ธรรมะ
         มาถึง ณ จุดนี้ก็คงจะไม่มีอะไรดีไปกว่าการแสดงมุทิตาจิตแก่ผู้ล่วงลับ การมีชีวิตอยู่ช่างยากเข็ญและแร้นแค้น ในสภาพแวดล้อมอันไม่เป็นมิตรแก่การดำรงค์ชีพเยี่ยงนี้ ท่านผู้โชคดีที่ตายไปก่อนย่อมถือเป็นบุญเป็นกุศลยิ่งนักแล้ว เหล่าเราเหล่าท่านต่างหากที่ยังต้องถือว่าเป็นเวรเป็นกรรมกันต่อไปอีกสักระยะ
        ถ้าโลกเพียงแต่แค่หมุนไปโดยปราศจากเสียซึ่งสิ่งที่เรียกว่ามนุษย์ สวรรค์บนดินย่อมบังเกิดแก่พืชพรรณและสรรพสัตว์น้อยใหญ่ ถือเป็นความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ของผู้สร้าง หรือแผนการอันแยบยลของพระเจ้า ที่สมรู้ร่วมคิดหลอกใช้มนุษย์ตาดำๆ ประกอบกรรมย่ำยีต่อทุกอย่างที่ขวางหน้า เพียงเพราะเงาของโลกไปบดบังภูมิทัศน์บนทางช้างเผือก รัศมีของวงโคจรไปเกะกะระรานทางผ่านขบวนพยุหะยาตราแห่งทวยเทพ หรือความลับที่จะละทิ้งบ้านไปเสวยสุขบนดาวอังคารมันรั่วไหลโดยไส้ศึก แต่ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลกลใดก็ย่อมไม่อาจหยิบยกมางัดง้างอ้างอิงหรือแข็งข้อต่อกฎธรรมชาติ สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรม นั่นย่อมประเสริฐแล้ว
        สุดท้ายแม้โลกทั้งใบจะพินาศย่อยยับ ก็เพียงแค่เพื่อที่จะรักษาเอาไว้ซึ่งธรรมะ จงเป็นสุข เป็นสุขเถิด สัตว์ทั้งหลาย.


✎ งูเขียว หางบอบช้ำ
10/7/64

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย