Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

เสียงกระซิบข้างหัวใจ

โดย : ดอกแก้ว dokgaew@hotmail.com

ธันวาคม 2548
        
แสงเทียนส่องใจ

เทียนสองเล่มที่ประดิษฐานอยู่เบื้องหน้าพระปฏิมาพระโบราณจารย์ท่านเปรียบไว้ว่า เสมือนพระธรรมและพระวินัยที่จะนำความสว่างมาสู่ผู้ที่ศึกษาและปฏิบัติตาม

แสงเทียนจากพระธรรม.....
ส่องสว่างให้รู้ทั่วถึงความเป็นไปของชีวิต และสรรพสิ่งทั้งหลาย
แสงเทียนจากพระวินัย....
ส่องสว่างให้กระจ่างชัดถึงเส้นทางที่ควรดำเนินไปอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ถึงเป้าหมาย หากปราศจากความรู้ทั่วเสียแล้ว เราก็มิอาจที่จะดำเนินชีวิตไปให้ตามเส้นทางที่ควรดำเนินได้ และหากปราศจากเส้นทางและความเคร่งครัดเสียแล้ว เราก็มิอาจเดินไปจนบรรลุเป้าหมายได้เช่นกัน

ทั้งสองประการจึงเป็นสิ่งที่คู่ควรอยู่ด้วยกันสมตามสัญลักษณ์ที่ปรากฏ เพราะหากเรามีเพียงประการใดประการหนึ่ง ความครบสมบูรณ์ย่อมไม่เกิดขึ้น

ผู้ที่เรียนรู้มากแต่ไม่เพียรสังวรเพื่อความบริสุทธิ์ ก็เสมือนติดหลอดไฟไว้ทั่วบ้านแต่ไร้สายไฟที่จะนำพลังงานไปแสดงผล   ส่วนผู้ที่เคร่งครัดต่อการปฏิบัติโดยปราศจากความรู้ ก็เหมือนกับการเดินสายไฟไว้แต่ไร้หลอดให้เรืองแสง เคยสังเกตตนเองหรือไม่ว่า ..ทั้งๆที่เรามีความรอบรู้ในหลักธรรมอยู่มากมาย แต่ทำไมในบางครั้งที่เราประสบปัญหา เรากลับเกิดความท้อแท้และนิ่งดูดายต่อการแก้ไขหรือลุกขึ้นสู้ เราปล่อยชีวิตให้จมอยู่กับอารมณ์ที่มืดมนและหม่นหมอง.... เป็นการเปิดโอกาสให้ความมืดเข้ามาครอบครองชีวิตของเราไปในบางช่วง และเมื่อใดที่รู้สึกตัว... เราจึงเกิดความพยายามที่จะแก้ไข  นั่นเป็นเพราะเราขาดความสมดุลในการใช้เทียนทั้งสองเล่มให้ประสบผล.. ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของปุถุชนที่ต่างจากอริยะชนอย่างสิ้นเชิง

 

อย่างไรก็ดี การรู้จักใช้แสงสว่างในบางคราวก็คือการทำลายความมืดให้หมดสิ้นลงไปในบางครั้ง

ผู้ที่ศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนจนมีความรู้ความเข้าใจแม้จะยังไม่ประสบผลสำเร็จในการปฏิบัติ อย่างน้อยก็นับได้ว่าเป็นบุคคลที่ไม่มืดบอดต่อแสงธรรมที่สาดฉาย เพราะยังมีโอกาสที่ดีที่จะใช้แสงสว่างสำรวจดูตนได้ในยามที่สำนึกรู้สึกตัวในภายหลัง..

หากไม่สิ้นชีวิตไปเสียก่อนซึ่งก็ยังดีกว่าผู้ที่ปฏิเสธการศึกษาพระธรรมอย่างสิ้นเชิง ..ซึ่งเบื้องหน้านั้นก็คือการเป็นมิจฉาทิฎฐิบุคคลอย่างแน่นอน ความเป็นมิจฉาทิฎฐิบุคคลนี้ คือผู้ที่มีความมืดบอดยิ่งกว่าผู้ที่จักษุพิการ.. เพราะมืดบอดต่อการกระทำกุศลกรรมที่ประกอบไปด้วยปัญญา มืดบอดต่อทางสายกลางที่ควรดำเนิน แม้จะหวังความสุขอันเป็นอมตะเพียงใดก็ยากยิ่งที่จะได้พบ   ทั้งยังมีความสุดโต่งไปในการปฏิบัติอย่างงมงาย กระทำอกุศลก็เข้าใจว่าเป็นกุศล   จึงเป็นผู้ที่น่าสงสารเป็นที่สุด ควรที่เราจะหลีกเร้นชีวิตให้ห่างจากโทษสมบัตินี้ให้ได้   ในโอกาสที่จะเปลี่ยนศักราชใหม่นี้  จึงขอส่งความปรารถนาดีมายังทุกท่านว่า

ขอให้ท่านผู้อ่านทุกคนได้ประสบแต่สิ่งที่สว่างไสว ไร้รอยหมองหม่น ปราศจากมุมอับและมุมมืดของชีวิต ขอแสงเทียนที่ส่องฉายอยู่เบื้องหน้าองค์พระปฏิมา จงเป็นลำแสงที่ฉายฉานเข้าสู้ทุกดวงใจที่เปี่ยมด้วยศรัทธาในพระพุทธศาสนา ขอแสงไฟที่เฉลิมฉลองรับศักราชใหม่ จงเป็นเสมือนความงดงามสว่างไสวของทุกผู้ปราถนาความสุขที่ปราศจากการเบียดเบียน เถลิงศกสดใสปีใหม่นี้ ขออัญเชิญความดีทุกทิศา ความศักดิ์สิทธิ์พระไตรรัตนา

ด้วยความปรารถนาดี
พี่ดอกแก้ว
ธันวาคม 2548

          <<< อ่านย้อนหลัง<<<

เสียงกระซิบข้างหัวใจ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com