วรรณกรรม สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร งานเขียน >>

สำนวนไทย

คลิกเลือกหมวดอักษร..>>>

 • งงเป็นไก่ตาแตก
  - มองไม่เห็น เซ่อจนทำอะไรไม่ถูก

 • งอมแงม
  - เลิกได้ยาก

 • งอมพระราม
  - ทุกข์เต็มทน

 • งอมืองอตีน
  - เกียจคร้าน ไม่คิดสู้

 • ง่วงเหงาหาวนอน
  - มีอาการอยากจะนอน

 • ง่อยเปลี้ยเสียขา
  - ร่างกายพิการเดินไม่ได้อย่างปกติ

 • งูกินหาง
  - เกี่ยงโยงเป็นทอดๆ

 • งูๆปลาๆ
  - มีความรู้เล็กๆน้อยๆ ไม่รู้จริง

 • งูจงอางหวงไข่
  - พ่อแม่รักลูก และกปป้องลูก

 • งูถูกตีขนดหาง
  - โกรธและเจ็บปวด

 • เงยหน้าอ้าปาก
  - มีฐานะดีกว่าเดิมพอทัดเทียมเพื่อน

 • เงาตามตัว
  - ผู้ที่ไปไหนมาไหนด้วยกันตลอด

 • เงียบเป็นเป่าสาก
  - เงียบสนิท

 • เงื้อง่าราคาแพง
  - ไม่กล้าตัดสินใจ

 • โง่แกมหยิ่ง
  - โง่อวดฉลาด

 • โง่เง้าเต่าตุ่น
  - โง่ที่สุด

คลิกเลือกหมวดอักษร..>>>

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

» ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

» สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

» อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

» ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

» รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

» สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

» คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม