ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

เพราะการอ่านจึงได้ก่อเกิดกระบวนการขบคิดและจิตนาการ ต่อยอดแตกกิ่งก้านสาขาไปสู่การเรียนรู้และจัดระบบความคิดโดยไม่รู้ตัว ที่เรียกว่าสติปัญญา หากปราศจากเสียซึ่งการอ่าน อย่างมากก็แค่เชื่อๆตามเขาไป จนออกลูกเป็นลิง...

กล่าวโดย : จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

ความรู้ทั่วไป สารนิเทศ การศึกษา คอมพิวเตอร์ ปรัชญา อภิปรัชญา ญาณวิทยา จิตวิทยา ตรรกศาสตร์ ศาสนา ลัทธิ ความเชื่อ นิกาย พิธีกรรม สังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ การเมือง เศรษฐศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อารยธรรม วิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา เทคโนโลยี นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ วิศวกรรม เกษตรศาสตร์ ศิลปะ หัตถกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม สันทนาการ ประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ บุคคลสำคัญ ประเทศและทวีป วรรณกรรม งานเขียน สุภาษิต ข้อคิด คำคม สำนวน โวหาร สุขภาพ ความงาม อาหารและยา สมุนไพร สาระน่ารู้

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย