วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

ปรัชญาจากพระคัมภีร์ไบเบิล

หน้า1  หน้า2 หน้า3 หน้า4 หน้า5 หน้า6 หน้า7  หน้า8 หน้า9

 ความล้มเหลวมักจะไม่เกิดขึ้น
เพราะเขาขาดพรสวรรค์
แต่เพราะเราขาดความเด็ดเดี่ยว.

อย่าเพิ่งเอือมระอาที่จะช่วยเหลือผู้อื่น
ท่านจะได้รับรางวัลเอง เมื่อถึงเวลา  (กาลาเทีย 6:9)

 

 พระเป็นเจ้าบวกกับเรา เท่ากับเสียงส่วนมาก.

ถ้าพระเจ้าทรงอยู่ฝ่ายเรา ใครเล่าจะขัดขวางเรา  (โรม 8:31ข.)

 

  ใครร่วมวงนินทากับท่าน
ผู้นั้นก็จะนำเอาเรื่องของท่านไปนินทาต่อ.

บุคคลที่เที่ยวซุบซิบมักเผยความลับ
แต่บุคคลที่ไว้วางใจได้ ย่อมสามารถปิดบังทุกสิ่งไว้ได้
(สุภาษิต 11:13)

 

 พระเยซูเจ้าคือพระสหาย ผู้ทรงทราบถึง
ความผิดตกบกพร่อง อันมากมายของท่าน
แต่ก็ยังทรงรักท่านอยู่เช่นเดิม.

พระเจ้าทรงสำแดงความรัก ของพระองค์แก่เราทั้งหลาย
คือขณะที่เรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อเรา
(โรม 5:8)

 

  ทุกคนควรมีหลุมฝังศพตัวเอาไว้
เพื่อใช้ฝังความผิดของเพื่อนๆ
และผู้ที่เขารัก.

ท่านจงเมตตาต่อกัน มีใจเอ็นดูต่อกัน และอภัยโทษให้กัน
เหมือนดังที่พระเจ้า ได้ทรงโปรดอภัยให้แก่ท่านในพระคริสต์
(เอเฟซัส 4:32)

 

 

 จงเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
แทนที่จะทำผิดเสียเองในทุกเรื่อง.

ทางของคนโง่นั้นถูกต้องในสายตาของเขาเอง แต่ปราชญ์ย่อมฟังคำแนะนำ
(สุภาษิต 12:15)

 

  ท่านเพียงตื่นตอนกลางวันก็พอแล้ว.

เราต้องกระทำพระราชกิจของพระองค์ ผู้ทรงใช้เรามาเมื่อยังเป็นเวลากลางวันอยู่
เมื่อถึงเวลากลางคืนไม่มีผู้ใดทำงานได้
(ยอห์น 9:4)

 
 ก้าวแรกที่นำไปสู่ความฉลาดก็คือ
ความเงียบ
ก้าวที่สอง คือ การรับฟัง.

ทั้งปราชญ์จะได้ยิน และเพิ่มพูนการเรียนรู้
ส่วนคนที่มีความเข้าใจ จะได้มีความช่ำชอง
(สุภาษิต 1:5)

 
 สมบัติอันล้ำค่าของท่านก็คือ
เวลา 24 ชั่วโมง ที่กำลังรอท่านอยู่.

ข้าพเจ้ารำพึงในใจของข้าพเจ้าว่า พระเจ้าจะทรงพิพากษาคนชอบธรรม
และคนอธรรม เพราะทุกเรื่องถูกกำหนดไว้
และการงานทุกอย่างก็ถูกกำหนดไว้ด้วย   (ปัญญาจารย์ 3:17)

 
 ของขวัญอันล้ำค่า ที่เราสามารถมอบให้ผู้อื่นได้
ก็คือ ตัวอย่างที่ดี.

เหตุว่าเราได้มอบแบบอย่างให้แก่ท่านแล้ว
ทั้งนี้เพื่อ ให้ท่านทำดังที่เราได้กระทำแก่ท่าน
(ยอห์น 13:15)

 

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม