วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สำนวนไทย

คลิกเลือกหมวดอักษร..>>>

 • ถ่มน้ำลายรดฟ้า
  - ประทุษร้าย หรือมีเรื่องกับคนใหญ่คนโต ย่อมได้รับผลร้าย

 • ถวายหัว
  - เอาชีวิตเป็นประกัน ทำจนสุดความสามารถ

 • ถอดเขี้ยวถอดเล็บ
  - ละพยศ ลดความร้ายกาจ

 • ถอนขนห่าน
  - การที่รัฐเรียกเก็บภาษีจากประชาชนในอัตราสูง

 • ถอนหงอก
  - ไม่นับถือผู้ใหญ่

 • ถ่านไฟเก่า
  - ชายหญิงที่เคยรักกัน หรือเคยได้เสียกันมาก่อน

 • ถีบหัวส่ง
  - ไล่ไปให้พ้น ไม่ใยดี

 • ถึงพริกถึงขิง
  - เผ็ดร้อนรุนแรง

 • ถึงลูกถึงคน
  - รุนแรง ใช้ในการเล่นกีฬา

 • ถูกเส้น
  - เข้ากันได้

 • เถรตรง
  - ซื่อตรงจนเกินไป

 • เถียงคำไม่ตกฟาก
  - เถียงโดยไม่ฟังเหตุผล

คลิกเลือกหมวดอักษร..>>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม