@hotmail.com

กุมภาพันธ์ 2549
        

เพราะความไม่รู้

         หากยังพอมีเวลา เราลองหันกลับมาตั้งคำถามตนเองสักนิดเถอะว่า ในแต่ละวันเราอยู่กับความกลัวกันมากขนาดไหน ตั้งแต่เช้าที่ลืมตาตื่นขึ้นมา หลายคนอาจเริ่มกลัวการไปเรียนสาย ไปทำงานช้า ไปไม่ทันกำหนดนัดหมาย  และในระหว่างวันนั้นเราก็อาจกลัวไปอีกสารพัดกับเรื่องราวต่างๆที่เข้ามาสู่จิตใจ    เช่น กลัวการงานไม่สำเร็จ กลัวถูกตำหนิ กลัวความผิดหวัง กลัวชีวิตไม่ได้รับความสบาย กลัวโจรผู้ร้าย ต้นเหตุของความกลัวเหล่านี้ก็เพราะเรามีความต้องการซ่อนอยู่เป็นพื้นฐาน

ความต้องการเหล่านี้แหละที่สร้างเครือข่ายของความผิดพลาดให้เกิดขึ้นในชีวิตของหลายๆ คน อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะความพยายามทำความต้องการให้สำเร็จโดยไม่สนใจว่า จะต้องเหน็ดเหนื่อยกับการกระทำและการกำจัดอุปสรรคทั้งหลายที่จะดาหน้าเข้ามา หรือแม้กระทั่งทำในสิ่งที่ทุจริต

และนอกจากความต้องการที่เป็นตัวการผลักดันให้เกิดการกระทำเพื่อตอบสนองแล้ว ความไม่รู้จักสภาวะที่แท้จริงของธรรมชาติทั้งหลาย ยังเปรียบเสมือนเครื่องจักรกลที่จะนำพาความต้องการให้ไปสู่เป้าหมายนั้นได้ เพราะความไม่รู้จักความจริงนี้ จึงทำให้หลงเข้าใจไปว่า  ตนเองสามารถควบคุมบังคับสิ่งต่างๆ ได้ และก็หลงคิดไปขณะกระทำการว่า สิ่งต่างๆเหล่านั้นจะคงอยู่ และเป็นไปอย่างมั่นคง ทั้งๆที่ ความจริงนั้นธรรมชาติทั้งหลายย่อมมีความเสื่อมไม่มั่นคง ไม่อาจใช้อำนาจใดของมนุษย์ไปบังคับได้เลย

 

ความไม่รู้และความต้องการนี้จึง เปรียบเสมือน พาหนะขนส่งชีวิตไปสู่ความทุกข์อย่างไม่มีวันสุดสิ้น เพราะชีวิตมีความเสื่อม  แต่เราไม่ยอมรับ กลับแสวงหาความเจริญงอกงามให้มากขึ้น เพราะชีวิตมีความเสื่อม แต่เรากลับเห็นว่า เที่ยง จึงพยายามรักษาให้คงที่ด้วยกลัวความสูญเสีย จึงเป็นความมืดบอดและกลับเป็นความทุกข์มากในการรักษานั้น..ชีวิตจึงอยู่กับการไขว่คว้าดิ้นรนตลอดมา

ทุกคนต่างได้รับทุกข์เท่ากันทั้งคนรวยคนจน ก็คือ ทุกข์  ๑๐ ประการ คือ
ทุกข์ที่เกิดจากสภาพดินฟ้าอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงไปจนเกิดความไม่พอดีต่อร่างกาย
ทุกข์ที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บที่มาเบียดเบียน
ทุกข์ที่เกิดจากความยากลำบากในการหาเลี้ยงชีพ
ทุกข์ที่เกิดจากความเกิดความแก่และความตาย
ทุกข์ที่เกิดจากกิเลสที่อยู่ภายในใจเข้ารุมเร้าแผดเผาให้ร้อนรน
ทุกข์ที่เกิดจากผลของกรรมชั่วในอดีตที่ได้กระทำไว้
ทุกข์ที่เกิดจากการวิวาทเพราะความขัดแย้งไม่ลงรอยกันทางความคิดและการกระทำ
ทุกข์ที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงไปของโลกธรรม ๘ ประการ
ทุกข์ที่เกิดจากความพลัดพรากการได้พบในสิ่งที่ไม่ชอบใจและไม่สมปรารถนาในสิ่งที่รัก
ทุกข์ที่เกิดจากสภาพชีวิตที่มีของตนทั้งรูปธรรมและนามธรรม

การตั้งคำถาม และการนำความทุกข์มาให้ได้ทราบทั้ง ๑๐ ประการนี้ ก็เพื่อปูพื้นฐานใจให้ยอมรับความเป็นจริง และเมื่อความเปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมเกิดขึ้นในชีวิต ก็จะได้ปรับใจให้ยอมรับได้อย่างสงบ และยอมรับได้มากขึ้นว่า แม้จะประสบความสำเร็จอย่างไร ชีวิตก็ไม่อาจพ้นไปจากทุกข์ได้หากยังไม่เข้าถึงซึ่งพระนิพพาน  

ด้วยความปรารถนาดี
พี่ดอกแก้ว
กุมภาพันธ์ 2549

          <<< อ่านย้อนหลัง<<<

เสียงกระซิบข้างหัวใจ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com