บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป >>

การศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชียร แก้วบุญส่ง

       ประวัติศาสตร์คือเหตุการณ์ในอดีตทั้งหมดของมนุษย์หรืออดีตทั้งหมดของมนุษย์ตั้งแต่มีมนุษย์เกิดขึ้นมาในโลกจนถึงวินาทีที่ผ่านมา การศึกษาประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างยากคือการศึกษาประวัติศาสตร์ก่อนช่วงที่มนุษย์จะมีการบันทึกเหตุการณ์เป็นลายลักษณ์อักษร จำเป็นต้องอาศัย หลักฐานโบราณทั้งโบราณสถานและโบราณวัตถุ อาศัยประสบการณ์และความชาญฉลาดด้านจินตนาการของผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณวัตถุและโบราณสถานเพื่อให้เกิดความเข้าใจเรื่องราวของมนุษย์ ชุมชน ประชากรและวัฒนธรรมที่เป็นเจ้าของโบราณวัตถุและโบราณสถานเหล่านั้น

หลักฐานหรือซากวัตถุทางวัฒนธรรมที่นักโบราณคดีใช้(หลักฐานทางโบราณคดี)มักเป็นสิ่งของที่เกิดขึ้น ถูกสร้างขึ้นและฝังอยู่ใต้ดินหรืออยู่ใต้น้ำเป็นส่วนมาก นักโบราณคดีได้พัฒนาวิธีการศึกษาของตนอย่างต่อเนื่องทั้งกระบวนการเก็บข้อมูลกระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการตีความเพื่ออธิบายพฤติกรรมของมนุษย์ในอดีตซึ่งสุดท้ายจะนำไปสู่ความเข้าใจสังคมวัฒนธรรมของมนุษย์ อันเป็นประวัติศาสตร์ของกลุ่มคนนั้น ๆ

ตัวอย่างการศึกษาประวัติศาสตร์และโบราณคดีชุมชนโคกพลับ
สภาพชีวิตของคนในชุมชนโบราณโคกพลับ
สิ่งที่ขุดค้นพบที่โคกพลับ ตำบลโพหัก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook