บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]

[ ปิด ] ⇛ หน้าบ้าน ⇛ ห้องสมุด ⇛ ห้องร้อยบุปผา ⇛ ห้องนิจนิรันดร์ ⇛ หอพระไตร ⇛ สะพายเป้ แบกกล้อง ท่องโลก ⇛ ชุมนุมจอมยุทธ ⇛ e-book ⇛ สมุดเยี่ยม

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม

พระพุทธศาสนาสร้างความสงบสุขให้แก่โลก
      พระพุทธศาสนาหลักคำสอนตามอริยสัจ 4 มีความสุขแก่ตนเอง และสังคม การปฏิบัติตามคำสั่งสอนจะสร้างความสงบสุขให้แก่ชาวโลกได้ดังนี้

1. พระพุทธศาสนาสอนไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่น ตามหลักคำสอน ศีล 5 การละเว้นประพฤติ ปฏิบัติ ธรรม 5 มีความเมตตา ประกอบสัมมาอาชีพที่สุจริตจึงจะเกิดความสงบสุข

2. พระพุทธศาสนาสอนให้มีความเมตตากรุณา จะพูด จะทำ จะคิด มีจิตประกอบด้วยเมตตา ให้ถือว่ามนุษย์ในโลกนี้ก็ล้วนเป็นเพื่อนร่วมสุขร่วมทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ และตายด้วยกันทั้งสิ้น ตามหลักคำสอนแผ่เมตตา “สัพเพ สัตตา” จงมีความสุขกายสุขใจ

3. พระพุทธศาสนาสอนให้มีความเสียสละ ตามคำสอนไม่ให้เป็นคน โลภ โกรธ หลง ความเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้เพียงอย่างเดียว และยังรู้จักสงเคราะห์แก่ผู้อื่น การให้ทาน การบริจาค การเสียสละ อื่น ๆ

4. พระพุทธศาสนาสอนให้มีความอดทน หลักธรรม “ขันติ” คือ ความอดทน และ“อนัตตา” คือ ไม่ยึดในตัวตนมากเกินไป ดังนั้นคนเราจะมีความอดกลั้นและจะต้องเป็นคนยึดมั่นในตัวตนมากเกินไป จึงจะทำให้อยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสงบสุข

5. พระพุทธศาสนาสอนให้เอาชนะความชั่วด้วยความดี ดังพุทธสุภาษิต เอาชนะคนโกรธด้วยการไม่โกรธตอบ เอาชนะคนตระหนี่ด้วยการให้ เอาชนะคนพูดเหลวไหลด้วยการพูดความจริง เอาชนะเวรด้วยการไม่ จองเวร เป็นต้น

สรุป : พระพุทธศาสนาปัจจุบันได้เผยแผ่ไปยังประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก เริ่มยอมรับนับถือพระพุทธศาสนากันมากขึ้น ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนา ได้พิสูจน์ในสังคมโลกประจักษ์แล้วว่าหลักธรรมของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า สามารถนำไปใช้ประโยชน์ หรือเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตได้เป็นอย่างดี และช่วยสร้างความสงบสุขให้เกิดแก่ชาวโลกได้อีก

แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย

บ้านจอมยุทธ [เมนูหลัก]


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook