ประชาธิปไตยในกะลา

"สมองเป็นของมีคม ไม่ฝึกไม่ฝนไม่ถูไถ นานวันไปจะทู่ทึ่ม"

     เพราะการอ่านจึงได้ก่อเกิดกระบวนการขบคิดและจิตนาการ ต่อยอดแตกกิ่งก้านสาขาไปสู่การเรียนรู้และจัดระบบความคิดโดยไม่รู้ตัว ที่เรียกว่าสติปัญญา หากปราศจากเสียซึ่งการอ่าน อย่างมากก็แค่เชื่อๆตามเขาไป จนออกลูกเป็นลิง...

     ร่างกายต้องการสารอาหาร สมองก็ด้วย การอ่านที่หลากหลายถือว่าได้ครบทุกหมวดหมู่ กินทุกวัน อ่านทุกวัน สักนิดสักหน่อยก็ยังดี ด้วยเหตุผลเดียวกัน...

จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ
: กล่าวไว้ก่อนตาย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

ชาร์ลส์ ดาร์วิน
ชาร์ลส์ ดาร์วิน เป็นผู้มีบทบาทนำให้เกิดการศึกษาค้นพบทฤษฎีวิวัฒนาการมากที่สุด ดาร์วินเสนอควาามคิดเกี่ยวกับการคัดเลือกโดยธรรมชาติ

สงครามโลกครั้งที่ 1
เป็นความขัดแย้งระดับโลกที่เกิดระหว่างฝ่ายสัมพันธมิตร และฝ่ายมหาอำนาจกลาง ซึ่งไม่เคยปรากฏสงครามขนาดใหญ่ที่มีทหารหรือสมรภูมิเกี่ยวข้องมากขนาดนี้มาก่อน

สงครามครูเสด (THE CRUSADES)
ดินแดนปาเลสไตน์ อันเป็นถิ่นกำเนิดของ พระเยซูไครสท์นั้นถือ กันว่าเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งคริสต์ศาสนิกชน พากันไปจาริกแสวงบุญ ตั้งแต่ต้นคริสตกาล

อาริสโตเติ้ล
อาริสโตเติ้ล เป็นชาวเมืองสตากีรา (Stagira) บิดารับราชการอยู่ในราชสำนักของพระเจ้าอามินตัส (Amyntas) กษัตริย์แห่งมาเคด็อน (Macedon)

ประวัติศาสตร์ชนชาติจีน
ประเทศจีนเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลก คือ 1,200 ล้านคน นั่นหมายความว่า ประชากรหนึ่งในห้าของโลกเป็นประชากรจีน

ยอดมนุษย์
เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร

รพินทรนาถฐากูร
หยุดเสียเถิดการสาธยาย การขับขานและการนั่งนับลูกประคำอะไรเหล่านี้ ท่านบูชาผู้ใดกันในมุมสลัวลาง...และเปล่าเปลี่ยวของเทวลัยที่หับบานประตู หน้าต่างมิดชิดรอบด้าน

ประเทศไทย 77 จังหวัด
ประวัตศาสตร์,ความเป็นมา,ศิลปะ,วัตนธรรม,ประเพณีสถานที่สำคัญ,แหล่งท่องเที่ยว

สงครามเวียดนาม
เอกราชของขบวนการชาตินิยมเวียดมินห์ ต่อต้านอำนาจของจักรวรรดินิยมเดิมคือ ฝรั่งเศส ต่อมาเมื่อฝรั่งเศสถอนตัวสหรัฐอเมริกาเข้ามาแทนที่และสนับสนุนเวียดนามใต้

คาลิล ยิบราน
คาลิล ยิบราน ศิลปินผู้ใฝ่ฝ่ายจิตนิยม เขามักจะเทศนาหลักธรรมะ ด้วยการแสดงออกทางศิลปกรรม

สงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War)
สงครามระหว่างอิรัก กับ อิหร่าน หรือที่นิยมเรียกว่าสงครามอ่าวเปอร์เซีย (Persian Gulf War) นั้นได้เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 22 กันยายน ค.ศ.1980 โดยมีสาเหตุมาจากความขัดแย้งอยู่หลายประการ

แม่ไม้มวยไทย
มวยไทยเป็นการเล่นพื้นบ้าน ที่มีคุณลักษณะของการต่อสู้ป้องกันตัว ด้วยการใช้อวัยวะในส่วนที่สามารถใช้ทำอันตรายคู่ต่อสู้ได้ มาใช้งานอย่างชาญฉลาด และมีศิลปอย่างสูง

ประวัติศาสตร์ศิลป์
วิวัฒนาการของประวัติศาสตร์ศิลป์และการออกแบบศิลปะเครื่องประดับตะวันตกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่ค้นพบในแต่ละช่วงสมัย และส่วนใหญ่มีแรงบันดาลใจมาจากการรู้จักธรรมชาติ

ประติมากรรมของกรีก
ศิลปะอียิปต์โบราณ
ประวัติศาสตร์ศิลปะเขมร
ข้อมูลการเกษตร
โลกของเรา
กัมมันตภาพรังสี
อาวุธชีวภาพ
อนุกรมวิธานพืช
สมบัติผู้ดี
เทพเจ้ากรีก
อารยธรรมจีน
ความสัมพันธ์ระหว่างไทยจีน
อหิงสา
สังคมนิยมและคอมมิวนิสม์
กบฏผีบุญ
ปฎิวัติ ร.ศ.130
เขาพระวิหาร
ระบอบเผด็จการ
คำประกาศแห่งความเสมอภาค
สงครามมหาเอเซียบูรพา
หลักธรรมาภิบาล
ตำนานนักบุญ
มิลาเรปะ
กาลามสูตร
สงครามศาสนา
กำเนิดพรรคคอมมิวนิสต์จีน
หอพระไตร
ตำนานพระฤๅษี
โหราศาสตร์ไทย
อรรถศาสตร์ของจาณักยะ
ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ปรัชญาอินเดีย
ปรัชญาจีน
สุนทรียศาสตร์จีน
สุนทรียศาสตร์ญี่ปุ่น
สุนทรียศาสตร์อินเดีย
จริยธรรมของขงจื่อ
คัมภีร์คอมมิวนิสต์
โสคราตีส
อำนาจนิยม
ความหมายของมนุษย์
ปรัชญาโลกตะวันตก
ประชาคมอาเซียน
เกร็ดความรู้ จากสารานุกรมไทย
ฤๅษีดัดตน
สาระความรู้ จากโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา