บ้านจอมยุทธ : แหล่งรวมข้อมูล สาระความรู้ แด่สาธุชนผู้ฝักใฝ่ในการพัฒนาตนเองและรักการอ่าน เพื่อเสริมสร้างจินตนาการและจัดระบบทางความคิด อันประเทืองสติปัญญา ทั้งทางตรงและโดยอ้อม และโดยที่ไม่ต้องเบียดเบียนใคร

ค้นหาข้อมูลจากบ้านจอมยุทธ คลิก!

"ได้แต่หวังว่าเราจะอยู่ร่วมกันได้ บนโลกที่เปรียบเสมือนบ้านของเราใบนี้ ด้วยความรู้สึกที่ดีประดุจดั่งกินข้าวจากหม้อเดียวกัน"

         เป็นผู้เป็นคนเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาได้ทุกวันนี้ พื้นฐานมาจากการอ่านโดยแท้ ที่ช่วยสร้างสมดุลให้แก่ชีวิตอันโง่เขลาเบาปัญญา เติมเต็มส่วนซึ่งขาดหาย บังเกิดเป็นพลังแห่งการเรียนรู้ด้วยตัวเองและการใฝ่รู้อย่างไม่สิ้นสุดโดยมิรู้เบื่อหน่าย ชีวิตก็คือการเรียนรู้นั่นเองสำหรับผม

ชีวิตที่ปราศจากการที่ต้องดิ้นรนไขว่คว้า ขุ่นข้องหมองใจ ลำบากตรากตรำ ชีวิตเช่นนั้นจะมีความหมายอะไรให้ค้นหา กล้าหาญชาญชัยที่จะจินตนาการ เผชิญหน้ากับความล้มเหลวอย่างองอาจ พ่ายแพ้อย่างสง่างาม หรือมิใช่สิ่งเหล่านี้ที่ขัดเกลา แต่งแต้มชีวิตให้หมดจดงดงาม เรียนรู้ที่จะอยู่ และยอมรับที่จะตายไม่วันใดก็วันหนึ่ง ไม่ช้าก็เร็ว มีช่องว่างๆ มีทางให้เดินก็แค่หาวิธีหลุดพ้น ไม่เบียดเบียนตัวเอง ไม่เบียดเบียนผู้คน ผิดถูกดีชั่วก็มีอยู่เท่านี้.

จอมยุทธ.

แชร์ไปที่ไหนดี แชร์ให้เพื่อนสิ แชร์ให้เพื่อนได้ แชร์ให้เพื่อนเลย