ปัญญาเป็นรัตนะของนรชน

about-me

"ได้แต่หวังว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน"
 

        วันเวลาที่ผ่านไป สำหรับผมแล้วมันไม่ได้ทำให้เราแค่เพียงชรา หากแต่ว่ามันยังทำให้เราโตขึ้น ได้เรียนรู้ชีวิต มีประสบการณ์เพิ่มขึ้น เข้าใจชีวิตดีขึ้น
        ผมยังคงสนุกสนานกับการมีชีวิต ยังคงศรัทธาชีวิต โลกยังคงเปรียบเสมือนสนามเด็กเล่นให้มนุษย์ตัวเล็กๆ ถึงอาจเล็กมากที่สุดในโลกอย่างผม ได้ค้นหาความหมายของชีวิตในแง่มุมต่างๆ ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด ถ้าไม่ไขว่คว้า ก็จะไม่ได้อะไรเลย
        ร่างกายที่แข็งแรงคือร่างกายที่เคลื่อนไหว จิตใจเข้มแข็งคือจิตใจที่สงบนิ่ง ขอขอบคุณที่แวะมา....

จอมยุทธ แห่งบ้านจอมยุทธ

โดยระลึกถึงการตัดสินใจจัดทำกฎบัตรอาเซียน ตามแผนปฏิบัติการเวียงจันทน์ ปฏิญญากัวลาลัมเปอร์ว่าด้วยการจัดทำกฎบัตรอาเซียนและปฏิญญาเซบูว่าด้วยแผนแม่บทของกฎบัตรอาเซียน ตระหนักถึงการมีผลประโยชน์ร่วมกันและการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างประชาชนและรัฐสมาชิกอาเซียนซึ่งมีความผูกพันกันทางภูมิศาสตร์ ตลอดจนมีวัตถุประสงค์และชะตาร่วมกัน ≫ คลิกอ่าน

ไทยเป็นชาติที่มีความเจริญมาก่อนจีน และก่อนชาวยุโรป ซึ่งขณะนั้นยังเป็นพวกอนารยชนอยู่ เป็นระยะเวลา ประมาณ 5,000 - 6,000 ปีมาแล้ว ที่ชนชาติไทยได้เคยมีที่ทำกินเป็นหลักฐาน มีการปกครองเป็นปึกแผ่น และมีระเบียบแบบแผนอยู่ ณ ดินแดนซึ่งเป็นประเทศจีนในปัจจุบัน ≫ คลิกอ่าน

สารานุกรมเป็นหนังสือ จัดอยู่ในประเภทหนังสือสำหรับค้นเช่นเดียวกับพจนานุกรม วัตถุประสงของการจัดทำหนังสือก็คือ ประการแรก จะต้องอธิบายอย่างย่อ ๆ และเข้าใจง่าย เพื่อให้ผู้อ่านซึ่งแม้จะไม่มีความรู้พิเศษเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ ≫ คลิกอ่าน

การศึกษาหาความรู้พงศาวดารและตำนานเก่าย่อมถือว่าเป็นส่วนสำคัญอย่างหนึ่งในการศึกษาทั่วทุกประเทศ ในสยามประเทศแต่โบราณมาท่านผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินตั้งต้นแต่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลก่อน ๆ มา ก็ย่อมเป็นพระราชธุระทำนุบำรุงความรู้พงศาวดารตลอดมาแทบทุกรัชกาล ≫ คลิกอ่าน

ลัทธิคอมมิวนิสต์ได้เป็นที่ยอมรับของบรรดามหาอำนาจยุโรปทั้งหลายว่าเป็น " อำนาจ " โดยตัวมันเอง ถึงเวลาแล้วที่คอมมิวนิสต์จะประกาศทัศนะเป้าหมายและแนวโน้มของตนเองต่อชาวโลก เพื่อที่จะเผชิญหน้ากับนิทานที่ใส่ไคล้เกี่ยวกับภูติผีคอมมิวนิสต์ ด้วยคำประกาศของพรรคเอง ≫ คลิกอ่าน

ถึงแม้ว่าเวลาได้ผ่านไป 150 กว่าปีหลังจากที่หนังสือนี้แรกออกมา และหนังสือนี้ได้ถูกตีพิมพ์ในภาษาต่างๆของมนุษย์อย่างทั่วถึงมากกว่าหนังสืออื่นใดในโลก แต่เนื้อหาส่วนใหญ่ยังสอดคล้องกับจุดยืนชาวมาร์คซิสต์ในศตวรรษที่ 21 ≫ คลิกอ่าน

เมื่อเยอรมันยกกองทัพเข้าบุกโปแลนด์ และได้มีการประกาศสงครามขึ้นในยุโรป ระหว่างฝ่ายอักษะกับฝ่ายสัมพันธมิตร ทางซีกโลกด้านตะวันออก ญี่ปุ่นได้ประจักษ์แน่ชัดว่า สงครามโลกครั้งที่สอง จะต้องเกิดขึ้นอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เป็นโอกาสที่ญี่ปุ่น จะบุกเข้าทางดินแดนในอาณานิคมของชาติผิวขาว ในทวีปเอเซีย ≫ คลิกอ่าน

พลังแท้ที่เกิดจากธรรมชาติชนิดหนึ่งที่มีอยู่ภายในและภายนอกร่างกาย รวมทั้งร่างกายได้มีการเคลื่อนไหวแลกเปลี่ยนกับอากาศชั้นสูงอยู่นั้น จะมีอิทธิพลอย่างมากต่อพลานามัยของร่างกาย สติปัญญาและจิตใจ ≫ คลิกอ่าน

ตำรานี้ท่านต้กม้อโจวซือ (พระโพธิธรรมมหาเถระ) เป็นผู้นำมาจากชมพูทวีป ท่านตักม้อเป็นชาวอินเดีย ได้เขียนตำรายืดหดเส้นเอ็นและตำราล้างพิษไขกระดูก ไว้ที่วัดเส้าหลิน ในสมัยพระเจ้าถังไท้จงฮ่องเต้ ≫ คลิกอ่าน

โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวทและโหราศาสตร์ของชาวตะวันตกต่างได้รับอิทธิพลจากดาวเคราะห์ แต่โหราศาสตร์คัมภีร์พระเวทจะให้ความสำคัญกับความสอดคล้องระหว่างร่างกายและความต้องการทางจิตใจมากกว่า ≫ คลิกอ่าน

เรื่องราวและธรรมเทศนาของท่าน มิลาเรปะ เป็นคัมภีร์ที่ทรงคุณค่ามากที่สุดคัมภีร์หนึ่งของทิเบต สภาพความเป็นอยู่ของชนชาวทิเบต ที่ผูกพันอยู่กับพระศาสนา ได้ปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด ความหมายอันลึกซึ้งในธรรมเทศนาของท่านมิลาเรปะ เป็นดังประทีปส่องทางดำเนินให้แก่สาธุชนผู้มุ่งสู่โพธิญาณ อรรถรสในการอุปมาเปรียบเปรยอย่างชาญฉลาดของท่านมิลาเรปะ นำมาซึ่งธรรมปีติอย่างน่าอัศจรรย์ ≫ คลิกอ่าน

ในบรรดางานเขียนทางการเมืองของอินเดียด้วยกันแล้ว อรรถศาสตร์ (Arthasatra) เป็นผลงานที่นักวิชาการจากโลกตะวันตกรู้จักกันมากที่สุดเล่มหนึ่ง ส่วนหนึ่งอาจเป็นเพราะมีผู้นิยมนำผลงานชิ้นนี้ไปเปรียบเทียบกับ The Prince ของแมคเคียเวลลีอยู่เสมอ แต่โดยเนื้อแท้แล้วความยิ่งใหญ่ของอรรถศาสตร์มีอยู่ในตัวมันเอง ไม่จำต้องไปอิงเปรียบเทียบกับปรัชญาตะวันตกแต่อย่างใด ≫ คลิกอ่าน

ฟิสิกส์สมัยใหม่มีอิทธิพลอย่างลึกซึ้งต่อสังคมมนุษย์ในแง่มุมต่างๆ เกือบทั้งหมด เป็นพื้นฐานของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ และทั้งวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี ได้เปลี่ยนแปลงไขพื้นฐานของการดำรงอยู่ของชีวิตบนพื้นพิภพนี้ ทั้งในทางที่เป็นคุณและเป็นโทษ ≫ คลิกอ่าน

เรื่องราวและชีวิตของพวกเขา บางเรื่องเป็นตำนาน เป็นเรื่องเล่า เป็นความจริง บางคนไร้ตัวตนบางคนล้มเหลว บางคนเป็นต้นแบบ เป็นอาชญากร ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทั้งหมดนี้ จะเป็นบทเรียนสำคัญเพื่อให้เราได้ศึกษา เรียนรู้และ แก้ไข ปรับปรุง เพื่อเป็นแนวทางคร่าวๆ สำหรับการใช้ชีวิตที่เราสามารถที่จะเลือกได้เอง ≫ คลิกอ่าน


บ้านจอมยุทธ : สร้างเมื่อ สิงหาคม 2543 วิธีใช้: อ่านเพื่อประเทืองปัญญา สรรพคุณ : แก้โง่คำแนะนำ : ควรเก็บไว้ใน Favorite หรือ ตั้งเป็นหน้าแรก | วัตถุประสงค์ |นโยบายความเป็นส่วนตัว | ติดต่อเว็บมาสเตอร์ : baanjomyut@yahoo.com : facebook