วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

หน้า1  หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7  หน้า8 หน้า9

 ความเกียจคร้านและความยากจน
เป็นญาติกัน.

หลับนิด เคลิ้มหน่อย กอดมือพักสักนิด
แล้วความจนก็จะมาหาถึงเจ้า แล้วทุกอย่างก็จะสูญหายไป
(สุภาษิต 24:33,34)

 

 ภาษาคือการสำแดงออกซึ่งความคิด
ทุกครั้งที่ท่านพูด จิตใจของท่านก็กำลังเดิน
ขบวนพาเหรดให้ชาวบ้านเขาเห็น.

คนดี ทำดี เพราะความดีอยู่ในใจเขา คนชั่ว ทำชั่ว
ก็เพราะความชั่วที่อยู่ในใจเขา
วาจาของท่านย่อมแสดงให้เห็น สิ่งที่อยู่ในใจของท่าน
(ลูกา 6:45)

 

  จงรักษาความประพฤติของท่าน
แล้วชื่อเสียงของท่าน ก็จะรักษาตัวของมันเอง.

การออกกำลังกายนั้น นับว่าดีสำหรับร่างกายของท่าน
แต่ศาสนาจะช่วยท่านในทุกด้าน ศาสนาสัญญาว่า
ท่านจะได้รับชีวิตในปัจจุบันและตลอดไป
(1 ทิโมธี 4:8)

 

 ความลับที่มนุษย์รักษาได้ยากที่สุด
คือความเห็นเกี่ยวกับตัวเอง.

ข้าพเจ้าสำนึกอยู่เสมอว่า พระเป็นเจ้าทรงพระเมตตาต่อข้าพเจ้ามากเพียงใด
ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงขอบอกพวกท่านว่า อย่าคิดว่าตัวท่านดีกว่าที่เป็นอยู่จริงๆ
จงใช้วิจารณญาณ แล้วจงวัดสภาพของตัวท่านเอง โดยสำนึกว่า
พระเป็นเจ้าทรงประทานความเชื่อ ให้แก่ท่านมากมายเพียงใด
(โรม 12:3)

 

 

  หากความห่วงใยน้อยนิดเกินกว่าที่จะคิด
เอามาสวดภาวนา ก็คงจะเป็นเรื่องเล็กน้อย
เกินกว่าที่เอามาใส่บ่าแบกหาม.

พระเป็นเจ้าทรงห่วงใยท่าน ดังนั้น
ท่านจงมอบความกังวลทั้งสิ้นไปกับพระองค์
(1เปโตร 5:7)

 

 บุคคลที่ยากจนที่สุด ไม่ใช่คนที่ไม่มีเงิน
หากแต่เป็นบุคคล ที่ไม่มีความฝัน.

มนุษย์จะตกยาก หากไร้วิสัยทัศน์
(สุภาษิต 29:18ก.)

 

  ท่านสามารถทำอะไรร่วมกับพระเป็นเจ้า
ให้สำเร็จได้ภายในหนึ่งชั่วโมง
มากกว่าที่ท่านจะทำได้ตลอดชีวิต
โดยปราศจากพระองค์.

สำหรับพระเป็นเจ้านั้น ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้
(มัทธิว 19:26ข.)

 
 การเตรียมการเพื่อวันพรุ่ง
ก็คือการมุ่งให้วันนี้ถูกต้อง.

อย่าไปห่วงใยถึงวันพรุ่งนี้ พรุ่งนี้จะดูแลตัวของมันเอง
เฉพาะวันนี้ ท่านก็มีเรื่องจะต้องห่วงใยพออยู่แล้ว
(มัทธิว 6:34)

 
 เมื่อทุกอย่างมันวุ่นวายไปหมด
ก็จงอดใจ อย่าวุ่นวายไปกับมัน.

อย่าไปเลียนแบบที่ไม่ดี ของคนชั่วช้าและเลวทราม
(สุภาษิต 4:14)

 
 มีสองสิ่งที่เป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อหัวใจ
นั่นคือ การวิ่งขึ้นบันได
และการวิ่งทับหัวใจของคนอื่น.

จงหยุดพูดจาชั่ว จงกล่าวสิ่งที่ถูกต้องในเวลาอันควร
และจงช่วยเหลือผู้อื่น อาศัยสิ่งที่ท่านพูด
(เอเฟซัส 4:29)

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม