วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

หน้า1  หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7  หน้า8 หน้า9

การคิดเพียงนาทีเดียว
มีค่ามากกว่าการพูดยาวถึงหนึ่งชั่วโมง.

ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์
โปรดรักษาประตูริมฝีปากของข้าพระองค์
(สดุดี 141:3)

 

 หากท่านอยากชนะใจเพื่อน
จงใช้หูฟังแทนที่จะใช้ปากพูด.

จงให้ทุกคนไวในการฟัง แต่ช้าในการพูด และช้าในการโกรธ
(ยากอบ 1:19ข.) 

 

  จงหล่อเลี้ยงความเชื่อ
แล้วความสงสัยก็จะอดตายไปเอง.

ท่านทั้งหลายไม่ใช่คนที่เสื่อมเสีย และถึงซึ่งความพินาศ
แต่เป็นคนที่เชื่อมั่น ดังนั้นชีวิตของท่านจึงปลอดภัย
(ฮีบรู 10:39)

 

 อย่าปล่อยให้โอกาสของท่านที่จะหุบปาก
ผ่านไปได้เป็นอันขาด.

แม้คนโง่ ก็ถือว่าเป็นคนฉลาด เมื่อเขารู้จักสงบปากสงบคำ
ผู้ที่รู้จักปิดปากตัวเอง เขาก็ถือว่าเป็นผู้มีความเข้าใจที่ดี
(สุภาษิต 17:28)

 

 

  การทำให้เนินเล็กเป็นภูเขาใหญ่นั้นไม่ยากเลย
เพียงเติมผงเข้าไปทีละน้อย ทีละน้อยเท่านั้น.

การเริ่มทะเลาะก็เหมือนกับน้ำที่รั่ว
ดังนั้นจึงหยุดเสีย ก่อนที่จะเกิดเรื่องใหญ่
(สุภาษิต 17:14)

 

 สิ่งที่สำคัญมิได้อยู่ที่ว่า ท่านอุทิศเวลากี่ชั่วโมง
แต่สำคัญอยู่ที่ว่า
ท่านใส่อะไรเข้าไปในชั่วโมงเหล่านั้น.

เมื่อมีอะไรทำ ก็ขอให้ทำจนสุดความสามารถ
(ปัญญาจารย์ 9:10ก.)

 

  ชื่อเสียงนั้นสร้างขึ้นได้ในพริบตาเดียว
แต่อุปนิสัยใจคอนั้น
ต้องใช้เวลาสร้างตลอดชีวิต.

ข้าพเจ้ายึดมั่น ในความถูกต้องของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่ยอมปล่อยไป
จิตใจข้าพเจ้าจะติเตียนข้าพเจ้ามิได้เลย ตราบที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่
(โยบ 27:6)

 
 หากท่านไม่ต้องการดอกผลของบาป
ก็อย่าเข้าไปในสวนของเจ้าปีศาจ.

อย่าเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับความชั่วร้ายเป็นอันขาด
(2เธสสะโลนิกา 5:22)

 
 ลูกหลานของเราเปรียบเสมือนกระจกเงา
เขาสะท้อนให้เห็นถึงความรู้สึกนึกคิดในชีวิต
ของเรานั่นเอง.

คนดีเจริญชีวิตด้วยคุณธรรม และพระเป็นเจ้าทรงประธานพระพรแก่ลูกหลาน
ที่เจริญชีวิตตามแบบฉบับของเขา   (สุภาษิต 20:7)

 
 ความเชื่อคือการท้าทายให้จิตวิญญาณ
มองไปยังที่ซึ่งตามองไม่เห็น.

แต่เราดำเนินชีวิตอาศัยความเชื่อ มิได้อาศัยสิ่งที่เรามองเห็น
(2 โครินทร์ 5:7)

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม