Baanjomyut.com ☰

ห้องสมุดบ้านจอมยุทธ

[ X ] ⇛ หน้าแรก ⇛ ความรู้ทั่วไป ⇛ ปรัชญา ⇛ ศาสนา ความเชื่อ ⇛ สังคมศาสตร์ ⇛ ขนบธรรมเนียม วัฒนธรรม ⇛ วิทยาศาสตร์ ⇛ เทคโนโลยี เกษตรศาสตร์ ⇛ ศิลปกรรม ⇛ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ ⇛ วรรณกรรม สำนวน โวหาร ⇛ สุขภาพ อาหารและยา

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน

ห้องร้อยบุปผา

เสียงกระซิบข้างหัวใจ

โดย : ดอกแก้ว dokgaew@hotmail.com

ธันวาคม 2547

ช่วงเวลาของคืนวันที่ผ่านมาตั้งแต่ต้นปี
เป็นโอกาสให้บางคนได้สร้างความดีมีความสุข
และสำหรับบางคนกลับสร้างพืชผลแห่งความทุกข์ให้สะพรั่งบานยิ่งกว่าเก่า

สำหรับเรื่องราวของความสุขนั้น มักเป็นสิ่งที่ติดอยู่ในใจไม่นาน
เหมือนกับคำที่มักกล่าวกันว่า ...ช่วงเวลาแห่งความสุขเหมือนติดปีกบิน
แต่เมื่อใดที่มีความทุกข์หรือความผิดหวังเกิดขึ้น
ก็กลับกลายเป็นความชำนาญของใจที่จะกอบเก็บความรู้สึกเหล่านั้นไว้ให้ติดตรึง
อย่างที่เปรียบกันเสมอว่าเหมือน ..ติดเป็นแผลอยู่ในใจ

เรื่องของใจนี้ ..เป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมีอำนาจมาก
คราวใดที่มีความทุกข์จนท่วมท้น แม้จะร้องสั่งใจให้มีความสุขอย่างไร
ใจก็ไม่เชื่อฟังคำพูดนั้น แต่กลับยิ่งทุรนทุรายด้วยไม่เป็นไปตามที่หวัง
และในคราวที่มีความสุข แม้จะร้องสั่งใจอย่างไรให้คงความสุขนั้นไว้อย่างไร
แต่ก็เหนือความสามารถที่จะบังคับ เพราะกลับมีเหตุการณ์ต่างๆแทรกซ้อนเข้ามา
จนทำให้ความสุขนั้นลับเลือนไปอย่างไม่รู้ตัว
นี่คือเรื่องของใจที่แปรผันไปมาอย่างเป็นลักษณะสามัญ

คนธรรมดาทุกคนต่างก็มีใจที่ไม่มั่นคงเหมือนๆกัน
และด้วยความไม่มั่นคงนี้ ก็อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดพลั้งไปในหลายเรื่องราว
ทั้งที่มีโทษมากและโทษน้อย
บางเรื่องราวนั้นกัดกร่อนกินความรู้สึกที่ดีให้หม่นหมอง
และรอวันแก้ไข หรือรอการให้อภัยเพื่อเริ่มต้นครั้งใหม่ ตามแต่โอกาสที่จะมาถึง

และในแต่ละปี โอกาสแห่งการเริ่มต้นใหม่ที่ดีที่สุด ก็คือการเปลี่ยนปี พ.ศ.ใหม่
เพราะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่แตกต่างอย่างชัดเจน ทั้งวันที่ เดือน และศักราช
จึงเสมือนห้วงเวลาใหม่ที่ไม่เคยบันทึกความผิดพลาดของผู้ใดไว้เลย

หลายคนมีความสุขที่จะได้สิ้นสุดปีเก่า และพร้อมจะต้อนรับปีใหม่ด้วยความสบายใจ
ซึ่งนั่นก็เป็นกระบวนการคิดของจิตที่ไม่ปรารถนาจะผูกพันอยู่กับเรื่องเก่า
และให้โอกาสตนเองก้าวไปสู่ห้วงเวลาใหม่อย่างมีพลัง
อย่างนี้นับว่าเป็นการคิดในแง่ดีเพื่อเริ่มต้นใหม่

แต่หากใครที่ได้มีโอกาสพิจารณาถึงห้วงขณะจิตหนึ่งว่า
ความเปลี่ยนแปลงนั้นเกิดขึ้นตลอดเวลา และมีความใหม่เสมอเกิดขึ้นในชีวิต
ทุกๆขณะจิตนั้นไม่เคยเป็นสิ่งซ้ำของเก่า ...การเริ่มต้นใหม่เพื่อแก้ไขหรือสร้างสรรค์จึงเกิดขึ้นได้เสมอ
เพียงแต่การพิจารณาด้วยขณะจิตนั้น...รวดเร็วเกินกว่าจะเห็นการเปลี่ยนแปลงได้ทันการณ์
ผู้ที่คร่ำเคร่งอยู่กับการดำเนินชีวิตทางโลก จึงใส่ใจเฉพาะความเปลี่ยนแปลงขนาดใหญ่ที่เห็นได้ง่าย เช่น วัน เดือน ปี เป็นต้น

โอกาสในการเริ่มต้นใหม่ของเขาเหล่านี้จึงมีเพียงไม่กี่ครั้งในหนึ่งปี
หรือบางคนอาจมีเพียงแค่ครั้งเดียว คือ ช่วงเปลี่ยนปี พ.ศ.เท่านั้น
ซึ่งเมื่อหวนคิดถึงคำว่า พ.ศ. ที่ย่อมาจากคำว่าพุทธศักราชแล้ว
ก็ให้เกิดความสุขใจเพราะนามบัญญัตินั้นเป็นมงคลยิ่งพุทธศักราช คือ ปีแห่งผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน
ประเทศไทยนั้นแสดงตนอย่างชัดเจนโดยปฏิเสธไม่ได้ว่า มีพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ
เพราะศักราชที่ใช้อย่างเป็นทางการนั้นก็คือ "พุทธศักราช"
ที่เริ่มนับตั้งแต่พุทธปรินิพพานผ่านไปแล้วหนึ่งปีนั่นเอง

ฉะนั้น เพื่อให้สมความเป็นพุทธศาสนิกชน พระยาอุปกิตศิลปสาร (นิ่ม กาญจนาชีวะ) จึงได้บัญญัติคำว่า "สวัสดี" ขึ้นใช้เป็นคำทักทาย
คำว่า สวัสดี มาจากภาษาบาลีว่า โสตถิ แปลว่า ความเจริญรุ่งเรือง ความพ้นภัย
และนำสัญลักษณ์อันเป็นมงคลของพระพุทธศาสนามาเป็นสื่อในการแสดงมงคลนี้
นั่นคือการกระพุ่มมือไว้ระดับอกประสานกันเป็นดอกบัวตูม
เป็นการแสดงให้เห็นถึงความงดงามที่มาจากใจของผู้ไหว้

คำว่า สวัสดี แม้จะใช้กันอยู่ทุกวัน
แต่อานุภาพนั้นก็เกิดกับจิตใจไม่มากเท่ากับคำว่า สวัสดีปีใหม่
ที่เสมือนคำอำนวยพรให้เริ่มต้นสิ่งใหม่ และต้อนรับสิ่งดีที่จะมีเข้ามา
ทั้งเป็นช่วงเวลาให้ตั้งความหวังครั้งใหม่อย่างกระตือรือร้น

จริงอยู่ที่หลายสิ่งที่ผ่านมานั้น จะยังรบกวนจิตใจอยู่บ้าง
แต่ก็มิได้หมายความว่า การรบกวนนั้นจะตัดโอกาสมิให้เริ่มต้นกระทำสิ่งใหม่ที่ดี
ขึ้นอยู่กับว่า จะยอมรับโอกาสนั้นหรือไม่
เวลาแห่งวัน เดือน ปี ได้ผันผ่านให้แจ้งชัดในการเปลี่ยนแปลงอีกหน
จึงเป็นโอกาสของคนที่ไม่ยอมพ่ายแพ้ ได้เกาะกุมการเริ่มต้นนี้ไว้เพื่อเดินไปสู่เป้าหมายให้ได้

ณ โอกาสนี้ จึงขอส่งความปรารถนาดีและความจริงใจมายังทุกท่าน
ให้สามารถกระทำกิจการต่างๆได้สมกับความหมายของศักราชคือ "พุทธะ"
และมีความรุ่งเรืองประกอบด้วยชัยชนะสมกับคำว่า "สวัสดี" โดยทั่วหน้ากันค่ะ

กำหนดจิตรวมดวงใจในกุศล
จงบันดลเป็นพลังหลั่งสู่หล้า
อัญเชิญคุณแห่งองค์พระสัมมา
ขึ้นปรกเกศเกศาเป็นมงคล

อัญเชิญธรรมค้ำใจให้แน่นหนัก
ดำเนินศักดิ์ในทางแห่งมรรคผล
อัญเชิญสงฆ์ทรงชัยอริยชน
ชุบกมลให้สุขใจปีใหม่เทอญ

ด้วยความปรารถนาดี
พี่ดอกแก้ว
ธันวาคม 2547

          <<< อ่านย้อนหลัง<<<

เสียงกระซิบข้างหัวใจ

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา | วัตถุประสงค์ | ติดต่อ : baanjomyut@yahoo.com