ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

"กระบี่อยู่ที่ใครก็บาดใคร อยู่ที่ใจก็บาดใจ ไร้กระบี่ย่อมประเสริฐผู้ประเสริฐคน"
ขอเชิญเหล่าท่าน แลกเปลี่ยนมุมมอง สร้างสรรค์สังคม เปิดโลกทัศน์ จัดระบบความคิด สื่อสารกับชาวโลก » คลิกเข้าชุมนุมจอมยุทธ

»» แวดวงจอมยุทธ ตำนานจอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ ««

» กระดานกระทู้ (ฉบับคลาสสิค) ชุมนุมจอมยุทธ (1) ชุมนุมจอมยุทธ (2) ชุมนุมจอมยุทธ (3) ชุมนุมจอมยุทธ (4) หน้าต่างความคิด บานที่ 1 หน้าต่างความคิด (1) หน้าต่างความคิด (2) หน้าต่างความคิด (3)

ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ที่ตายตัวหรือกติกาที่สวยงามอะไรซ่อนอยู่ที่นี่ และคำตอบสุดท้ายก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าใช่หรือไม่ใช่ มันขึ้นอยู่กับจินตนาการและจุดยืนของแต่ละผู้คน  เราคงไม่มีอะไรที่จะต้องพูดคุยหรือแลกเปลี่ยนคำสนทนากัน หากเรามีแง่คิดและมุมมองที่เหมือนกัน ชีวิตคงจะน่าเบื่อหน่าย ถ้าเรามัวแต่คิดอะไรแบบเดิมๆ ไม่กล้าที่จะแปลกแยกแตกต่างและผ่าเหล่า "บ้านจอมยุทธ" ไม่ใช่ข้อสรุปหรือบทพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องใช่หรือไม่ใช่ แท้จริงอาจเป็นแค่เพียงบ่อน้ำที่ตื้นเขิน รอปลากระเสือกกระสน มาดิ้นตาย

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย