วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สำนวนไทย

คลิกเลือกหมวดอักษร..>>>

 • นกกระจอกไม่ทันกินน้ำ
  - อาการที่สำเร็จอย่างรวดเร็วอย่างคาดไม่ถึง

 • นกกระปูด
  - คนที่ชอบเปิดเผยความลับ

 • นกต่อ
  - คนที่ทำหน้าที่ติดต่ด ชักจูงหลอกล่อ

 • นกรู้
  - มีไหวพริบรู้ทัน

 • นกสองหัว
  - คนที่ฝักใฝ่ 2 ฝ่ายที่ไม่เป็นมิตรกัน

 • นอกคอก
  - ไม่อยู่ในโอวาท หรือคำสั่งสอน

 • นอกสังเวียน
  - ดีแต่เก่งอยู่ข้างนอก

 • นอนหลับทับสิทธิ์
  - ไม่ใช้สิทธิ์ที่ตนมี เมื่อถึงคราวจะใช้

 • นายว่าขี้ข้าพลอย
  - พลอยพูดผสมโรง ติเตียนตามนาย

 • นับสิบไม่ถ้วน
  - หลง เลอะเลือน

 • นั่งทับอุจจาระ
  - ตัวเองทำผิด แต่ปกปิดไว้

 • นั่งในหัวใจ
  - รู้ใจ

 • น้ำซึมบ่อทราย
  - หาได้มาเรื่อยๆ

 • น้ำตาตกใน
  - เศร้าโศรกเสียใจอย่างมาก แต่ไม่แสดงออก

 • น้ำตาเป็นเผาเต่า
  - ร้องไห้น้ำตาไหลพราก

 • น้ำท่วมปาก
  - พูดไม่ออกเพราะเกรงจะมีภัย

 • น้ำน้อยแพ้ไฟ
  - ฝ่ายข้างน้อยย่อมเสียเปรัยบฝ่ายข้างมาก

 • น้ำบ่อทราย
  - ได้อยู่เสมอไม่ขาด

 • น้ำผักบุ้งไป น้ำสายบัวมา
  - มีน้ำใจตอบแทนกัน

 • น้ำผึ้งเดือนห้า
  - คนที่มีเสียงหวานไพเราะ

 • น้ำผึ้งหยดเดียว
  - เหตุที่เกิดเพียงเล็กน้อย

 • น้ำสั่งฟ้าปลาสั่งฝน
  - สั่งเสียเป็นครั้งสุดท้าย

 • น้ำไหลไฟดับ
  - เร็วและคล่องแคล่ว ใช้กับการพูดจา

 • นิยมนิยาย
  - ความแน่นอน

 • นิ่งเป็นสิงโตหิน
  - นิ่งเงียบ

 • เนื้อไหนร้าย ให้ตัดทิ้งเสีย
  - สั่งสอนแล้วไม่ทำตัวให้ดีขึ้น ก็ปล่อยไปตามเรื่องราว

คลิกเลือกหมวดอักษร..>>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม